REKLAMA

Wójt gminy Białośliwie nie uzyskał absolutorium

19:52, 28.06.2017 | msz
REKLAMA
Skomentuj

Absolutorium dla wójta gminy było najważniejszym punktem dzisiejszej sesji Rady Gminy Białośliwie. Ale zanim doszło do głosowania, musiały zostać spełnione formalności. Najpierw radnym przedstawiono pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z wykonania budżetu gminy Białośliwie za 2016 rok.

- RIO sprawdza tylko słupki i czy zgadzają się pieniądze. Ale nie odnosi się do inwestycji, które były zaplanowane na 2016 rok i nie zostały zrealizowane. Jedynie chodnik na ulicy Polnej trochę te słupki podciągnął, ale jakie jest jego wykonanie, każdy widzi - zauważył radny Przemysław Olszewski w kontekście kilku niewykonanych w ub.r. zadań drogowych.

- Nie została wykonana ulica Tysiąclecia. Jej kosztorys opiewał na 104 tys. zł, a radni zabezpieczyli w budżecie 30 tys. zł. Na ulicy Kolejowej musieliśmy usunąć dwa drzewa, przestawić dwa słupy, wykonać nowe przyłącza. Koszt ponad 69 tys. zł, a w budżecie zabezpieczono 18 tysięcy. Podobnie ulica Dworcowa - koszt 119 tys. zł, a w budżecie 20 tysięcy. Jeśli chodzi o ulicę Kościelną, wydaliśmy 8,6 tys. zł na dokumentację. Kosztorys przebudowy odcinka tzw. glinicy to 379 tys. zł. Jak można realizować zadania, skoro w budżecie zabezpiecza się na te cele 20-25 procent środków? - bronił się wójt Krzysztof Rutkowski.

- Zadłużenie gminy wynosi niespełna 22 procent. Przecież jesteśmy w stanie wziąć kredyt. Ale trzeba rozmawiać - przekonywał Mirosław Burzyński. Radny dopytywał też o budowę sieci wodociągowej na ulicy Tysiąclecia. - Czy wykonawca dokona przecisku pod drogą wojewódzką nr 190?

Wójt Krzysztof Rutkowski poinformował, że specyfikacja zamówienia obejmuje przejście pod drogą wojewódzką, ostatnio jednak nie może nawiązać kontaktu z wykonawcą.

- Jestem zaniepokojony tym, co mówi pan wójt. Przecież są wszystkie zezwolenia, a inwestycja jest niedokończona. Stwierdzenie, że z wykonawcą nie ma kontaktu, to zdecydowanie za mało - mówił wiceprzewodniczący rady Ryszard Wolny.

- A co z remontem gimnazjum, który wykonuje ta sama firma? Czyżby właścicielka wyjechała na Marsa? - pytał radny Waldemar Heimann.

Przed głosowaniem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Białośliwie za 2016 rok zarządzono 15-minutową przerwę. Radni opuścili salę, by wrócić po pół godzinie. Sprawozdanie poparło 5 radnych, 8 wstrzymało się od głosu.

Kolejne kilkanaście minut przerwy nastąpiło po przedstawieniu wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium oraz opinii RIO o tym wniosku, które poprzedziły najważniejsze głosowanie tego dnia.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Krzysztofowi Rutkowskiemu zakończyło się wynikiem 6 głosów za, 5 głosów przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Tym samym absolutorium nie zostało udzielone, albowiem taką uchwałę radni podejmują bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady - w przypadku 15-osobowej rady jest to 8 radnych.

Na dzisiejszej sesji radni wrócili do projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białośliwie", a konkretnie do dwóch uwag, które nie zostały rozstrzygnięte podczas poprzednich obrad. Tym razem obie uwagi zostały odrzucone, jednak dokument nie został uchwalony, gdyż ostateczne głosowanie nad studium przyniosło… wynik remisowy: 6 za i 6 przeciw.

W interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych podnoszono m.in. sprawy wykoszenia chaszczy w pobliżu obiektu Orlik oraz półmetrowej wyrwy na glinicy, powstałej po ostatnich deszczach (radny Piosik), braku uszczelnienia między wykonanym chodnikiem a asfaltem ulicy Polnej (radny Heimann) oraz ustawienia ławek przy ulicy Podgórnej i 4 Stycznia (przewodniczący rady Krzysztof Sonnenberg).

W wolnych głosach sołtys Dębówka Starego Jacek Jankowski wrócił do tematu budowy drogi Dębówko Stare - Nieżychowo.

- Fundament tej drogi nie został należycie wykonany i kruszy się. Brakuje nakładki asfaltowej.

- Kiedy przed rokiem decydowaliśmy o tej inwestycji, wszystko było jasne. Teraz zaś okazuje się, że aby osiągnąć właściwy efekt końcowy, musimy znaleźć pieniądze na wylanie nakładki asfaltowej. Dziwi mnie bardzo postawa wicewójta, który w tej sprawie stoi po stronie wykonawcy - mówił radny Przemysław Olszewski.

Radny Olszewski - już nie po raz pierwszy - ponowił pytanie o kwestię urlopu zastępcy wójta gminy Białośliwie Krzysztofa Tomczyka.

- Czy wicewójt posiada wciąż niewykorzystany urlop z poprzedniego zakładu pracy? Jeśli tak, to ile? Ile urlopu ma dzisiaj? Kiedy planuje wykorzystanie go? Zaległości urlopowe mogą przełożyć się bezpośrednio na nasze gminne pieniądze. Zastępca wójta jest osobą publiczną i mieszkańcy mają prawo do informacji na ten temat - podkreślił radny Olszewski.

[ZT]7871[/ZT]

(msz)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (65)

Brawo Brawo

78 13

mam nadzieje ze jutro tj. czwartek pan Rutkowski zwolni swojego zastępcę a sam złoży rezygnacje z funkcji - ulotkę tego pana zachowam i przeczytam mu te puste obietnice wyborcze w twarz 20:32, 28.06.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ObserwatorObserwator

12 5

Pan wójt nie odejdzie sam nie liczcie na to nie ma za grosz kultury. Jak taka osoba zostala wojtem brak slow. 09:46, 29.06.2017


STEFANSTEFAN

15 49


Teraz RIO będzie badać uzasadnienie uchwały. Udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium wiązać się musi bowiem bezpośrednio z wykonaniem budżetu za 2016 rok. Jeśli inspektorzy RIO nie znajdą takich powiązań, uchwała może zostać unieważniona.

Wszystko wskazuje, że związku z pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z wykonania budżetu gminy Białośliwie za 2016 rok, dzisiejsza uchwała o nie udzieleniu absolutorium wójtowi zostanie przez PIO odrzucona. Jednakże decydujące będzie uzasadnienie powyższej uchwały.

Gdyby jednak RIO podtrzymała decyzję rady gminy to z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że uchwała w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu może uruchomić procedurę usunięcia go z urzędu. Tak wynika z art. 28a gminnej ustawy ustrojowej.
Uruchomienie tej procedury jest możliwe dopiero po przyjęciu przez radę odrębnej uchwały, przy czym nie może być ona podjęta wcześniej niż po upływie 14 dni od przyjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.

Uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

Uchwałę w sprawie referendum wójt może zaskarżyć do sądu administracyjnego.

21:05, 28.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Stella vivat Stella vivat

67 70

Jestem za tym aby Krzychu i paru jego nieudaczników natychmiast odeszło , jak nie zrezygnują to sam zwołam ludzi do komitetu referendum o jego odwołanie , szkoda kolejnego roku straconego bo z nielota orła nie zrobisz 21:22, 28.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

normalnynormalny

16 21

Stefan a jak odwolac rade? 21:25, 28.06.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

xyzxyz

20 7

10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy musi podpisać wniosek o odwołanie rady gminy, a w samych wcześniejszych wyborach musi do urn pójść co najmniej 60% biorących udział w głosowaniu z 2014 roku aby referendum było ważne 21:32, 28.06.2017


XXXXXX

29 7

Stefan teraz robi za speca od prawa!
22:24, 28.06.2017


NataNata

19 1

No to ciekawe kto kogo pierwszy odwoła. Krzych radę czy rada Krzychów 21:45, 28.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kiki

41 3

ważna sesja a gdzie reszta radnych?? chyba dobrze przeczytałem jest 15 a było 12, notorycznie słupa z RUSA I CZECHA nie widać niech złoży papiery, podatek załatwiony reszta odpada 21:57, 28.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jw123jw123

37 2

Jeden Krzych już się sam odwołał teraz jest tylko jeden problem ile to odwołanie będzie naszą gminę kosztowało 22:00, 28.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Oj StefciuOj Stefciu

67 14

Rada nie podjęła uchwały o udzieleniu absolutorium, co nie jest tożsame z podjęciem uchwały o nie udzieleniu absolutorium. Nie wystarczy umiejętność wyszukiwania przepisów prawa. Niestety. 22:05, 28.06.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

STEFANSTEFAN

12 56

Czepiasz się *%#)!& nie podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium a podjęcie uchwały o nie udzieleniu absolutorium ma takie same (identyczne) skutki prawne. 22:21, 28.06.2017


OlaOla

49 13

Nie tylko właściwe wyszukiwanie ale prawidłowa interpretacja przepisów, a to nie jest mocna strona Stefana jak widać! 22:26, 28.06.2017


RealistaRealista

94 58

Według mnie radni sami przyczynili się do tej sytuacji. Wiele inwestycji miało być wykonanych a radni naszej gminy obkroili ich wartość, doprowadzając do tego że oferty składane przez wykonawców wielokrotnie przekraczały wartość inwestycji szacowanych przez naszych radnych. Myślę że właśnie oni są odpowiedzialni za nie zrealizowany budżet. Tym głosowaniem sami się ocenili, szczególnie ci głosujący przeciwko (zdjęcie cudownej piątki- warto popatrzeć). 22:26, 28.06.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

sąsiad półgłowka sąsiad półgłowka

16 5

Radny tfu.. profesorek świecący *%#)!& od lat, jak widać wszystko ma w poszanowaniu nawet przy głosowaniu potrafi przez komórkę rozmawiać 23:27, 28.06.2017


faktyfakty

7 9

Taki z ciebie realista jak z perkusisty onanista. 09:01, 29.06.2017


jaja

33 11

Czytam to wszystko i nie wierzę. Na BIP jest plan postępowań inwestycyjnych na 2017 rok. Tzw Glinica w tym wykazie opiewa na kwotę 363.297,74 zł. A w postępowaniu przetargowym plan gminy opiewa na 160.000. Czy włodarze gminy myślą że maja przed sobą ciemnouków? Ktoś plan inwestycji przygotował( w miarę realnie) a teraz robi chyba z ludzi głupków. proszę sobie przeczytać plany : http://bip2.bialosliwie.pl/content.php?cms_id=807||m=5
22:59, 28.06.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

nikolnikol

42 8

A komu potrzzebna "wybrukowana glinica" ? Chyba tylko p. Piosikowi. 06:40, 29.06.2017


REKLAMA

brawobrawo

51 57

Brawo Klub Cogito - macie chłopaki jaja! 23:01, 28.06.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

bobbob

46 20

Owszem jaja mają i tylko jaja, ale podstawowej wiedzy o ustawie o finansach publicznych oraz samorządzie gminnym niestety nie! 16:38, 29.06.2017


jaja

37 7

Zaczynam się bać o wszelkie inwestycje w gminie. Tysiąclecia rozkopana, miał być koniec w tym tygodniu i .... znowu jakaś klapa, przedłużenie terminu. Kordeckiego......, Kościuszki...... itd, itp
23:06, 28.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Też jaTeż ja

46 4

Panie Piosik . Widzi Pan półmetrową wyrwę w ulicy Kościelnej, a nie widzi Pan konieczności natychmiastowego i porządnego wykonania tej drogi?? ''Odchudzanie" jest ok, ale nie przy inwestycjach drogowych!!!!!!!!!!!!!! 23:27, 28.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

tysz jotysz jo

24 2

A wniosku do prokuratury to sołtys nie musi już składać? 07:00, 29.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

koko

46 21

ciekawe który z cogito to napisał??? 07:32, 29.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

życzliwyżyczliwy

33 62

Rafał, Mirek, Przemek, Adam, Waldek - super chłopaki debeściaki. W poprzedniej starej radzie to radni nawet nie śmiali pomyśleć o głosowaniu przeciw w?jtowi. Teraz musicie przypilnować uzasadnienia uchwały i najlepiej samemu skontaktować się z RIO a może i wybrać się do Poznania. Jeżeli tego nie przypilnujecie to przegracie. 10:26, 29.06.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

arar

37 7

mam wrażenie że słodzenie to jest już kampania wyborcza jeszcze pisanie imionami jakich my mamy dobrych radnych a reszta do kitu, tylko gdzie wy byliście przez ten cały czas??? wybory za rok to trzeba się pokazac, każdy wiedział jak będzie przeciek był, z listami szedł. 17:42, 29.06.2017


sanacjasanacja

19 6

Brawo. Jak wrzód na d.... wyrośnie to trzeba radykalnie ciąć - sanacja musi być i basta. 10:42, 29.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KumpelKumpel

27 3

A z-ca zaraz odchodzi co z jego urlopem ?
Bedzie do wyplaty .... niewykorzystany- to sa oszczednosci drogi w?jcie !? 13:49, 29.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZuzaZuza

54 33

Co robiła rada i wspaniała "piątka" od czasu ich powołania,że dopuścili do sytuacji takiej jaka jest?.Jak widać,nie każdemu sądzone jest być wójtem,czy radnym.A który z obecnych radnych ma "chrapkę" na stołek wójta?.Trzeba umieć zarządzać własnym budżetem,aby móc rządzić społecznymi pieniędzmi dla dobra całej gminy. 14:27, 29.06.2017

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

ZnawcaZnawca

6 58

Najlepiej zarządzał swoim budżetem poprzednik proszę przejrzeć jego oświadczenia żadnego majątku ora osczedności przez 16 lat 23:38, 29.06.2017


@Znawca@Znawca

34 4

ale nie robił zakupów gminnych w swoim sklepie 07:28, 30.06.2017


CBACBA

32 4

Kolejnego operatywnego wójta jak nasz obecny, to nie wiadomo czy budżet naszej gminy wytrzyma. Ile kilometrów ma na liczniku nowy motor? 08:00, 30.06.2017


AndrzejAndrzej

1 3

Jak można komuś zazdrościć motoru za 3 tysiące zł... niech sobie chłop jeździ jak lubi... 07:24, 05.07.2017


jaja

52 38

Jak ta biedna gmina ma funkcjonować skoro poziom intelektualny radnych jest poniżej dna od wiadra. 22:58, 29.06.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

obiektywnyobiektywny

29 34

Nie obrażaj wyborców, bo jeżeli teoretycznie założyć że masz rację, to kto wybrał takich a nie innych radnych? A Ty na kogo głosoeałeś, chyba nie sam na siebie? 09:43, 30.06.2017


REKLAMA

obserwatorobserwator

31 39

Do tych wszystkich, którzy tak krytykują obecnych radnych. Jeżeli uważacie, że rada jest zła, to zróbcie referendum w sprawie odwołania rady gminy. Ujawnijcie się, weźcie się do roboty i pokażcie co potraficie - odwagi! Radni z Klubu Cogito w swojej determinacji wcale o dobro gminy wykazali się odwagą. Mam nadzieję, że ich anonimowi przeciwnicy przestaną zaczekać jak kundle przy budzie i pokażą jaja. 10:16, 30.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

żenadażenada

29 36

Parząc na wszystkie komentarze (a zwłaszcza ostatni nawołujący do odwołania rady), które jak gołym okiem widać pisze jedna osoba (obrażona po ostatniej sesji), zastanawiam się, czy jeszcze niżej można upaść z poziomem i obnoszeniem się swoją urażoną dumą 11:11, 30.06.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RealistaRealista

34 3

Źródła dobrze poinformowane donoszą co następuje - ponoć w poniedziałek sołtys składa wniosek do prokuratury. 17:45, 01.07.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

obserwatorobserwator

17 2

no nareszcie bo to prawie rok jak składa 22:00, 01.07.2017


Franek Hamulcowy Franek Hamulcowy

2 22

Czekam na urząd. Pozdrawiam Was dziewczyny matki, żony, córki:) 01:14, 03.07.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

radnyradny

38 0

Oj Krzysiu, Krzysiu 07:41, 03.07.2017


RIORIO

23 0

czy ktoś już wie ile na łaskawe odejście zabierze z kasy gminy za zaległe urlopy miszcz drogowy z-ca drugiego miszcza od absolutorium 09:40, 03.07.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

... jak donice... jak donice

18 2

Ponoć w Białośliwiu szykują się dwa rozwody na tzw. szczycie, będzie wesoło 08:07, 04.07.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WowWow

5 2

Kto taki ? 08:16, 04.07.2017


obywatel kowalskiobywatel kowalski

11 13

Brak absolutorium dla wójta jest często wynikiem całkowicie nie związanym z wykonaniem budżetu za ubiegły rok, a dotyczy tylko i wyłącznie stosunku poszczególnych radnych co do sposobu działania i funkcjonowania organu wykonawczego gminy tj. wójta. Wobec powyższego RIO, po wnikliwym przeanalizowaniu przez prawników uzasadnienia uchwały rady gminy o nieudzieleniu absolutorium, winna ją unieważnić gdyż w istotny sposób narusza prawo. Patologią w polskiej samorządności stało się to, że moment udzielania prezydentom, burmistrzom i wójtom absolutorium z wykonania budżetu stał się okazją dla opozycyjnych radnych do wyrażenia wobec organu wykonawczego krytycznej oceny za wszystko co jest możliwe! 10:22, 04.07.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

kowalskakowalska

4 3

zgadza się - wójt budżet wykonał. tylko że w tym budżecie bardzo maleńko było do wykonania 22:12, 04.07.2017


IQIQ

9 14

Wieści z Poznania niosą, że RIO uchyli uchwałę radnych - tak to jest laicy biorą się za sprawy o których nie mają bladego pojęcia. 15:15, 04.07.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

świadekświadek

7 2

Ciekawe dlaczego na jedynce dają menelom alkohol na krechę i pozwalają chlać w sklepie. 21:20, 04.07.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AAAA

4 0

Idź do gminy i zgłoś może odbiorą koncesję, ale obawiam się że znowu umożą podatki. 10:23, 05.07.2017


LangustaLangusta

23 4

Ten wójt to masakra. Sam wie niewiele i na nowego zastępcę bierze osobę, która o samorządzie nie wie NIC!!! 08:22, 05.07.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

człekczłek

5 1

A kto go wybrał? Krasnoludki na wzór i podobieństwo swoje? Tu i za 20 lat się nic nie zmieni - tacy ludzie. 14:47, 05.07.2017


xyzxyz

1 1

A kogo wybrał na nowego zastępcę? 23:09, 05.07.2017


REKLAMA

dobra zmianadobra zmiana

7 3

Czas na dobrą zmianę w Białośliwiu, czas wybrać prawdziwych Polaków! 12:01, 05.07.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

chichot historiichichot historii

9 3

CZAS SPOJRZEĆ NA GMINĘ OCZAMI JEJ MIESZKAŃCA 12:44, 05.07.2017


Wyborca Wyborca

0 0

Najlepiej Wszechpolaków zagwarantują czystość rasy białej nie zmieszanej i jedynie słuszny kierunek zmian. 22:50, 11.07.2017


przeciętny Kowalskiprzeciętny Kowalski

6 2

Ale wie ile powinien dostawać na konto. Parę razy więcej niż przeciętny Polak. Może wójt wyjaśni za co, za jakie umiejętności, jaką wiedzę? 13:30, 05.07.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ha ha haha ha ha

4 6

A co za darmo ma się z g.... użerać?! 14:51, 05.07.2017


MagdaMagda

2 5

a co z mieszkaniami socjalnymi w gminie? wszystkie wyprzedane !! a gdzie maja podziać się samotne matki, samotni ,rodzinny z dziećmi, które nie mają gdzie mieszkać , muszą wynajmować mieszkania za duże pieniądze ( bo innego wyjścia nie mają.mieszkać gdzieś muszą ) , bo gmina wolała wyprzedać niż trzymać dla mieszkańców. wstyd .. 19:58, 07.07.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

xyzxyz

7 2

Co mają zrobić? za robotę się wziąć. 20:27, 07.07.2017


Magda do xyzMagda do xyz

2 4

Tylko ze samotne matki potrzebujące mieszkań pracują i nie wyjeżdżaj z tekstem do pracy sie niech wezmą. Pomyśl z dwa razy zanim coś napiszesz. Moze sam/sama siedzisz w domu na garnuszku państwa ,rodziców .. 13:58, 08.07.2017


DOBRA ZMIANADOBRA ZMIANA

3 5

Trochę prawdziwej wiary Polacy,dzięki dobrej zmianie program mieszkanie + już niedługo zawita do Białośliwia. 21:14, 07.07.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RIORIO

9 3

No i co koguty z Cogito? Pan Krzysiu był, jest i będzie wójtem a wy możecie Go cmoknąć wiecie gdzie. HE HE HE 17:13, 11.07.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

rikrik

6 1

widać że wszyscy są na tym samym poziomie wójt, koguty i reszta armi 18:31, 11.07.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

IQIQ

2 5

Łącznie z Tobą analfabeto! 20:18, 11.07.2017


chodniczekchodniczek

2 1

techniku-rolniku, tylko bez nerwów 16:06, 12.07.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone | 2018