Zamknij
REKLAMA

Kucharz

Nr oferty: StPr/22/1166Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Krzywa 35, 64-920 Piła, powiat: pilski, woj: wielkopolskie
Zakres obowiązków: Przygotowywanie, gotowanie posiłków dla przedszkoli i firm. Pierwsza umowa - o pracę na okres próbny - 3 m-ce, jedna zmiana pn. - pt. 06:00 - 14:00. Zatrudnienie od października 2022r.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 14.10.2022
Wynagrodzenie brutto: od 4 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze branżowe
 • zasadnicze zawodowe
  Wymagania pożądane
  Wykształcenie:
  • średnie branżowe
  • średnie zawodowe
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe/średnie gastronomiczne, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdolności kierownicze, mile widziane doświadczenie zawodowe
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "JUSTYNA" M.RUJNA, A.PAWŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Krzywa 35, 64-920 Piła, powiat: pilski, woj: wielkopolskie
   Osoba do kontaktu: Andrzej Pawłowski
   Numer telefonu: 606 952 848
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon
   Nauka obsługi urządzeń biurowych, pomoc w obsłudze obywateli Ukrainy.
   StPr/22/1192
   data rozpoczęcia pracy od 22.10.2022
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   Montaż, diagnoza, naprawa instalacji elektrycznych, prace porządkowe, dojazd na budowę z narzędziami.
   StPr/22/1191
   data rozpoczęcia pracy od 22.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   budowa nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, demontaż i uzuwanie starych instalacji, przegląd, naprawa, usuwanie awarii i uszkodzeń itp.
   StPr/22/1193
   data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   udzielanie klientom indywidualnych oraz grupowych porad związanych z podejmowaniem decyzji zawodowych w zakresie wyboru zawodu, kierunku kształcenia, szkolenia zawodowego oraz miejsca pracy, udzielanie klientom indywidualnych oraz grupowych informacji zawodowych, pomoc klientom w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, obsługa organizacyjna i techniczna spotkań grupowych, przeprowadzanie badań psychologicznych i interpretacja ich wyników umożliwiających wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia oraz wydawanie stosownej opinii, przeprowadzanie testów psychologicznych dobranych stosownie do sposobu rozwiązywania problemu zawodowego klienta, respektując przy ich stosowaniu procedury badania i interpretacji wyników obowiązujące dla danego testu oraz prawa autorskie, współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pozyskiwania i opracowywania informacji zawodowych, prowadzenie dokumentacji związanej z poradnictwem zawodowym, gromadzenie i katalogowanie różnorodnych zbiorów informacji o lokalnym rynku pracy, diagnozowanie rynku pod kątem potrzeb szkoleniowych, prowadzenie zajęć szkoleniowych dla pracowników powiatowych urzędów pracy, współudział w opracowywaniu analiz i badań dotyczących lokalnego i wojewódzkiego rynku pracy, udział w przedsięwzięciach związanych z popularyzacją zagadnień rynku pracy, korzystania z usług instytucji rynku pracy, popularyzacja poradnictwa zawodowego, prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w zakresie: udzielania informacji z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przyjmowania i weryfikowania dokumentów, redagowania pism urzędowych, współpracy z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami łącznikowymi w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie wymiany dokumentów między instytucjami, sporządzania projektów decyzji administracyjnych,przeprowadzanie kontroli działalności agencji zatrudnienia zgodnie ze stosownym upoważnieniem.
   StPr/22/4256
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 950 PLN

   Utrzymanie w czystości terenu zewnętrznego, koszenie trawników, zamiatanie, odśnieżanie. Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w godz 06-14
   StPr/22/1187
   data rozpoczęcia pracy od 21.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   zapoznanie z Regulaminem Organizacyjnym, zapoznanie z przepisami bhp i ppoż., pomoc przy archiwizacji dokumentów
   StPr/22/1190
   data rozpoczęcia pracy od 21.10.2022
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   Realizacja doradztwa zawodowego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla młodzieży w wieku 15 25 lat; diagnozowanie potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie doradztwa zawodowego; prowadzenie diagnozy potencjału i zainteresowań zawodowych pod kątem doboru kierunku przysposobienia zawodowego na etapie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych; udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę lub podniesienie kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia; udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach kształcenia i szkolenia, w tym o ofercie OHP oraz zawodach i rynku pracy; prowadzenie warsztatów z zakresu nauki aktywnego poszukiwania pracy; realizacja programu wsparcia rozwoju zawodowego uczestników oraz absolwentów OHP; udzielanie porad zawodowych na odległość; prowadzenie dokumentacji klientów i wewnętrznej dokumentacji jednostki zgodnie ze Standardem Usług Rozwoju Zawodowego Młodzieży w OHP i odrębnymi wytycznymi komórek organizacyjnych; organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz działalność OHP dla społeczności lokalnej przy współpracy z partnerami społecznymi; gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy; udział w pracach zespołu wsparcia uczestników OHP, zgodnie z wytycznymi Standardu Usług Rozwoju Zawodowego Młodzieży w OHP; monitoring przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP u pracodawców; współpraca z pośrednikiem pracy i specjalistą ds. rozwoju zawodowego w celu wytyczenia właściwego i dostępnego dla klienta kierunku rozwoju i zdobycia niezbędnych kwalifikacji.
   StPr/22/1184
   data rozpoczęcia pracy od 02.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 450 PLN

   obsługa klienta, przyjmowanie, rozkładanie i wydawanie towaru
   StPr/22/1180
   data rozpoczęcia pracy od 19.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Przyjmowanie towaru, pilnowanie towaru.
   StPr/22/1183
   data rozpoczęcia pracy od 19.10.2022
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   Prace wykończeniowe na budowach, malowanie, szpachlowanie, itp. Osoba do przyuczenia. Miejsce wykonywania pracy Piła i okolice.
   StPr/22/1176
   data rozpoczęcia pracy od 19.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 500 PLN