REKLAMA

REKLAMA
08:38, 16.08.2017
Koło PZW w Wysokiej zaprasza do udziału w zawodach wędkarskich, które odbędą się 27 sierpnia na jeziorze Młotkowskim.
1
10:59, 04.08.2017
W Wysokiej od niedawna działa Spółdzielnia Socjalna "Centrum Zabaw Przygoda". To inicjatywa burmistrza Marka Madeja oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej.
4
08:35, 28.07.2017
Gmina Wysoka pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na ścieżkę edukacyjną przy szkole w Mościskach
16:34, 27.07.2017
Burmistrz Wysokiej Marek Madej podpisał w poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę o dofinansowanie zadania pn. "Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w mieście i gminie Wysoka".
08:14, 22.07.2017
- Te dwadzieścia pięć lat minęły jak jeden dzień. Ani się człowiek dobrze nie obejrzał – mówi właściciel Zakładu Usługowo-Produkcyjno-Handlowego "BU-DRO-MEL Tomasz Pęski" w Pobórce Małej, który 15 lipca obchodził ćwierćwiecze działalności.
17:21, 14.07.2017
Radni Wysokiej zatwierdzili Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020.
09:16, 13.07.2017
Miasto i Gmina Wysoka realizuje projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka" oraz "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka".
16:50, 10.07.2017
Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej zaprasza na "Wakacyjną wędrówkę muzyczną".
3
10:47, 07.07.2017
Trwa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukomach i Szkoły Podstawowej w Mościskach.
2
11:14, 03.07.2017
Radni Rady Miasta i Gminy Wysoka udzielili absolutorium burmistrzowi Markowi Madejowi. Za głosowało 12 radnych, 1 głos był wstrzymujący się.
REKLAMA
2
09:55, 27.06.2017
80-lecie „poniatówek”, połączone z obchodami Nocy Świętojańskiej, celebrowano w Starem (gmina Wysoka).
16:13, 26.06.2017
Od kilku już lat wysoccy bracia kurkowi odbywają Strzelanie Zielonoświątkowe w Święto Bożego Ciała, uczestnicząc wcześniej w uroczystościach religijnych.
13:59, 14.06.2017
Jak zmotywować rodzica do uprawiania sportu, dowiedziała się młodzież z Wysokiej.
09:20, 01.06.2017
Na boisku "Orlik" w Wysokiej odbyły się zajęcia w towarzystwie trenerów Orange.
11:47, 29.05.2017
W Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej odbył się V Gminny Konkurs Języka Niemieckiego. Przystąpili do niego uczniowie klas szóstych ze szkół podstawowych w Bądeczu, Czajczu i Wysokiej.
REKLAMA
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone | 2017