Zamknij
REKLAMA

Starosta nagrodził ludzi kultury

19:51, 09.12.2019 | Starostwo Powiatowe w Pile
Skomentuj fot. Starostwo Powiatowe w Pile
REKLAMA

Podczas uroczystej gali w Młodzieżowym Domu Kultury "Iskra" w Pile starosta pilski Eligiusz Komarowski Pilski wręczył doroczne nagrody w dziedzinie kultury. 25 pamiątkowych statuetek trafiło do artystów i animatorów życia kulturalnego w powiecie pilskim.

- Wyróżnione osoby reprezentują ogromną różnorodność działalności artystycznej i kulturalnej. Wielu odnosi krajowe i międzynarodowe sukcesy, sławiąc Powiat Pilski daleko poza jego granicami, inni osiągają sukcesy w swojej lokalnej społeczności. Wśród nagrodzonych są artyści – twórcy, jak i pracownicy wielu instytucji, stowarzyszeń, organizacji, którzy animują życie kulturalne w powiecie. Wszyscy wzbogacają naszą codzienność. Wspaniałe jest to, że w powiecie pilskim mamy tak wielu artystów i ludzi kulturze oddanych. Wszystkim laureatom szczerze i serdecznie gratuluję – mówił starosta Eligiusz Komarowski.

W imieniu nagrodzonych podziękowała Jolanta Reszelska, pianistka, pedagog w zespole Szkół Muzycznych w Pile.

- To dla nas zaszczyt znaleźć się w takim gronie i wielkie docenienie tego, co robimy na co dzień. Każdy z nas jest ważny, a działania kulturalne, którymi się zajmujemy, mają ogromny wpływ na jakość małych ojczyzn, w których żyjemy i mieszkamy. Dziękujemy panu staroście za te wyróżnienia.

Podczas gali wystąpiły zespół Błękit Krajny, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łobżenicy pod dyrekcją Dariusza Sobieralskiego oraz Ewa Kryza.

Oto laureaci tegorocznych nagród w dziedzinie kultury:

Krystyna Adamczyk (nagroda za upowszechnianie kultury i promocję Powiatu Pilskiego).
Od 1992 roku dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Stworzyła i wypromowała wiele ważnych wydarzeń, które mają już swoją markę. Jednym z nich jest organizowany od lat (w tym roku odbyła się jego 36. edycja) Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, odbywający się pod patronatem i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady „Kariera” to kolejna ważna impreza, która w tym roku odbyła się po raz 12. Corocznie przegląd wspierają Powiat Pilski i Gmina Kaczory.

Paweł Berndt (nagroda za wkład w rozwój życia społeczno-kulturalnego Powiatu Pilskiego).
W latach 2014-2019 dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy. Autor cyklu imprez „Święto Pieroga” w Szczerbinie, „Święto Mleka” w Witrogoszczy Kolonii, „Kukurydziany hit” w Wiktorówku, „Pyrlandia”, przyczyniających się do integracji środowisk lokalnych i wypromowania regionalnej tradycji i kuchni. Sztandarową inicjatywą jest „Naturalisko", które sławi gminę Łobżenica w powiecie i województwie. Wydarzenie to łączy kulturę z przyrodą i sportem. Paweł Berndt osiągnął sukces dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, sołectwami, szkołami, angażował lokalne środowiska w organizację wydarzeń kulturalnych. Mieszkańcy nie byli zatem biernymi odbiorcami kultury, ale sami tę ofertę tworzyli, promując swoje talenty.

Edmund Muscari Czynszak (nagroda za bogatą twórczość poetycką i literacką).
Autor siedmiu tomików poetyckich: „Skrawki dnia”, „W sieci czasu”, „Zapisane na ścianie”, „Analiza codzienności”, „Wahadło namiętności”, „Z dotykiem jesieni”, „Bez trzymanki”. W 2018 r. ukazał się jego pierwszy zbiór opowiadań „Dopełnianie”, a w 2019 książka „W tonacji haiku”. Jego teksty znajdują się w dwóch almanachach, ponad dwudziestu antologiach i innych wydawnictwach zbiorowych. Jest autorem legendy „Hammerowie, siodło skamieniałej rozpaczy” dotyczącej ziemi pilskiej. Laureat regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich. Publikuje swoje teksty na łamach prasy regionalnej oraz ogólnopolskiej. Jego wiersze tłumaczone są także na język angielski, były też wyświetlane na murach przy ulicy Brackiej w Krakowie. Jest członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Sinobrodych Poetów.

Danuta "Dagry" Grabowska (nagroda za różnorodną twórczość artystyczną).
Artysta plastyk. Współzałożycielka Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej, obecnie sekretarz Oddziału Pilskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe, tapeart classic, fotoapeart, performance, video, tapeart compakt, kserosferę, instalację, tableart, worksart, neotapeart, książkę artystyczną, poezje konkretną, sztukę poczty. Laureatka licznych nagród artystycznych, w tym nagrody Prezydenta Piły w dziedzinie kultury i sztuki Artysta Roku 2008, Salon Wielkopolski 2015 - wyróżnienie z okazji inauguracji roku kulturalnego. Uczestniczy „Salonie Wielkopolskim” i „Salonie Pilskim ART”. Wydała tomik wierszy z własnymi ilustracjami pod nazwą „Moje wiersze, moje obrazy”. Ważniejsze działania artystyczne związane z konceptualizmem: Harmonijka artystyczna; Reduktor Kolorów; Rurociąg Malarstwa Sztalugowego i wiele innych.

Grupa Teatralna „Hak" (nagroda za upowszechnianie sztuki teatralnej i promocję Powiatu Pilskiego)
Działa w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej od blisko 20 lat. Tworzą ją uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Grupa jest laureatem czołowych miejsc m.in. w Powiatowym Przeglądzie Teatrów w Pile, Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów w Krajence, Forum Teatrów w Czarnkowie, Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym „Spotkania Mistrzów Teatru” w Pacanowie, Wojewódzkiego Przeglądu Młodego Teatru Wielkopolski „Dzień bobry Sztuko”, Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralnej „Maska” we Wrześni. Grupa teatralna „HAK” uświetnia swoimi występami także wydarzenia środowiskowe na terenie gminy Wysoka.

Elżbieta Kobak (nagroda za edukację muzyczną i upowszechnianie kultury)
Nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie, gdzie od ponad 20 lat prowadzi zespół wokalny „Cantabile”. Pracuje również jako instruktor muzyki w Wiejskim Domu Kultury w Kruszewie, prowadząc dziecięcy zespół wokalny „Domisolki” oraz naukę gry na gitarze. Jej podopieczni są laureatami wielu konkursów: m.in. „Śpiewać każdy może” w Ujściu, Piosenki Angielskojęzycznej w Gębicach, Międzypowiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Muzyka kluczem do języka” czy Pieśni Maryjnych w Kruszewie. Zespół „Cantabile” nie tylko uświetnia szkolne uroczystości, wystąpił również na gali wręczania nagród „Dobosze Powstania Wielkopolskiego” w Poznaniu. Jej podopieczni byli laureatami wojewódzkiego konkursu „Chopin polski, europejski, światowy”, zorganizowanego w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. Elżbieta Kobak przygotowuje także oprawę muzyczną dożynek, koncertów, konkursy kolęd i pastorałek, coroczną akcję charytatywną „Mikołaj dla samotnych” oraz Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.

Krzysztof Stanisław Kończewski (nagroda za różnorodną twórczość artystyczną)
Artysta plastyk-grafik. Współzałożyciel, a obecnie wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Autor wielu prac linorytowych, exlibrysów, pieczątek, datowników okolicznościowych, odznak, plakatów, plakietek, logotypów. W 2018 r. przekazał nieodpłatnie exlibrysy swojego autorstwa na rzecz muzeów w Pile, Złotowie, Mirosławcu i skansenu etnograficznemu w Osieku nad Notecią. Autor projektu monumentalnego pomnika Wojska Polskiego w Śremie, komisarz jednej z największych wystaw plastycznych w Polsce „Wielka Wystawa - Wszystko Już Było” (1996). Pasjonat piosenki turystycznej. Wydawca wielu śpiewników turystycznych i harcerskich, w tym najsłynniejszego „Człopa” (z własnymi ilustracjami, 1980). Organizował widowiska artystyczne światło - dźwięk - ruch. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, dwukrotnie Złotymi Honorowymi Odznakami PTTK. W 2019 r. z okazji 45-lecia pracy twórczej otrzymał „Złotą Sztalugę” - najwyższe wyróżnienie ZPARP.

Aleksandra Kropińska (nagroda za upowszechnianie poprzez teatr pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych)
Pedagog specjalny, terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pile. Pracuje z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, Zespołu Szkół Budowalnych oraz dorosłymi – podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile. Prowadzi niecodzienną terapię: przygotowuje przedstawienia teatralne, których celem jest upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Reżyserowane przez nią spektakle są dla osób niepełnosprawnych terapią poprzez sztukę. W 2017 r. przygotowała pierwsze przedstawienie „Mały Książę” z udziałem młodzieży ze szkoły przysposabiającej do pracy i uczniów ZSG w Pile. W 2018 r. stworzyła teatr „Razem” przy ŚDS „Caritas” w Pile, który tworzą uczestnicy ŚDS i WTZ w Leżenicy. Pierwszym spektaklem była „Dziewczynka z zapałkami”, a w 2019 r. „Pinokio”.

Ewa Kryza (za osiągnięcia wokalne i promocję Powiatu Pilskiego)
Działalność wokalną rozpoczęła prawie 15 lat temu, publicznie zadebiutowała podczas Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej w Krajence w 2005 roku. W 2007r. otrzymała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W 2008 r. wzięła udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Garbach koło Środy Wielkopolskiej, gdzie zdobyła Grand Prix - nagranie utworu w profesjonalnym studio. W wieku 15 lat wydała swoją pierwszą płytę pod tytułem „Pod palmami”. Ma za sobą ponad 300 koncertów. W 2010 r. wzięła udział w programie „Szansa na sukces”. W 2012 r. nagrała pierwszy profesjonalny teledysk nakręcony w Pile do utworu „Wymyśliłam nas”. Poza płytą wydała także kilka singli. Chętnie uczestniczy w koncertach charytatywnych. Miała okazję supportować takich artystów, jak Ewa Farna, Kamil Bednarek, Enej, Grzegorz Hyży, Doda, Pectus, Grupa Piersi, Lady Pank, Urszula.

Weronika Lipiecka (nagroda za upowszechnianie wiedzy o muzyce w środowisku seniorskim)
Nauczyciel, animator kultury, pasjonatka muzyki. Przez ponad 34 lata była nauczycielem muzyki (SP nr 4 w Pile, I LO w Pile). Za swoją działalność zawodową odznaczona w 2001 r. Brązowym Krzyżem Zasługi. Prowadzone przez nią zespoły i chóry nagradzane były w licznych konkursach na terenie Piły, powiatu pilskiego oraz województwa. Przez 9 lat prowadziła zespół wokalny „Retro”, który wraz z zespołem tanecznym „Seniority” w 2010 r. zdobył Grand Prix za prezentację „Muzyczna podróż po Europie”. Od 2006 r., jako emerytka, kieruje grupą Melomani przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pile. Jej wykłady przyciągają tłumy słuchaczy. Dotyczą sławnych kompozytorów i wykonawców muzyki klasycznej, historii opery, twórców muzyki filmowej. Organizuje wyjazdy słuchaczy UTW na spektakle operowe do Poznania i Bydgoszczy. Współpracuje z wykładowcami Zespołu Szkół Muzycznych w Pile i uczniami, dzięki czemu słuchacze UTW uczestniczą w licznych koncertach.

Ewa Magoń (nagroda za upowszechnianie regionalnej historii i kultury)
Kustosz w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Pracuje w dziale informacyjno-bibliograficznym biblioteki. Inicjatorka nowatorskich działań interdyscyplinarnych popularyzujących czytelnictwo, ogólnie pojętą kulturę i wiedzę o regionie północnej Wielkopolski. W 2018 r. była koordynatorką realizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości programu edukacji regionalnej dla młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego „Przystanek Piła i okolice”. Była również autorką scenariusza gry miejskiej „Śladami ruchu niepodległościowego w Pile”. Jej działania skierowane są głównie do młodzieży i dorosłych, dzięki którym poznają historii i tradycję Piły i powiatu pilskiego, kształtują tożsamość lokalną i regionalizm kulturowy.

Jan Margowski (nagroda za popularyzację muzyki i promocję Powiatu Pilskiego)
Założyciel, dyrygent i nauczyciel wokalny zespołu wokalnego „Sonata", działającego od 2000 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach. Grupa ma na koncie ponad 800 koncertów i uświetnia swoimi występami większość gminnych uroczystości. "Sonata" z powodzeniem promuje jednak nie tylko gminę, ale i powiat pilski, koncertując na małych i dużych scenach województwa wielkopolskiego i województw ościennych. Uczestniczy w przeglądach muzycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jan Margowski w pracę z zespołem wkłada całe serce, objawiając nie tylko swój talent muzyczny i kierowniczy, ale także liczne walory osobiste, a przy tym z powodzeniem realizują swoje pasje.

Paweł Melnarowicz (nagroda za upowszechnianie piosenki literackiej)
Tworzy muzykę, pisze teksty, śpiewa. Wprowadza słuchaczy w delikatny świat swojej wrażliwości. Z zawodu i wykształcenia jest fizjoterapeutą. Z zamiłowania autorem piosenek. W swoich tekstach dotyka wielu problemów egzystencjonalnych, próbując zaprosić odbiorcę do swojego świata pełnego rozterek, zagadek. Utwory wykonuje najczęściej przy akompaniamencie gitary lub pianina. Jest samoukiem. Oferuje słuchaczowi recital nastrojowych, poetyckich ballad z repertuaru m.in. Leonarda Cohena, Franka Sinatry, Bułata Okudżawy, Jaromira Nohavicy, Wojciecha Bellona, a także własne interpretacje wierszy Norwida, Tuwima, Broniewskiego oraz wielu innych. Laureat takich festiwali jak YAPA czy Bazuna.

Krystyna Nawrot (nagroda za upowszechnianie czytelnictwa i kultury w środowisku wiejskim)
Pracuje 15 lat w bibliotece w Kruszewie, ciekawie promując czytelnictwo szczególnie wśród najmłodszych. Poprzez zabawę, quizy, rebusy i zgadywanki wprowadza dzieci w świat książek. Organizuje dla nich także gry planszowe, przez co biblioteka staje się dla nich przyjaznym i kreatywnym miejscem do zabawy. Podejmuje ponadto wiele działań promujących i upowszechniających kulturę w środowisku lokalnym. Uczestniczy w przygotowaniu festynów parafialnych, dożynek wiejskich i gminnych, tworząc dekoracje z plonów ziemi. Podczas ferii organizuje liczne zajęcia artystyczne dla dzieci. Angażuje się w wydarzenia szkolne, na które przygotowuje dekoracje i scenografie do spektakli Grupy Teatralnej „18+” oraz Szkolnej Grupy Teatralnej „Grajbajki”, działających przy Wiejskim Domu Kultury w Kruszewie. Szyje nawet kostiumy dla aktorów. Angażuje się w działalność kulturalną organizowaną zarówno przez WDK w Kruszewie, jak i przez inne organizacje, takie jak Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich czy Akcja Katolicka.

Zdzisław Nawrot (nagroda za popularyzację kultury muzycznej i promocję Powiatu Pilskiego)
W latach 1969-1994 był tamburmajorem, a następnie kapelmistrzem Orkiestry Wojsk Lotniczych w Pile, która niejednokrotnie reprezentowała Polskę na międzynarodowych festiwalach wojskowych orkiestr dętych. W 1998r. stworzył od podstaw i do dzisiaj prowadzi Orkiestrę Gminną przy GOK w Kaczorach, która reprezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny, czego dowodem są liczne sukcesy na konkursach i przeglądach orkiestr w całym kraju. Muzycy równie dobrze czują się w repertuarze muzyki marszowej, jak i w popularnych standardach muzyki rozrywkowej, biesiadnej, a także religijnej. Orkiestra, przez którą przewinęło się ponad 50 osób, ma na koncie ponad 800 koncertów. Jest ozdobą wszystkich ważniejszych imprez gminnych, często koncertuje również podczas imprez powiatowych i regionalnych. W 2004 r. orkiestra koncertowała na placu Zamkowym w Warszawie z okazji 85-lecia istnienia Policji. W 2012 r. zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Bysławku.

Jadwiga Nitek (nagroda za upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży)
Animatorka kultury w Ujskim Domu Kultury, w którym pracuje od 35 lat, głównie z dziećmi. Prowadzi zajęcia taneczne, plastyczne i teatralne. Prowadzi Klub Hafciarski "Igiełka", prowadzi zajęcia w Dziecięcej Pracowni Rękodzieła "Gałgankowo", gdzie dzieci wykonują zabawki. Prowadzi też kółko plastyczne "Kleks oraz zajęcia taneczne z zespołami "Słoneczka" i "Szufla Dance". Od roku prowadzi w UDK również Teatr Aktora i Lalki "Brzdąc". Jej działania przyczyniają się do odkrywania w dzieciach wrażliwości i talentów artystycznych oraz zaszczepiania w nich miłości do kultury i sztuki.

Polski Chór Męski (nagroda za promocję Powiatu Pilskiego w kraju i za granicą)
Chór pod tą nazwą powstał w 2019 r. jako kontynuator tradycji założonego i prowadzonego przez Piotra Jańczaka w 1999 roku Wyrzyskiego Chóru Męskiego. Podczas 20-letniej działalności zespół zdobył ponad 70 nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach chóralnych. W bogatym repertuarze chóru znajdują się utwory epoki średniowiecza, renesansu, romantyzmu, utwory kompozytorów współczesnych, formy muzyki ludowej, filmowej oraz rozrywkowej, a także utwory patriotyczne i niepodległościowe. W ostatnim okresie zespół skupił się na poznawaniu bogatych dzieł muzyki cerkiewnej. Ważnym wydarzeniem był udział chórzystów w premierze "Missa Film Stetinum" wraz z Chórem Słowiki 60 ze Szczecina, Orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej i polskimi solistami. Wyjątkowe było uczestnictwo w prestiżowym pokazie mody twórców Paprocki & Brzozowski. Chór koncertował m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Słowacji, Francji, Włoszech, Rosji, Grecji, Hiszpanii. W 2019 r. Polski Chór Męski wystąpił podczas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pile. Prezesem chóru jest Adam Nowak, absolwent Instytutu Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Andrzej Prokopowicz (nagroda za popularyzację muzyki i edukację młodzieży)
Absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Nauczyciel dyplomowany klasy trąbki w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile. Jest doskonałym pedagogiem, jego uczniowie odnoszą liczne sukcesy, m.in. w 2019 – wyróżnienie w V Grupie w XXVII Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Poznaniu, w 2018 – wyróżnienie w Grupie II w XXXVIII Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku, w 2016 – III miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Opolu, I miejsce w Powiślańskim Konkursie na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera w Kwidzynie, wyróżnienie w XII Międzynarodowym Konkursie Interpretacji w Ostrawie (Czechy, 2014). Wśród szerokiej publiczności zasłynął jako dyrygent i trębacz Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej, działającej w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile. Koncerty Orkiestry uświetniają wiele wydarzeń miejskich. Ponadto jest trębaczem w Poznańskiej Orkiestrze Rozrywkowej Bardabusz Orchestra oraz liderem zespołu jazzu tradycyjnego Dixie Band. Występował wraz z zespołem Accoustic Jazz Duo w cyklicznych koncertach „Parkowe spotkania” (2018, 2019) oraz w Koncercie Przy Fontannie (2018, 2019). Brał również udział w koncertach Polskiej Orkiestry Lekarzy (2015).

Jolanta Reszelska (nagroda za wybitne osiągnięcia edukacyjne i muzyczne oraz wkład w rozwój kultury Powiatu Pilskiego)
Jedna z najwybitniejszych postaci pilskiej kultury i sztuki. Pedagog w Zespole Szkół Muzycznych w Pile, kierownik sekcji fortepianu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu (1976). Nauczyciel dyplomowany I i II stopnia specjalizacji zawodowej, ekspert i konsultant z ramienia CEA. Prowadzi działalność pedagogiczną na terenie ośrodków muzycznych w całej Polsce oraz kursy mistrzowskie i wykłady związane z pianistyką. Jest jurorem wielu konkursów ogólnopolskich. W latach 1981-1982 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sportu i studiowała w Hochschule fur Music und darstellende Kunst w Wiedniu. Niezależnie od pracy pedagogicznej koncertowała jako solistka i kameralistka w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Austrii, Węgrzech i USA. Wielokrotnie wyróżniana za działalność artystyczną i edukacyjną: nagroda indywidualna I i II stopnia CEA, Medal Staszica "Być Narodowi Użytecznym" (2010), odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" (2010). Brązowy Krzyż Zasługi (2015), Srebrny Krzyż Zasługi (2017). Wpisana do Księgi Honorowych Obywateli Miasta Piły (2011).

Marzena Rybarczyk (nagroda za upowszechnianie regionalnej historii)
Historyk regionalistka, bibliotekarka w Ujskim Domu Kultury. Od kilkunastu lat prowadzi filię biblioteki publicznej oraz świetlicę w Mirosławiu. Jest prezesem Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Ujściu. Publikuje teksty związane z historią Ujścia i okolic w czasopiśmie „Ujskie Sprawy”. W 2009 r. została odznaczona medalem „Pro Memoria”, przyznawanym przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Zaangażowana w pracę zespołów ds. obchodów 90-lecia i 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego i Odzyskania Niepodległości oraz Komitetu Obchodów 200-lecia istnienia Huty Szkła w Ujściu, a także Komitetu Organizacyjnego Obchodów 600-lecia Nadania Praw Miejskich dla Ujścia. Współautorka wydanej przez Ujski Dom Kultury książki „Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919 mieszkańcami gminy Ujście”.

Dariusz Sobieralski (nagroda za upowszechnianie kultury muzycznej)
Nauczyciel muzyki, założyciel Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Łobżenicy. Jest jej opiekunem i dyrygentem. W przygotowanie młodych członków orkiestry włożył wiele wysiłku, najpierw nauczył ich grać na instrumentach, potem wykonywać zaaranżowane utwory. Obecnie orkiestra posiada bogaty repertuar, który prezentuje na uroczystościach gminnych i powiatowych, a także przeglądach i festiwalach (m.in. w Świnoujściu, Kudowie Zdroju, a także na Hradczanach w Pradze). Prowadzi również zespół wokalny „Błękit Krajny", który wykonuje pieśni ludowe, biesiadne i patriotyczne oraz popularne z lat 70. i 80. dwudziestego wieku. W Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy prowadzi koło muzyczne nauki gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży.

Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska (nagroda za krzewienie historii, kultury i tradycji regionalnej)
Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska działa od 1984 r. i jest spadkobiercą istniejącego w Wyrzysku w okresie międzywojennym Towarzystwa Upiększania Miasta. Aktualnie zrzesza blisko 90 członków. Celem jego działania jest utrwalanie i propagowanie dziedzictwa przodków ziemi wyrzyskiej i Krajny, budowanie lokalnego patriotyzmu. Towarzystwo było m.in. inicjatorem upamiętnienia w formie tablic różnych osób związanych z Wyrzyskiem, przez 25 lat organizowało konkurs „Nasze miasto może być piękniejsze". Obecnie prowadzi Izbę Pamięci, w której gromadzone są eksponaty związane z historią i dziedzictwem kulturowym Wyrzyska i gminy Wyrzysk. Od 1992 r., wspólnie z M-GOK w Wyrzysku, organizuje nad stawem miejskim w Wyrzysku "Noc Świętojańską". W 2018 i 2019 r. TPW zorganizowało "Biesiadę Krajeńską", propagującą m.in. pieśni, tańce, zwyczaje i obrzędy Krajny. Co dwa lata organizuje „Dyktando Gminne" dla uczniów i dorosłych mieszkańców. TPW wydało 8 publikacji (autorstwa członków TPW) poświęconych m.in. historii i dziedzictwu kulturowemu Wyrzyska i okolic, w tym: „Ziemia Wyrzyska - świadkowie tamtych dni", „Wyrzysk dawniej i dzisiaj", „Notatnik obozowy”. Organizuje też Wszechnice Wyrzyskie – wykłady popularnonaukowe poświęcone przeszłości i teraźniejszości – oraz wyjazdy do opery, teatru i filharmonii.

Katarzyna Turbiak (nagroda za upowszechnianie czytelnictwa i lokalnej historii)
Od 2017 r. kierownik Biblioteki Publicznej w Wyrzysku. Angażuje się w upowszechnianie lokalnej tradycji, historii i kultury (m.in. w wykonanie tradycyjnego wieńca dożynkowego, który zdobył I miejsce w Gminie Wyrzysk oraz wyróżnienie na dożynkach powiatowych w Pile). Brała udział w przygotowaniu i opracowaniu sztandaru sołectwa Osiek nad Notecią. Z okazji jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego działalność Biblioteki Publicznej w Wyrzysku koncentrowała się wokół tematów patriotycznych. Do najważniejszych przedsięwzięć należały spotkania otwarte dedykowane: „Drogi Polski do niepodległości”, „Powstanie Wielkopolskie w dawnym powiecie wyrzyskim”, „Zmagania z historią - historia Kresów II Rzeczypospolitej”. Biblioteka bierze udział także w wielu ogólnopolskich akcjach: „Mirabelka - kiełkująca historia w 100licy", Noc bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta” i Tydzień Bibliotek. Placówka prowadzi dla dzieci Akademię Przedszkolaka i Przystanek Pomysłów. Katarzyna Turbiak uczestniczy również w organizacji i promocji przedsięwzięć Biblioteki Publicznej w Wyrzysku oraz filii biblioteki w Osieku nad Notecią. Obie placówki prowadzą aktywną działalność edukacyjną i kulturalną.

Janusz Urlewicz (nagroda za upowszechnianie historii wojsk lotniczych w Pile)
Twórca unikatowej wystawy z okazji 100-lecia Lotnictwa Wojskowego i 25-lecia pilskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP (MDK, 2019). W większości zdjęcia przedstawiają ponad 50-letnią historię wojsk lotniczych stacjonujących w Pile. Fotograf z zamiłowania, obecnie właściciel zakładu fotograficznego Foto-Labor w Pile. Jego pasja do fotografii zaczęła się jeszcze w latach dzieciństwa, ale na dobre zaraził go nią Andrzej Zaranek, z którym w Liceum Ogólnokształcącym na Pola w Pile był w jednej klasie i uczęszczał na kółko fotograficzne. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie (wydział mechaniczny, kierunek lotniczy). Od 1980 r. pracował na pilskim lotnisku. Był m.in. dowódcą klucza oraz dowódcą eskadry technicznej zajmującej się remontem samolotów. Gdy weszły do uzbrojenia samoloty SU22 został przeniesiony do działu eksploatacji i remontu foteli katapultowych. W połowie lat dziewięćdziesiątych przeniesiony został do sztabu dywizji, gdzie pracował do 1998 r. W okresie pracy na lotnisku zgromadził kilka tysięcy zdjęć. To na ich bazie powstała unikatowa wystawa, która zawiera ponad 500 fotografii. To cenne źródło wiedzy o historii wojsk lotniczych w Pile i upamiętnienie lotniczej historii Piły i powiatu pilskiego. Jest członkiem Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów LW RP.

Renata Wojnarowicz (nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój kultury Powiatu Pilskiego)
Artysta plastyk. Absolwentka Wydziału Tkaniny i Konserwacji Tkanin Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracowała m.in. na Wawelu przy konserwacji arrasów. Zajmuje się malarstwem, tkaniną i konserwacją wyrobów artystycznych. Uprawia z powodzeniem klasyczne malarstwo. Jest znakomitą pejzażystką, biegle posługuje się zarówno techniką olejną, jak i bardzo trudną techniką akwareli. Od lat jest związana z BWAiUP w Pile. W 2019 r. uczestniczyła w plenerze malarskim "Wyspy polskości" w ramach programu "Niepodległa". Jej prace cieszą się ogromnym uznaniem krytyków i miłośników sztuki.

 

(Starostwo Powiatowe w Pile)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

Dawna harcerkaDawna harcerka

0 0

Brawo dla p. Kończewskiego, druha, który zarazil mnie turystyką i piosenką 13:08, 11.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA