Zamknij
REKLAMA

piątek, 26.04, godz. 10.00

Klub Rozrywki Pokusa w Wysokiej

Bilety: Wstęp wolny

Cele przeglądu to rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni, promowanie wśród uczniów aktywnej postawy wobec życia kulturowego, rozwijanie zdolności aktorskiej wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja szkolnych grup scenicznych. Może wziąć w nim udział dowolna forma teatralna, np. teatr ruchu, teatr cieni, teatr tańca, pantomima, teatr lalkowy. Zgłoszony zespół może reprezentować publiczną lub niepubliczną placówkę oświatową, jak i świetlice wiejskie działające na terenie gminy Wysoka. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 20 minut. Opiekunowie proszeni są o dostarczenie podkładów muzycznych (mp3,CD) na pół godziny przed rozpoczęciem imprezy.

Adresatami przeglądu są dzieci i młodzież wszystkich szkół i przedszkoli oraz świetlic działających na terenie gminy Wysoka. Ocenieni zostaną w czterech kategoriach: przedszkola (dzieci w wieku 5-6 lat), szkoła podstawowa (klasy I-III), szkoła podstawowa (klasy IV-VI), szkoła podstawowa (klasy VII-VIII oraz gimnazjaliści).

Wypełnianą kartę zgłoszenia należy odesłać do 15 kwietnia br. na adres: [email protected] z dopiskiem „Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych".


niedziela16 czerwca

wtorek18 czerwca

środa19 czerwca

czwartek20 czerwca

niedziela23 czerwca

czwartek27 czerwca

piątek28 czerwca

niedziela30 czerwca

piątek5 lipca

sobota6 lipca

niedziela7 lipca
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone