Zamknij
REKLAMA

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2022?

08:40, 13.06.2022 | materiał partnera

Pierwsza część zapłaty podatku od nieruchomości powinna zostać uiszczona do 15 marca każdego roku. Zobowiązane do jego płacenia są osoby fizyczne. Decyzje na temat kwot oraz terminów wszelkich spłat wydaje urząd gminy, który powinien poinformować płatnika o wszystkich należnościach.

Czym jest podatek od nieruchomości i jak go opłacić?

Podatek od nieruchomości posiada różne stawki dla odrębnych gmin. Jego wysokość zostaje uchwalona przez radę gminy, natomiast górny próg określa każdego roku Minister Finansów. Jest to podatek dla osób fizycznych, który może być opłacony w formie rat. Terminy spłat to kolejno 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku gdy kwota do opłacenia jest niższa niż 100 zł, należy ją zapłacić jednorazowo do 15 marca, czyli w pierwszym kwartale. W wielu gminach istnieje lista ulg, która jest wprowadzana przez samorządy lub regulowana przez ustawy.

Decyzje na temat stawek oraz terminów, w jakich należy opłacić podatek, muszą wydać urzędy gmin. Taka decyzja musi zostać dostarczona do płatnika za potwierdzeniem odbioru, dlatego należy wysłać do niego gońca, który będzie w stanie poświadczyć, że informacja została przekazana. Można również skorzystać z przesyłki listem poleconym, którego odbiór należy poświadczyć podpisem. Jeżeli gmina decyduje się na gońca, wówczas powinna wyposażyć go w odpowiednie dokumenty, które pozwalają mu przekazywać informacje oraz identyfikator. Nie ma on jednak możliwości pobierania opłat na miejscu. Wszystkie wpłaty realizowane są na numer konta. Więcej informacji na temat podatku od nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-nieruchomosci/.

Jak wygląda podatek od nieruchomości, gdy jesteśmy współwłaścicielem?

W przypadku współwłasności obowiązkiem płacenia podatków są obarczeni wszyscy właściciele widniejący w księgach wieczystych. Opłata jest oczywiście podzielona proporcjonalnie do ilości osób, które są w posiadaniu konkretnej nieruchomości. W przypadku gdy jeden z właścicieli zdecyduje się na zapłatę całej kwoty, wówczas pozostałe osoby nie muszą już tego robić. Jeżeli nieruchomość należy do dwojga małżonków, otrzymują oni odrębne decyzje na temat podatku. Nie oznacza to jednak, że każde z nich musi zapłacić podatek — opłata jest tylko jedna, natomiast każdy ze współwłaścicieli otrzymuje informacje o konieczności uiszczenia jej.

Jeżeli właściciel nieruchomości wyrazi taką chęć i zgodę, wszelkie informacje na temat decyzji podatkowych mogą zostać wysłane drogą mailową. Odbiór informacji możliwy jest również poprzez epuap, skąd można ściągnąć plik z deklaracją. Potwierdzenie pobrania zostanie wysłane na podany przez płatnika adres mailowy. Stawki dla każdej gminy ustalane są odrębnie i robią to samorządy, burmistrzowie, wójtowie oraz osoby pełniące funkcję prezydenta miasta.

Jakie są stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok?

W zależności od gminy, w której zamieszkujemy, stawki podatku od nieruchomości mogą się od siebie różnić. Podatek od gruntów, które są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej to 1,03 zł/m2. Danina od budynków mieszkalnych to 0,89 zł/m2, a jeśli na ich terenie prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka ta może wzrosnąć do 25,74 zł/m2.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%