Zamknij
REKLAMA

Kolejne podejście do sprzedaży budynku przy Piotra Konieczki 20v

09:22, 03.12.2018 | artykuł sponsorowany
REKLAMA

Pilskie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 337 w Pile przy ul. Piotra Konieczki 20 (dawniej 14 Lutego). Cena wywoławcza 850 tysięcy złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 20.12.2018 r. o godz. 10.00 w sali Nr 15 w siedzibie Spółki przy ul. Sikorskiego 82a.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 170.000,00 zł na konto Pilskiego TBS Sp. z o. o. - BGK o/Poznań Nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do 19.12.2018 r.

Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Spółki.

Pełna treść ogłoszenia, regulamin przetargu stanowiący integralną część ogłoszenia wraz z załącznikami jest do wglądu w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o. o. pokój Nr 16 lub na stronie internetowej www.pilskietbs.pl (przetargi na sprzedaż nieruchomości).

(artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone