Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
14:00, 01.12.2020
18 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pilski otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w roku szkolnym 2020/2021 za bardzo dobre wyniki w nauce.
10:48, 09.11.2020
W sobotę późnym wieczorem zmarła Anna Stefanowicz, była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.
07:45, 12.10.2020
W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.
08:09, 07.10.2020
Jesteśmy wspólnotą! To słowa, które najczęściej padały podczas uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, która była jednocześnie inauguracją roku akademickiego Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.
14:40, 06.10.2020
Na terenie kampusu akademickiego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile zmodernizowany został kolejny budynek. Znajdują się w nim m.in. nowocześnie wyposażone laboratorium inżynierii produkcji, laboratorium silników i metrologii oraz pracownia wytrzymałości materiałów. Doposażona została także stacja kontroli pojazdów oraz hamownia silnikowa.
08:14, 03.10.2020
Alan Chmielewski, uczeń klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, zdobył wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. "Cztery pory roku z OZE".
11:43, 25.09.2020
16 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Ceglanej w Pile, którzy odbyli zagraniczne staże w przedsiębiorstwach we włoskiej Bolonii, otrzymało certyfikaty "Europass - Mobilność", potwierdzające ich udział w europejskiej edukacji i zdobyciu cennych umiejętności.
9
16:41, 22.09.2020
Dzisiaj w Starostwie Powiatowym Pile odbyło się uroczyste wręczenie promes stypendialnych dla dwojga studentów, którzy będą mogli kontynuować naukę swoich kierunków w Baruch College w Nowym Jorku.
10:01, 21.09.2020
Jaki kierunek studiów wybrać? Medyczne, inżynierskie, ekonomiczne, a może coś dla humanistów? Przed maturzystami niełatwy wybór. Kolejne znaki zapytania dotyczą praktyczności kształcenia i szans zatrudnienia, pomocy stypendialnej, możliwości wymiany międzynarodowej, dodatkowych szkoleń czy połączenia pracy zawodowej z nauką.
08:00, 11.09.2020
Naszym pragnieniem jest stworzenie szkoły innej niż wszystkie. Dążymy do tego, by nauka naszych dzieci rozpoczynała i kończyła się w murach szkoły, pozostawiając im wolne popołudnia do rozwijania zainteresowań, umiejętności i możliwość spędzania wolnego czasu z rodziną.
REKLAMA
00:01, 07.09.2020
Studia podyplomowe co roku cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ podnoszenie swoich kwalifikacji jest standardem na rynku pracy, a w przypadku niektórych zawodów - wymogiem. Mogą one okazać się warunkiem potrzebnym do zdobycia stanowiska pracy lub przybliżyć do osiągnięcia awansu zawodowego. Jest to również bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chcemy się przekwalifikować i poszukać nowych dróg rozwoju. Zajęcia umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń zarówno z wykładowcami, jak i innymi słuchaczami, mogącymi pracować w różnych branżach. Oprócz Piły, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium prowadzi działalność w Wągrowcu i Gnieźnie.
08:40, 02.09.2020
1 września prawie 160 osadzonych w Zakładzie Karnym we Wronkach rozpoczęło kolejne etapy edukacji.
08:40, 01.09.2020
W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski rozpoczyna dziś naukę 5652 uczniów, w tym 1315 w pierwszych klasach.
09:22, 05.08.2020
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą. Jak to będzie wyglądało w roku szkolnym 2020/2021?
19:36, 30.07.2020
Szkoła przy Teatralnej w Pile oferuje w roku szkolnym 2020/2021 bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia.
REKLAMA