Zamknij
REKLAMA

Praktykant lub stażysta w firmie: jakie są obowiązki pracodawcy?

12:17, 23.12.2020 | materiały partnera

Stażysta w firmie to nie tylko dodatkowe ręce do pracy, ale również ogromna odpowiedzialność ze strony pracodawcy. Szczególnie, że praktykantami często są osoby młode, w trakcie studiów lub szkół, dla których staż jest pierwszą okazją do zetknięcia się z prawdziwym środowiskiem pracy. Sprawdź, jakie są obowiązki pracodawcy względem stażysty lub praktykanta.

Praktykant w firmie - obowiązki pracodawcy

Dla osoby odbywającej staż lub praktyki najważniejszym elementem jest często opinia o praktykancie otrzymywana na koniec współpracy: pomoże ona w przyszłości zdobyć pracę, niezbędna jest też do zaliczenia praktyk na studiach. Co jednak musi zrobić pracodawca jeszcze przed rozpoczęciem praktyk oraz w ich trakcie?

Jednym z najważniejszych elementów stażu jest szkolenie BHP, które powinien odbyć każdy praktykant. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem zapoznanie go z zasadami i przepisami BHP, które obowiązują w firmie, a także informacjami na temat udzielania pierwszej pomocy. Drugi z kolei jest instruktaż stanowiskowy, którego celem jest zapoznanie stażysty z zagrożeniami, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania obowiązków, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Dopiero wówczas praktykant lub stażysta będzie mógł rozpocząć pracę.

Bezpieczne miejsce do wykonywania obowiązków służbowych należy się nie tylko stałemu pracownikowi, ale również nowo zatrudnionemu stażyście. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem udostępnienie mu pomieszczenia z odpowiednim oświetleniem, temperaturą i powierzchnią. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, praktykant powinien również otrzymać dostosowane do niej środki ochrony osobistej, odzież roboczą, a także żywność i napoje.

Stażysta w firmie - obowiązki pracodawcy w biurze

Jeśli praca odbywa się w biurze, każdy pracownik powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Nie inaczej jest w przypadku praktykanta w firmie. Obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie mu ergonomicznego fotela, biurka oraz komputera. Stanowisko pracy nie może być zbyt małe i wymagać od pracownika zmiany pozycji, aby po coś sięgnąć. Biurko powinno mieć taką wysokość, aby siedzący przy nim stażysta miał zachowany kąt prosty między ramieniem a przedramieniem. Z kolei fotel powinien być stabilny, wygodny, regulowany, obrotowy i wyposażony w podłokietniki. Jeśli chodzi o komputer, określona została również odległość, w jakiej powinien znajdować się monitor. Wynosi ona od 40 do 75 cm. Ekran powinien być również wyposażony w specjalny filtr. Obowiązkiem pracodawcy jest ponadto zapewnienie stażyście lub praktykantowi pięciominutowej przerwy po każdej godzinie pracy spędzonej przed monitorem komputera.

Zaświadczenie i opinia o praktykancie, czyli inne obowiązki pracodawcy

Rolą pracodawcy jest ponadto zapoznanie stażysty ze strukturą organizacyjną firmy, aby ułatwić mu współpracę z innymi pracownikami. Jeśli w firmie obowiązuje regulamin, pracodawca również powinien udostępnić jego treść praktykantowi.

O ile prowadzenie dzienniczka praktyk najczęściej leży po stronie stażysty, o tyle pracodawca powinien go sprawdzić i podpisać, aby potwierdzić, że praktykant faktycznie wykonał swoją pracę. W dzienniczku udokumentowany jest czas pracy stażysty, tematy zajęć, które odbył w zakładzie pracy, a także umiejętności zawodowe, jakie zdobył w czasie stażu.

Po zakończeniu stażu pracodawca musi wystawić zaświadczenie o praktykach oraz przygotować opinię o praktykancie, w której powinny znaleźć się m.in. informacje o przebiegu współpracy, ocena predyspozycji i zdobytych umiejętności, charakterystyka stażysty i podsumowanie. Opis oraz wzór takiego dokumentu znajdziesz m.in. na stronie GoWork.pl (link powyżej). Opinia o praktykancie jest niezwykle ważnym dokumentem z perspektywy młodego pracownika, który dopiero stawia swoje kroki na rynku pracy, dlatego pracodawca powinien przygotować ją w sposób rzetelny i obiektywny.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%