Zamknij
REKLAMA

RKS Bądecz skończył 65 lat

11:38, 27.04.2018 | fp
REKLAMA

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu gospodaruje na około 2.000 hektarów, zlokalizowanych na terenie gmin Wysoka, Krajenka, Złotów i Miasteczko Krajeńskie. Podstawą działalności są uprawy roślinne połączone z hodowlą bydła i produkcją mleka oraz chowem trzody chlewnej.

Osiągnięcia działającego od 1953 roku Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu od lat spotykają się z uznaniem branżowej konkurencji oraz urzędów i instytucji zajmujących się gospodarką rolną. To uznana marka nowoczesnego, wielkopolskiego rolnictwa, a zarazem chlubny przykład przywiązania do idei i tradycji rolnictwa spółdzielczego.

Dzięki ogromnej determinacji i żelaznej konsekwencji ambitne zamierzenia udało się przekuć w niejeden sukces, co w niełatwym okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej pozwoliło spółdzielni spełnić wymogi i standardy sanitarno-weterynaryjne Unii Europejskiej. Podejmowane rozważnie inwestycje podniosły – i wciąż sukcesywnie podnoszą – wartość majątku i wydatnie zwiększyły wydajność pracy.

Prowadzona obecnie przez RKS w Bądeczu hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym pozwala na roczną sprzedaż powyżej 18.000 tuczników. Jednakże wizytówką kombinatu jest bydło mleczne. Aktualnie stado liczy 2.420 sztuk, w tym 1.079 sztuk krów dojnych. Od lat pod względem „mleczności” w ścisłej krajowej czołówce plasuje się Ferma w Czajczu. Przeciętna wydajności od krowy przekracza 11.700 kg mleka przy stałej tendencji wzrostowej. Dla porównania wskaźnik ten dla województwa wynosi 8.500 kg, a średnia powiatowa to 9.400 kg, co w dużej mierze właśnie dzięki RKS plasuje nasz powiat na mocnym, trzecim miejscu w województwie. Każdego dnia ze spółdzielni odjeżdża do mleczarni ok. 32 tys. litrów mleka. Roczna sprzedaż mleka w klasie ekstra wynosi ok. 11 milionów kilogramów.

Stado bydła posiada status wolny od gruźlicy, brucelozy i białaczki. Każda krowa jest na bieżąco monitorowana i kontrolowana. Mleko produkowane jest w restrykcyjnych warunkach poprzez nowoczesny system zarządzania stadem. Odbiera je wieloletni stały odbiorca, co potwierdza wysoką jakość towaru i dowodzi współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu.

Wyjątkowe w skali Wielkopolski i kraju osiągnięcia RKS w Bądeczu były wielokrotnie doceniane i nagradzane:
• I miejsce w województwie wielkopolskim wśród obór objętych oceną wartości użytkowej bydła oraz II miejsce w skali kraju w grupie stad powyżej 501 sztuk - za osiągnięty wynik 10.872 kg mleka 3,59% tłuszczu, 3,24 % białka w 2011 r.
• Nagroda specjalna KRS - dla Największego Spółdzielczego Producenta Mleka w latach 2006-2008
• Puchar Prezesa Agencji Rynku Rolnego – za osiągnięcie wysokiej wydajności mlecznej i dobrych wyników hodowlanych
• Hit Wielkopolski 2007 i 2008 - za wykreowanie modelowego gospodarstwa hodowli bydła mlecznego w ścisłym powiązaniu z pobliskimi i zagranicznymi środowiskami hodowców oraz za korzystne oddziaływanie na środowisko)
• Kryształowy Hit 2009 - za hodowlę bydła mlecznego
• Rubinowy Hit 2010 - za hodowlę bydła mlecznego
• Tytuł Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2011
• Lider Sukcesu 2011 w kategorii rolnictwo i ochrona środowiska
• Laureat XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Rolnik - Farmer Roku 2013”
• Tytuł Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2013
• Złoty Laur 20-lecia Agroligi
• I miejsce w kategorii Nagroda Honorowa za 2013/2014 r. w konkursie St. Staszica za wieloletnią owocną działalność firmy
• III miejsca w kraju w grupie obór liczących od 500 do 1000 stanowisk w 2013 r.
• Wyróżnienie Certyfikatem Jakości Srebrny Primus Nominatus” przez BCBiC w 2014 r.
• Statuetka „Siewca” za 2014 r.
• Nagroda Gazele Biznesu 2014 w kategorii najbardziej dynamicznych małych i średnich firm
• Złoty Hit 2014 - za osiągnięcia w zakresie chowu trzody chlewnej i hodowli bydła mlecznego oraz uprawy roślin strączkowych i oleistych
• Najwyższa Jakość Quality International 2014 - Srebrne Godło w kategorii QI za produkt mleko
•  I miejsce w województwie wielkopolskim w 2015 r. wśród obór objętych oceną wartości użytkowej bydła w grupie stad 501-1000 krów za osiągnięty wynik 11.628 kg mleka, 3,8 % tłuszczu, 3,38 % białka
• Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w produkcji mleka w 2015 r. od Prezesa WCHiRZ w Poznaniu
• Platynowy Hit 2015 - za innowacyjne działania przedsiębiorstwa oraz skuteczne realizowanie strategii rozwoju
• Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Rozwoju RP w 2015 r.
• Lider Pracy Organicznej i statuetka „Hipolita” w 2015 r.
• II miejsce w województwie wielkopolskim w 2016 r. wśród obór 501-1000 krów za osiągnięty wynik 11.381 kg mleka
• Tytuł „Menedżer Jakości” w 2016 r.
• Irydowy Hit 2016 - za wydajność jednostkową od krów hodowlanych oraz działania w oparciu o zasady etyki w biznesie
• Certyfikat Złoty Primus Nominatus - za jakość w zakresie prowadzonego chowu i hodowli bydła mlecznego oraz upraw zbór, roślin oleistych i strączkowych w 2016 r.
• Palladowy Hit 2017 - za wysoką efektywność w zakresie produkcji mleka oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej
• Certyfikat CERT, Polska Akademia Jakości w zakresie produkcji destylatu rolniczego PN-EN ISO 14001:2005 w 2017 r.

 

(fp)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone