Zamknij
REKLAMA

Jak zmienić oznaczenie działki?

15:43, 24.05.2021 | materiały patnera

Zakup działki to bardzo ważna decyzja, którą należy podjąć dopiero po dokładnej analizie. Może bowiem okazać się, że zakupiony grunt nie nadaje się lub nie jest prawnie dozwolone do ją zabudować. Często zdarzają się również przypadki, gdy wiele lat po zakupie działki właściciele decydują się na prawną zmianę jej przeznaczenia. Jak tego dokonać? Czy istnieje możliwość zmiany oznaczenia działki względem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Odpowiadamy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W celu tworzenia spójnej i przemyślanej zabudowy w Polsce nałożono obowiązek ustalania specjalnego aktu prawnego, przez wszystkie gminy. Mowa o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który stanowi podstawę prawną w zakresie określenia funkcjonalności każdej działki znajdującej się na obszarze danej jednostki administracyjnej. Ustanawiana jest ona przez władze samorządowe i jest dostępna publicznie zarówno na stronie internetowej samorządu, jak i w urzędzie danej jednostki. Działki ujęte w MPZP podzielone są na kategorie i oznaczone literami zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ewidencja gruntów i budynków

Co więcej, w Polsce obowiązuje także ewidencja gruntów i budynków, która jest rejestrem publicznym nieruchomości i dostarcza szczegółowych informacji na temat obiektów. Ewidencja ta prowadzona jest na terenie całego kraju i została ujęta w bazach państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Znajdziemy tam między innymi informacje o właścicielach gruntów, ich dokładne położenie, a także przeznaczenie działki. W ewidencji gruntów i budynków, tak jak w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni również obowiązują specjalne oznaczenia przeznaczenia działek. Jednak różnią się one od siebie w obu klasyfikacjach.

Oznaczenia funkcjonalności działek

Różnice w oznaczeniach wynikają przede wszystkim z zupełnie innego celu rejestracji. Ewidencja gruntów i budynków daje bardziej dokładne informacje dotyczące samej nieruchomości oraz jej właścicieli. Z kolei miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje również dane dotyczące pobliskich działek, takie jak: planowane budowy, przebieg projektowanych ulic czy informacje o pobliskich strefach ochronnych.

Najważniejszymi oznaczeniami pod względem funkcjonalności działek są te, które informują o tym czy działkę można zabudować. Według MPZP stosowane są między innymi takie oznaczenia:

  • MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  • MW – tereny zabudowy wielorodzinnej,
  • U – tereny przeznaczone pod zabudowę usługową,
  • R - tereny rolnicze (zakaz zabudowy).

Z kolei w przypadku ewidencji gruntów i budynków stosuje się między innymi takie oznaczenia jak:

  • B – tereny mieszkaniowe,
  • Ba – tereny przemysłowe,
  • Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę, które aktualnie są niezabudowane
  • R - grunty orne (zakaz zabudowy).

Zmiana oznaczenia działki

Dzięki możliwości zmiany oznaczenia gruntów coraz więcej ludzi decyduje się na to. Takim przykładem są m.in. działki w województwie śląskim, gdzie odnotowano rosnącą liczbę takich wniosków. W celu zmiany oznaczenia działki należy zgłosić się do organu prowadzącego daną ewidencję, a także uzyskać zgodę odpowiedniego wydziału w urzędzie, któremu podlega dany grunt. We wniosku należy podać dokładny adres nieruchomości, wszelkie związane z nią dane, należy również dołączyć oryginały lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany. Cały proces powinien zająć nie dłużej niż 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli jednak wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony istnieje możliwość odwołania się w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%