Zamknij
REKLAMA

Białośliwie: jeszcze kilka godzin na wnioski do studium

06:38, 30.05.2018 | fp
REKLAMA
Skomentuj

Wójt Krzysztof Rutkowski przypomina o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białośliwie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dziś o godzinie 15.00 mija termin składaania wniosków.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Gminy Białośliwie uchwały Nr XLVI.252.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białośliwie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych Gminy Białośliwie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Białośliwiu ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie w terminie do dnia 30 maja 2018 r. godz. 15.00.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Białośliwie.

(fp)
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (6)

mistrzumistrzu

12 2

O budynek cyrku w Białośliwiu. 07:56, 21.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BożenaBożena

6 3

Dary w kwietniu to jakaś kpina. 09:48, 26.04.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

gopsekgopsek

8 4

Ty się do roboty weź a nie rękę po dary wyciągasz, leniwy śmierdzący. 10:16, 26.04.2018


BiałośliwianinBiałośliwianin

5 3

Te gopsek zabawne, że we wszystkich gminach w Polsce dary są co miesiąc tylko w babolśliwiu jakoś inaczej. Możesz to wyjaśnić? 11:47, 26.04.2018


NedzaNedza

12 4

Przecież ten wojt jeszcze nikomu na nic nie odpowiedział, sorry moze jednej w Goku 13:30, 26.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

biedabieda

2 1

ja bym też nie odpowiadał komuś kto nie ma odwagi się podpisać imieniem i nazwiskiem 23:15, 03.06.2018


REKLAMA
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone