Zamknij
REKLAMA

Nowe zasady rejestracji w podatku akcyzowym

10:19, 01.04.2021 | fp
Skomentuj
REKLAMA

Z dniem 1 lutego 2021 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 72) uruchomiony został elektroniczny Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA), który zastąpił papierowe rejestry prowadzone przez właściwych w sprawach akcyzy naczelników urzędów skarbowych.

Obowiązkiem rejestracji objęte zostały - tak jak dotychczas - podmioty, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego, pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe, składające dotychczas powiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz nowe podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takie jak: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz LPG oraz podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych, które dotychczas nie były objęte obowiązkiem rejestracyjnym.

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszenie rejestracyjne w podatku akcyzowym jest dokonywane do wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych - dyrektora izby administracji skarbowej wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Zgłoszenie rejestracyjne podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Potwierdzenia danych osobowych w przypadku braku podpisu elektronicznego można dokonać w jednostkach organizacyjnych urzędów celno-skarbowych.Organem właściwym w sprawach CRPA, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (Dz.U. poz. 161), został dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Rejestracji do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą; wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie; wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie; dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego; wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia wyrobów akcyzowych; rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy i pośredniczący podmiot gazowy; dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego - w przypadku podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność w zakresie energii elektrycznej lub wyrobów gazowych; rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność w zakresie suszu tytoniowego; pierwszego nabycia przeznaczonego do zużycia paliwa lotniczego, paliwa żeglugowego lub gazu LPG zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które złożyły zgłoszenie rejestracyjne AKC-R właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i uzyskały potwierdzenie jego przyjęcia, nie dokonują ponownej rejestracji. Zostaną natomiast zarejestrowane w CRPA, z chwilą/pod warunkiem złożenia zgłoszenia uzupełniającego dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu o dane dotyczące właściwego dla podmiotu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenie może zostać złożone wyłącznie elektronicznie, zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi w zakresie rejestracji.

Do 30 czerwca 2021 roku przewidziano również okres przejściowy na dokonanie rejestracji przez podmioty dotychczas niepodlegające obowiązkowi rejestracyjnemu, takie jak: podmioty prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych; pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe ; podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobami fizycznymi zużywające zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz LPG.

Obowiązek rejestracji do CRPA nie obejmuje osób fizycznych, które mogą dobrowolnie dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli zużywają zwolniony od akcyzy - ze względu na przeznaczenie - gaz LPG.

(fp)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%