Zamknij
REKLAMA

Piła: Cudzoziemiec podejdzie do jednego okienka?

09:38, 18.03.2022 | fp
Skomentuj
REKLAMA

22 marca nastąpi uroczyste otwarcie Centrum Integracji Cudzoziemców w Pile. Jego siedziba mieści się przy Alei Powstańców Wielkopolskich 75/13.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu uruchomił z początkiem marca cztery takie ośrodki: w Poznaniu, Koninie, Lesznie i Pile.

W obecnej sytuacji Centrum Integracji Cudzoziemców pełni funkcję punktu informacyjnego. Już w najbliższym czasie oferta będzie obejmowała - zależnie od zgłaszanych potrzeb - m.in. prowadzenie punktu informacyjnego, w którym migranci i migrantki uzyskają niezbędne informacje w zakresie np. świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zagadnień dotyczących rynku pracy, edukacji i innych; organizację kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych; wsparcie doradców międzykulturowych; wsparcie prawne i psychologiczne; zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych;rozwój kompetencji zawodowych; kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej.

Ponadto planowane są szkolenia międzykulturowe dla kadry pomocy i integracji społecznej.

Zadaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jest również sieciowanie i inicjowanie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami zaangażowanymi we wsparcie procesu integracji cudzoziemców, przede wszystkim: urzędami miasta, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, społecznościami migranckimi, szkołami itp.

Celem projektu "Budowanie struktur dla integracji w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" jest przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce" zrealizowanym przez Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego opracowany został model integracji cudzoziemców w Polsce.

Najważniejsze założenia dla II etapu projektu to: przeprowadzenie pilotażu Centrów Integracji Cudzoziemców w celu określenia, czy proponowany model integracji będzie rekomendowany do implementacji w całej Polsce; utworzenie systemu koordynującego obszar związany z integracją cudzoziemców na różnych szczeblach administracji publicznej; opracowanie założeń i rozwiązań systemowych w obszarze integracji cudzoziemców;•    zwiększenie roli administracji publicznej w procesie integracji cudzoziemców;•    kształtowanie specjalistycznej kadry zajmującej się problematyką cudzoziemską.

Zgodnie z założeniami modelu wypracowanego w pierwszym etapie projektu, Centrum Integracji Cudzoziemców ma być podmiotem koordynowanym przez samorząd województwa w danym regionie.

Ponadto Centrum Integracji Cudzoziemców ma być kompleksową formą pomocy integracyjnej dla cudzoziemców, zakładającą holistyczne wsparcie dla migranteki migrantów w ich środowisku lokalnym. Jego funkcjonowanie oparte jest na koncepcji tzw. "jednego okienka" i polega na skupieniu w jednym miejscu różnorodnych usług adresowanych do cudzoziemców.

W zależności od przyjętych założeń są to usługi związane z pomocą społeczną, dokumentami pobytowymi, udzielaniem informacji na temat różnych aspektów związanych z życiem w Polsce, dostępem do edukacji, służby zdrowia itp.

CIC może też zajmować się organizacją kursów językowych i adaptacyjnych. Zatrudnione mają być tam osoby znające języki pochodzenia głównych grup migrantów oraz tzw. asystenci (mediatorzy) kulturowi, którzy zazwyczaj wywodzą się ze społeczności migranckich i wspierają nowo przybyłych w różnych trudnościach związanych z adaptacją do życia w nowym kraju.

Dodatkowo Centrum ma być miejscem aktywnie zrzeszającym interesariuszy danego regionu działających w obszarze integracji cudzoziemców, w celu określania zagadnień, które będą przyczyniać się do efektywnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odbył w październiku i listopadzie 2021 roku cykl otwierających spotkań pod tytułem "Okrągły stół - migranci i migrantki w Wielkopolsce, współpraca na rzecz integracji", które miały na celu zrzeszenie różnych interesariuszy działających na rzecz cudzoziemców, ich wzajemne poznanie się, a także przedstawienie założeń dotyczących tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Cudzoziemców oraz stworzenie przestrzeni do dalszej współpracy.

Umowa partnerska pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (Lider Projektu)oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentującym Województwo Wielkopolskie i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, reprezentującym Województwo Opolskie, czyli Partnerami Projektu, na rzecz realizacji projektu "Budowanie struktur dla integracji w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców", podpisana została 21 października 2021 roku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Łączna wartość projektu to 8.000.000 zł (w tym FAMI 6.000.000 zł i budżet państwa 2.000.000 zł).

Wartość projektu w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wynosi łącznie: 4.661.280 zł, z czego 4.241.527,27 zł to koszty bezpośrednie, a 419.752,73 zł to koszty pośrednie.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku. Po zakończeniu pilotażu Centrum Integracji Cudzoziemców zakłada się kontynuowanie tych działań w kolejnych latach.

(fp)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

klapklap

0 1

Czyli jednak wylazł barłogu. A więc znów ciekawość, czy hejter leman😡wi👎💩 będzie się silnie kasztanił? Bo od jakiegoś czasu wyraźnie nadpobudliwy - musi bruzda być pod wieeeelkim ciśnieniem 🤣🤣🤣 Ten co wymyślił internet, uratował 77-letniemu jahujowi egzystencję na emeryturze. Swoją drogą - trzeba mieć nieźle narąbane nad paszczą, by sam siebie komentować: "Dobre!" - i być z tego zadowolonym 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. To zboczenie przypisane chylącemu się ku końcówie hejterowi z Piły, którego wyjątkowość polega na tym, że jakby sobie w miejsce głowy nałożył dópe, nie byłoby żadnej różnicy. W głowie bruzda, w dópie głęboki rów. Czyli od strony praktycznej to samo.👍👍👍 00:06, 19.03.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%