Zamknij
REKLAMA

Staną przed komisją wojskową

08:13, 13.02.2020 | fp
Skomentuj
REKLAMA

2 marca 2020 r. w powiecie pilskim rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 9 kwietnia.

Przed komisją lekarską stawić się muszą przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2001 roku. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Termin kwalifikacji wojskowej w powiecie pilskim w okresie od 2 marca do 9 kwietnia został wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. (Dz. U. poz. 1981) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na obszarze województwa wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 37/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich.

Powiatowa Komisja Lekarska w Pile będzie pracowała codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.30 w Pile przy ul. Żeromskiego 14  (Dom Studenta Państwowej Uczelni Stanisława Staszica). Tel. 605-352-949.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. wzywa się:
- mężczyzn urodzonych w 2001 r.
- mężczyzn  urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/20 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. poz. 944 ),
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej kolejność zgłaszania się osób do kwalifikacji w powiecie pilskim w 2020 r. przedstawia się następująco:

od 2 marca do 20 marca - Miasto Piła;
od 20 marca do 24 marca - Miasto i Gmina Wyrzysk;
od 25 marca do 26 marca - Miasto i Gmina Łobżenica;
od 26 marca do 30 marca - Gmina Szydłowo;
od 31 marca do 01 kwietnia - Miasto i Gmina Ujście;
1 kwietnia  - Gmina Miasteczko Krajeńskie;
2 kwietnia - Gmina  Białośliwie;
od 3 kwietnia do 6 kwietnia - Miasto i Gmina Wysoka;
od 6 kwietnia do 7 kwietnia - Gmina Kaczory;
8 kwietnia - kobiety;
9 kwietnia - ekspertyzy.

Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:
- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe!

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.).

(fp)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

pilanin3567pilanin3567

3 1

Patrząc na współczesną młodzież, uważam, że zniesienie przymusowej służby wojskowej było błędem. 12:33, 13.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA