REKLAMA

Kolejne unijne miliony złotych dla Wysokiej

13:09, 24.05.2017 | fp
REKLAMA
Skomentuj

Miasto i Gmina Wysoka ma kolejny raz powody do radości związane z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu trzy umowy na realizację zadań, na które gmina pozyskała unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Wartość wszystkich zadań opiewa na kwotę 6 mln zł, z tego blisko 3,4 mln zł to środki unijne.

- Po raz kolejny skutecznie udało nam się pozyskać unijne fundusze. Grzechem byłoby nie sięgnąć po nie - mówi burmistrz Marek Madej.

Projekt pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka” obejmuje budowę drogi dla rowerów Czajcze - Wysoka, ulicy Akacjowej w Wysokiej oraz budowę dwóch parkingów buforowych P&R przy Urzędzie MiG Wysoka oraz przy gimnazjum w Wysokiej. Inwestycja ma kosztować nieco ponad 3,6 mln zł, z tego blisko 2,3 mln zł to środki z EFRR.

Kolejna inwestycja to „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka”, która obejmuje budowę bazy sportowej wraz wyposażeniem i zapleczem socjalnym. Wartość zadania opiewa na kwotę 2,2 mln zł, z tego dofinansowanie z EFRR to ok. 1 mln zł.

Realizacja obydwu inwestycji ma się zakończyć w przyszłym roku.

Trzeci projekt pn. „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu współfinansowany jest ze środków EFS.  Ma on na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów SP w Czajczu, w tym uczniów o specjalnych potrzebach raz kompetencji nauczycieli SP w Czajczu, a także poprawę  warunków dydaktycznych poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych (matematycznej i przyrodniczej) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń oraz pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koszt zadania to nieco ponad 100 tys. zł. Projekt w 95% finansowany jest ze środków unijnych. Jego realizacja rozpocznie się od września przyszłego roku i potrwa do końca czerwca 2020 roku.

Warto podkreślić, że to nie jedyne zadania, na które Miasto i Gmina Wysoka pozyskała unijne dofinansowanie. Od ubiegłego roku realizowane są także projekty pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach” oraz „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020”.

Łącznie od 2016 roku gminie Wysoka udało się już pozyskać z Unii Europejskiej ok. 4,3 mln zł.

- To duży zastrzyk pieniężny dla naszej gminy. Dzięki temu skutecznie realizujemy to, co założyliśmy wcześniej - podkreśla burmistrz Marek Madej.

(fp)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone | 2017