Zamknij
REKLAMA

Gmina Białośliwie: Można zgłaszać wnioski do studium

19:38, 19.04.2018 | fp
REKLAMA
Skomentuj

Wójt Krzysztof Rutkowski informuje o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białośliwie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Gminy Białośliwie uchwały Nr XLVI.252.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białośliwie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych Gminy Białośliwie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Białośliwiu ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie w terminie do dnia 30 maja 2018 r. godz. 15.00.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Białośliwie.

(fp)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (5)

mistrzumistrzu

9 2

O budynek cyrku w Białośliwiu. 07:56, 21.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BożenaBożena

6 2

Dary w kwietniu to jakaś kpina. 09:48, 26.04.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

gopsekgopsek

4 4

Ty się do roboty weź a nie rękę po dary wyciągasz, leniwy śmierdzący. 10:16, 26.04.2018


BiałośliwianinBiałośliwianin

5 2

Te gopsek zabawne, że we wszystkich gminach w Polsce dary są co miesiąc tylko w babolśliwiu jakoś inaczej. Możesz to wyjaśnić? 11:47, 26.04.2018


NedzaNedza

10 3

Przecież ten wojt jeszcze nikomu na nic nie odpowiedział, sorry moze jednej w Goku 13:30, 26.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone