Zamknij
REKLAMA

Wychowawca

Nr oferty: StPr/22/0980Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Rydygiera 23, 64-920 Piła, powiat: pilski, woj: wielkopolskie
Zakres obowiązków: Praca z grupą dzieci oraz praca indywidualna z dzieckiem. Prowadzenie procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Stały kontakt i praca z rodzina dziecka. Okres wykonywania pracy 01.09.2022-31.08.2023 System pracy równoważny - opieka całodobowa, wg grafiku.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 30.08.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 400 do 3 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: wyk. wyższe, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność rozwiazywania trudności w opiece nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych. - oświadczenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, - oswiadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego o ile został nałożony, - oświadczenie o brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PILE
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Rydygiera 23, 64-920 Piła, powiat: pilski, woj: wielkopolskie
  Osoba do kontaktu: Jowita Gorzkowska
  Numer telefonu: 67 349 09 67 wew. 23
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: cv
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: telefon, Termin: kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania
  Szczegółowy zakres obowiązków zamieszczony jest w ogłoszeniu o naborze na stanowisko zamieszczone na stronie: zsb-bip.powiat.pila.pl w zakładce "nabór pracowników". Umowa o pracę na czas określony - 1 rok z możliwością przedłużenia zatrudnienia.
  StPr/22/1019
  data rozpoczęcia pracy od 31.10.2022
  wynagrodzenie od od 3 700 PLN

  Organizacja i koordynacja narad, spotkań, podróży służbowych i delegacji zagranicznych, codzienne wsparcie Prezesa w sprawach operacyjnych, prowadzenie auta służbowego, tłumaczenia w mowie i piśmie (znajomość języków obcych, wskazana w wymaganiach wobec kandydatów, jest niezbędna w związku z koniecznością prowadzenia spraw dotyczących przetargów w krajach, z którymi współpracuje Spółka Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan oraz Mongolia.). Miejsce wykonywania pracy teren kraju oraz kraje wschodniej Europy i Azji. Umowa o pracę na czas określony 24 m-ce.
  StPr/22/1020
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
  wynagrodzenie od od 5 000 PLN

  utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, gospodarczych
  StPr/22/1022
  data rozpoczęcia pracy od 10.09.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  odbycie szkolenia BHP i ppoż., realizacja zadań z zakresu spraw paszportowych, w tym wykonywanie czynności administracyjno-biurowych
  StPr/22/1011
  data rozpoczęcia pracy od 09.09.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  Praca w prosesach budowlanych, wykonywanie instalacji i sieci sanitarnych ,co
  StPr/22/1013
  data rozpoczęcia pracy od 09.09.2022
  wynagrodzenie od od 6 500 PLN

  Przyjmowanie i wykładanie towarów, składanie produktów do ekspozycji na sklep. Praca na okres próbny na 3 miesiące, docelowa na stałe.
  StPr/22/1016
  data rozpoczęcia pracy od 09.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Realizacja doradztwa zawodowego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla młodzieży w wieku 15 25 lat; diagnozowanie potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie doradztwa zawodowego; prowadzenie diagnozy potencjału i zainteresowań zawodowych pod kątem doboru kierunku przysposobienia zawodowego na etapie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych; udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę lub podniesienie kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia; udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach kształcenia i szkolenia, w tym o ofercie OHP oraz zawodach i rynku pracy; prowadzenie warsztatów z zakresu nauki aktywnego poszukiwania pracy; realizacja programu wsparcia rozwoju zawodowego uczestników oraz absolwentów OHP; udzielanie porad zawodowych na odległość; prowadzenie dokumentacji klientów i wewnętrznej dokumentacji jednostki zgodnie ze Standardem Usług Rozwoju Zawodowego Młodzieży w OHP i odrębnymi wytycznymi komórek organizacyjnych; organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz działalność OHP dla społeczności lokalnej przy współpracy z partnerami społecznymi; gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy; udział w pracach zespołu wsparcia uczestników OHP, zgodnie z wytycznymi Standardu Usług Rozwoju Zawodowego Młodzieży w OHP; monitoring przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP u pracodawców; współpraca z pośrednikiem pracy i specjalistą ds. rozwoju zawodowego w celu wytyczenia właściwego i dostępnego dla klienta kierunku rozwoju i zdobycia niezbędnych kwalifikacji.
  StPr/22/1017
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 450 PLN

  Prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej. Umowa na zastępstwo. Godziny pracy wg grafiku od 08:00-15:25. Rozpoczecie pracy od 01.09.2022
  StPr/22/1014
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 1 522 PLN

  Obsługa plotera frezującego CNC.
  StPr/22/1015
  data rozpoczęcia pracy od 09.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  nauka i pomoc: organizacja pracy w gabinecie kosmetycznym, praca z klientem, umawianie wizyt, zabiegi z zakresu stylizacji brwi, oprawy oka.
  StPr/22/1008
  data rozpoczęcia pracy od 08.09.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  REKLAMA