REKLAMA

Piła zrealizuje projekt za prawie 45 mln złotych

15:18, 26.05.2017 | Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Piły
REKLAMA
Skomentuj

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu prezydent Piły Piotr Głowski i skarbnik Gminy Piła Ewelina Ślugajska podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” środkami Unii Europejskiej.

To jedno z największych w historii miasta przedsięwzięć inwestycyjnych realizowane będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 44.803.026,41 złotych, a przyznane dofinansowanie środkami Unii Europejskiej 29.680.744,71 złotych. Wkład własny miasta Piły to ponad 15 milionów złotych.

Przedmiotem projektu jest szereg działań służących poprawie mobilności miejskiej, funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu miejskim i ponadlokalnym - Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. rozbudowę systemu ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zatok autobusowych, budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ulicy Zygmunta Starego w Pile, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę ulicy Wawelskiej, przebudowę centrum miasta (części ulic 14 Lutego, 11 Listopada, Zygmunta Starego wraz ze skrzyżowaniem typu rondo ulic Zygmunta Starego, Towarowej i Okrzei - refundacja poniesionych wydatków), rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i zintegrowanego systemu zarządzania miastem. Elementem projektu jest także kampania informacyjno-promocyjna zrównoważonej mobilności.

Celem projektu jest obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do środowiska w centrum miasta Piły poprzez przebudowę infrastruktury miejskiej i rozwój zrównoważonego systemu transportowego. Poprawa mobilności miejskiej w Pile przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania systemu transportowego na otoczenie, wzmocni powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami POSI. Projekt realizowany będzie do końca 2018 roku.

(Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Piły)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

AndrzejAndrzej

4 0

Wszystkie gminy absorbują pieniądze wokół unijne i super! Później możemy wystąpić z UE????Chodzież gdzie mieszkałem całe życie tez prawie 60 milionów w ostatnim czasie pozyskała 12:05, 28.05.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

EJ!EJ!

0 1

Taki ważny dokument - przydałoby się włączyć opcję sprawdzanie pisowni i usunąć błędy ortograficzne :). 09:32, 29.05.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone | 2017