Reklama

Aby Krajna była atrakcyjna

Środa, 20 Maj 2009 06:27

Zarejestrowana pod koniec 2007 roku Lokalna Grupa Działania ,,Krajna nad Notecią” coraz bardziej intensyfikuje swoją działalność. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pod koniec bieżącego roku LGD ogłosi pierwsze konkursy finansowane z własnego budżetu.

LGD ,,Krajna nad Notecią” działa na terenie 8 gmin północnej Wielkopolski: Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica, Szydłowo, Wysoka i Wyrzysk – w powiecie pilskim oraz Krajenka i Złotów – w powiecie złotowskim. W sumie obejmuje teren o powierzchni 1369 km kwadratowych, zamieszkany przez prawie 64 tys. osób.

Główne cele działalności LGD ,,Krajna nad Notecią” to wzrost turystycznej atrakcyjności Krajny, poprawa jakości życia i wzrost aktywności gospodarczej

- Podstawowym źródłem finansowania LGD jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. ROW. Dla naszej Grupy łączny budżet na lata 2009-2015 wynosi prawie 9,5 miliona złotych – mówi prezes LGD ,,Krajna nad Notecią” Karol Jagodziński. - W lutym br. złożyliśmy wniosek o finansowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w całym okresie 2009-2015. Prawdopodobnie w czerwcu podpiszemy umowę z Urzędem Marszałkowskim, a pod koniec roku ogłosimy pierwsze konkursy, w ramach których będziemy wybierać projekty do finansowania z naszych środków.

- Powierzenie LGD roli dysponenta środków na rozwój swojego Obszaru to zupełnie nowa jakość – podkreśla prezes Jagodziński. - Tworzy się tym samym dodatkowe, pozabudżetowe źródło finansowania licznych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. I jeszcze istotna sprawa: środki muszą zostać wydatkowane z zachowaniem narzuconych odgórnie proporcji – tak, by każdy z sektorów reprezentowanych w LGD miał zapewnione źródło finansowania swoich projektów.

Głównym źródłem wiedzy o zamierzeniach LGD jest Lokalna Strategia Rozwoju. To właśnie w oparciu o określone w niej kryteria, LGD dokonuje w otwartych konkursach wyboru projektów, które będzie finansować z własnego budżetu.

- Ze środków będących w dyspozycji LGD korzystać mogą rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe działające na jej Obszarze. Warunkiem jest spełnienie kryteriów dostępu zapisanych w PROW oraz - co jeszcze ważniejsze - wpisanie się ze swoim projektem w jedno z przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w LSR – wyjaśnia Karol Jagodziński. – W kontekście LSR pod pojęciem „przedsięwzięcie” rozumie się zespół powiązanych ze sobą projektów (zwanych w strategii operacjami), tworzących wspólnie jedną logiczną całość i wzajemnie się uzupełniających. Dla przykładu: na przedsięwzięcie polegające na stworzeniu produktu turystycznego zlokalizowanego nad jeziorem składać się będą projekty realizowane przez samorząd (budowa infrastruktury), przedsiębiorców (uruchomienie pola namiotowego, wypożyczalni sprzętu turystycznego) i organizacji pozarządowych (organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych nad jeziorem). Wspólnie wymienione projekty tworzą nową jakość, przyczyniając się do aktywizacji obszaru.

LGD ,,Krajna nad Notecią’’ zdefiniowała następujące przedsięwzięcia:
• Turystyczna Krajna - projekty polepszające zagospodarowanie turystyczne, zwłaszcza nad wodami, poprawiające oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych, zwiększające promocję walorów turystycznych Krajny
• Krajeńska wieś XXI wieku – działania z zakresu Odnowy Wsi, realizowane przez samorządy (rewitalizacji rynków, centrów wsi), ale także projekty np. klubów sportowych, czy stowarzyszeń, polegające na budowie infrastruktury sportowej, świetlic wiejskich, placów zabaw.
• Przedsiębiorcza Krajna – wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na Krajnie poprzez bezpośrednie dotacje dla działających na jej obszarze firm, a także doradztwo, szkolenia, informowanie.

Lokalną Grupą Działania ,,Krajna nad Notecią” kieruje 8-osobowy zarząd w składzie: Karol Jagodziński - prezes, Ryszard Wolny i Jan Mrotek – wiceprezesi, Halina Dobert – skarbnik, Grażyna Urbanek, Piotr Lach, Stefan Rola i Dariusz Chrobak - członkowie.

Dla obsługi członków LGD oraz potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju powołano Biuro, którym kieruje dyrektor Krzysztof Bogdanowicz. Biuro mieści się w Wyrzysku przy ulicy Bydgoskiej 32. Kontakt: tel/fax (067) 213-22-39, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 

*
Lokalna Grupa Działania jest specyficznym typem stowarzyszenia; funkcjonuje w oparciu o Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

Lokalna Grupa działania to partnerstwo przedstawicieli trzech sektorów:
• publicznego (samorząd, placówki edukacyjne, kulturalne)
• gospodarczego (przedsiębiorcy, rolnicy)
• społecznego (organizacje pozarządowe)

Istotne jest, że obowiązkowo minimum 50% składu organu decyzyjnego LGD przypada  sektorom gospodarczemu i społecznemu.


Obszar, na którym działa LGD, zamieszkiwany musi być przez minimalnie 10.000, a maksymalnie przez 150.000 osób. Musi być on zwarty i obejmować tereny sąsiadujących ze sobą gmin. Spójność terytorialna jest ważnym czynnikiem łączącym LGD. Nie wystarczy ona jednak dla potwierdzenia spójności Obszaru. Ważniejsze jest podobieństwo cech przyrodniczych, kulturowych i podobieństwo gospodarki.
 
 

REKLAMA


KomentarzeREKLAMA

Internetowy dziennik FaktyPilskie.pl zastrzega sobie prawo redakcji do skrótów, bądź usunięcia komentarza zawierającego treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca tego rodzaju komentarz może ponieść za jego treść odpowiedzialność karną i cywilną.
 
GALERIA
Wybrane zdjęcia z naszej galerii

FAKTYPILSKIE.PL Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: StudioSzahal.pl

hosting zapewnia zenbox.pl

strona główna | galeria | reklama | ogłoszenia | kontakt z redakcją