Zamknij
REKLAMA

W jakich państwach karta EKUZ nie pomoże?

00:00, 16.05.2018 | materiał partnera
Skomentuj
Fot. depositphotos

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia Polakom bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Poza Europą nie jest honorowana, a także zakres jej ochrony na Starym Kontynencie jest bardzo ograniczony.

EKUZ nie refunduje kosztów transportu medycznego pacjenta do kraju helikopterem lub karetką, czy akcji ratowniczej. W przeciwieństwie do polisy turystycznej, nie posiada również dodatkowej ochrony w postaci ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC).

Kto może wyrobić EKUZ?

Finansowanie leczenia za granicą za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne jest wyłącznie dla posiadaczy EKUZ . Przysługuje ona każdej osobie, która podróżuje za granicę, a na terenie Polski ma ważne powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Zależnie od podstawy, na jakiej przyznane jest wspomniane ubezpieczenie, EKUZ ma różnorodne okresy ważności. Na okres 5 lat wydawana jest karta dla emerytów pobierających świadczenia.

Na okres 12 miesięcy wydawana jest karta osobom ubezpieczonym, które:

 • są zatrudnione;
 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • pobierają rentę;
 • są studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;
 • są członkami rodzin osób ubezpieczonych. W tym przypadku osoby pełnoletnie muszą przedłożyć dokument potwierdzający kontynuację kształcenia.

Kartę ważną przez 6 miesięcy mogą otrzymać:

 • nieubezpieczone kobiety mające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Polski w okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży i porodu, które mieszkają na terenie Polski, ale mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce;
 • niepełnoletni nieubezpieczeni, którzy mają obywatelstwo polskie. Jeżeli osiągnięcie pełnoletniości nastąpi przed upływem pół roku, ważność EKUZ wygasa wcześniej.

Na 2 miesiące karta wydawana jest osobom:

 • bezrobotnym, ale zarejestrowanym w Urzędzie Pracy;
 • pozostałym, niewymienionym ubezpieczonym.

Mając EKUZ można skorzystać z finansowania różnorodnych procedur medycznych podczas pobytu za granicą, ale wyłącznie do kwoty, która jest w Polsce refundowana w maksymalnej wysokości za dane świadczenie. Oznacza to, że jeśli zabieg za granicą będzie kosztował 10 000zł, a w Polsce ten sam zabieg wyceniony został na 5000zł, to NFZ pokryje wyłącznie wspomniane 5000zł kosztów. Pozostałą kwotę ubezpieczony będzie musiał dopłacić z własnych środków. Jeżeli jednak koszty będą zbliżone lub za granicą będą one niższe, to dzięki EKUZ można opłacić całość podjętego działania lekarskiego.

W jakich krajach EKUZ może nie wystarczyć?

EKUZ jest uznawany przez 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także 4 należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Są to:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Cypr,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwecja,
 • Węgry,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy,
 • państwa członkowskie EFTA - Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria,

Warto jednak wiedzieć, że chociaż karta obowiązuje w powyższych krajach, to w wielu przypadkach zakres jej ochrony będzie niewystarczający. Jak wspomniano, ceny świadczeń i usług medycznych mogą się znacząco różnić w poszczególnych krajach względem Polski.

Trzeba też wiedzieć, że niektóre kraje wymagają dopłat do usług medycznych ze strony pacjentów. Może to dotyczyć wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu. Niektóre kraje stosują bowiem zryczałtowaną opłatę za dzień pobytu w szpitalu, niezależnie od tego, z jakiego powodu pacjent się tam znalazł. W takich sytuacjach NFZ nie refunduje tych kosztów.

Współpłacenie przez pacjentów obowiązuje na przykład w Niemczech, Czechach i Austrii. Pacjenci muszą pokrywać koszty na poziomie 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu. Podobnie wygląda sytuacja we Francji, z tym że tam taka opłata jest na poziomie 16 euro za dzień.

Osoby chcące wyrobić kartę szczegółowe informacje na temat siedzib oddziałów NFZ, w tym m.in. ekuz Warszawa na www.polisaturystyczna.pl mogą znaleźć na tej stronie.

EKUZ vs. ubezpieczenie podróżne

Skoro EKUZ nie wystarcza i w wielu przypadkach koszty leczenia trzeba pokryć samodzielnie, co zrobić by wymarzone wakacje nie stały się najgorszym wspomnieniem na wiele długich lat? Jedynym rozwiązaniem wydaje się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, które zaleca nawet NFZ. Polisa wakacyjna z pewnością pozwoli pokryć brakujące koszty leczenia, ale również pomoże sfinansować te usługi, których NFZ w ogóle nie pokrywa, ponieważ nie mieszczą się w ramach państwowej opieki zdrowotnej w danym kraju.

Takie ubezpieczenie podróżne z www.polisaturystyczna.pl powinno być dopasowane nie tylko do miejsca wyjazdu, ale również do sposobu spędzania wolnego czasu. Jeżeli zamierzamy uprawiać sporty ekstremalne, to nie można zapomnieć o tym, że należy zakupić polisę z odpowiednim rozszerzeniem. W przeciwnym razie, gdy dojdzie do wypadku nie otrzymamy odszkodowania. Dokładne przeanalizowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zapoznanie się ze wszystkimi elementami polisy z pewnością pomoże w dokonaniu właściwego wyboru i podjęciu najlepszej decyzji.

(materiał partnera)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone