Zamknij
REKLAMA
Przewóz paczek, dostarczanie ich do klientów. Okres próbny 3 miesiące. Praca w godzinach między 7 a 16.
StPr/20/0895
data rozpoczęcia pracy od 23.11.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Przewóz towarów. Umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące docelowo na czas nieokreślony.
StPr/20/0890
data rozpoczęcia pracy od 21.11.2020
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

PRACA NA DZIAŁACH PRODUKCJI, PAKOWANIE BIG-BAGÓW
StPr/20/0891
data rozpoczęcia pracy od 30.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Promowanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej; pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego; udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia i poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy; realizacja przedsięwzięć dot. poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczestników OHP oraz absolwentów, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej; badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych; rekrutowanie młodzieży do Hufców i Ośrodków Szkolenia i Wychowania; opracowywanie planów pracy we współpracy z pośrednikiem pracy i wychowawcą uczestników OHP; monitorowanie kariery absolwentów oraz udzielanie wsparcia; systematyczne uzupełnianie dokumentacji. Praca w godz. 07.45-15.45
StPr/20/0880
data rozpoczęcia pracy od 25.10.2020
wynagrodzenie od od 2 680 PLN

wykonywanie pod nadzorem prac administracyjno-biurowych
StPr/20/0885
data rozpoczęcia pracy od 19.11.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Sporządzanie harmonogramu pracy z młodzieżą, udział w opracowywaniu ścieżki wsparcia dla uczestników i absolwentów OHP na cały okres kształcenia danego rocznika oraz okres usamodzielniania absolwenta OHP; planowanie indywidualnych spotkań konsultacyjno-informacyjnych z uczestnikami OHP; ustalanie harmonogramu szkoleń zawodowych; sporządzanie analiz dotyczących sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy; analizowanie rynku pracy w kontekście potrzeb szkoleniowych klienta; rozpoznanie lokalnego rynku pracy i edukacji, jego najważniejszych uczestników: pracodawców, instytucji działających na rzecz młodzieży i pracodawców (np. izby rzemieślnicze, stowarzyszenia pracodawców, itp.); utrzymywanie stałych kontaktów z urzędami i pracodawcami na terenie działania; monitorowanie potrzeb lokalnych pracodawców, społeczności; opracowywanie oferty szkoleniowej na podstawie informacji zebranych od lokalnych pracodawców, planowanie kosztów realizowanych kursów; hospitowanie zajęć na kursach według ustalonego planu i sporządzanie sprawozdań z hospitacji; prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami pionu kształcenia i wychowania (CKiW, OSiW, HP, na terenie danego CEiPM); udział w pracach zespołów wsparcia uczestników; promocja usług wsród potencjalnych klientów OHP oraz rozpowszechnianie działalności w środowisku lokalnym, uzupełnianie dokumentacji. Miejsce wykonywania pracy: Piła
StPr/20/0881
data rozpoczęcia pracy od 25.10.2020
wynagrodzenie od od 2 680 PLN

Obsługa monitoringu, obsługa komputera, zarządzanie pracownikami. Zatrudnienie od zaraz na podstawie umowy o pracę na okres próbny - 3 miesiące, praca w systemie 12-godzinnym 7.00-19.00. Możliwość przedłużenia umowy, możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie, mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ochrona obiektu handlowego.
StPr/20/0871
data rozpoczęcia pracy od 14.11.2020
wynagrodzenie od 18 - 19 PLN

Ochrona obiektów handlowych - obsługa monitoringu. Zatrudnienie od zaraz na podstawie umowy o pracę na okres próbny - 3 miesiące, praca w systemie 12-godzinnym 7.00-19.00. Możliwość przedłużenia umowy, możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie, mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ochrona obiektu handlowego.
StPr/20/0872
data rozpoczęcia pracy od 14.11.2020
wynagrodzenie od 18 - 19 PLN

Ochrona obiektu handlowego, ochrona osób i mienia. Zatrudnienie od zaraz na podstawie umowy o pracę na okres próbny - 3 miesiące, praca w systemie 12-godzinnym 7.00-19.00. Możliwość przedłużenia umowy, możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie, mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ochrona obiektu handlowego.
StPr/20/0873
data rozpoczęcia pracy od 14.11.2020
wynagrodzenie od 18 - 19 PLN

- udzielanie informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w oparciu o standardy opieki farmaceutycznej - stała wzajemna komunikacja z personelem Szpitala w celu realizacji oczekiwań pacjentów, zapewniając obsługę na najwyższym poziomie, - sporządzanie leków recepturowych, - monitorowanie stanów magazynowych w aptece. Zatrudnienie od 01.11.2020r.
StPr/20/0869
data rozpoczęcia pracy od 16.11.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

REKLAMA