Zamknij
REKLAMA
Prace porządkowe, kontrola wyrobu, zakładanie pasów(tektura),nakładanie kartonów, dosypywanie kleju, kontrola procesu pakowania indywidualne i zbiorcze, kontrola jakości powlekanych rur, prace porządkowe z użyciem sprężonego powietrza, czynności pomocnicze. Okres zatrudnienia 18 mieisecy. Praca 4-brygadowa: 6.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-6.00.
StPr/21/0348
data rozpoczęcia pracy od 05.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Montaż i naprawa instalacji elektrycznych, praca na wysokości. Godziny pracy: 7.00-15.00. Zatrudnienie od maja 2021r., okres zatrudnienia 3 miesiące. Docelowo zatrudnienie na postawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
StPr/21/0349
data rozpoczęcia pracy od 15.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Kopanie i wypełnianie dołów i rowów, sprzątanie placu bodowy i usuwanie różnych przeszkód i zatorów, ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy użyciu taczek, nosiłek do transportu ręcznego i wózków ręcznych; rozpościeranie piasku, ziemi, żwiru i podobnych materiałów na przyczółkach mostowych; posługiwanie się prostymi narzędziami ręcznymi, takimi jak łopata, kilof itp.. Okres zatrudnienia 3 lata Godziny pracy: 9.00-17.00, delegacje. Praca wg zleceń budowy mostów na terenie Polski.
StPr/21/0344
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wsparcie osób bezpośrednio odpowiedzialnych za obsługę klienta, obsługa urządzeń biurowych, sporządzanie i redagowanie pism, archiwizacja danych, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji. Zatrudnienie od zaraz, pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesiące (docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony), praca na jedną zmianę w godzinach: 8.00-16.00.
StPr/21/0351
data rozpoczęcia pracy od 15.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

Profesjonalna obsługa klientów, opracowywanie programów ubezpieczeniowych dla klientów korporacyjnych, rozwijanie współpracy z klientami, przygotowywanie zapytań ofertowych i negocjacji z zakładami ubezpieczeniowymi. Zatrudnienie od zaraz, pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesiące (docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony), praca na jedną zmianę w godzinach: 8.00-16.00.
StPr/21/0352
data rozpoczęcia pracy od 15.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 500 PLN

Pomoc w obsłudze stanowisk pracy w zakresie powielania dokumentów, obsługa faksu.
StPr/21/0346
data rozpoczęcia pracy od 14.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Sprzedaż towarów, uzupełnianie towaru na półkach.
StPr/21/0347
data rozpoczęcia pracy od 14.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Produkcja mebli. Zatrudnienie od zaraz, pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesiące, praca na jedną zmianę w godzinach: 8.00-16.00.
StPr/21/0341
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Podinspektor w zespole ds. kadr i płac. Zatrudnienie od maja 2021r. na podstawie umowy o pracę na czas określony - 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia), praca na jedną zmianę w godzinach: 7.30-15.30. Więcej informacji o ogłoszonym naborze na stronie internetowej MOPS w Pile - BIP: www.biuletyn.abip.pl/mopspila/ w zakładce "Ogłoszenie o naborze".
StPr/21/0342
data rozpoczęcia pracy od 03.05.2021
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

Projektowanie wnętrz, aranżacja wnętrz, projekty wykonawcze, inwentaryzacje, dobór materiałów.
StPr/21/0338
data rozpoczęcia pracy od 22.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

REKLAMA