Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
13:45, 20.07.2021
Zakończono pierwszy etap prac związanych z remontem przepustów drogowych oraz montażem barier ochronnych na drogach gminnych na terenie gminy Łobżenica.
12:09, 20.07.2021
Z inicjatywy Wioletty Pacholec, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku, oraz katechety ks. Marcina Jodaniewskiego MSF zrealizowano projekt pod nazwą "Ocalić od zapomnienia…".
09:23, 16.07.2021
Trwa akcja "Pokochaj Gminę Łobżenica od Dziecka". Doceniając rodziców i chcąc przywitać miłym akcentem nowo narodzonych mieszkańców gminy, każde dziecko otrzyma specjalnie przygotowane z tej okazji body i list gratulacyjny od burmistrza.
08:50, 02.07.2021
Ankieta dla właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łobżenica - zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków.
08:19, 30.06.2021
Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy - po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - radni udzielili absolutorium burmistrzowi Piotrowi Łososiowi.
REKLAMA
08:40, 28.06.2021
Szkoła Podstawowa w Wiktorówku wzięła udział w XII Finale Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego organizowanego przez Auraeko "Dobre rady na elektroodpady - oddaj mnie w dobre ręce".
07:51, 28.06.2021
W auli Szkoły Podstawowej w Łobżenicy odbyło się uroczyste wręczenie nagród burmistrza Łobżenicy dla najlepszych uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2020/2021.
1
10:07, 25.06.2021
Uczniowie klas IV-VI pojechali do Miasteczka Ruchu Drogowego w Pile, aby stanąć do egzaminu na kartę rowerową.
1
09:25, 25.06.2021
W Szkole Podstawowej im. KEN w Łobżenicy i w oddziałach przedszkolnych przeprowadzono dwudniową zbiórkę karmy dla psów przebywające w "Kundelkowie" w Ferdynandowie.
3
12:15, 24.06.2021
Po tygodniach intensywnych przygotowań Szkoła Podstawowa w Fanianowie jako główny organizator zakończyła tydzień wirtualnej mobilności - wymianę uczniów w Polsce "Bridges over opened minds" Erasmus + project. Brały w nim udział szkoły z Włoch, Rumunii i Chorwacji.
REKLAMA
08:04, 19.06.2021
Uczniowie z młodszych klas Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się na wycieczkę do Parku Owadów - Owadogigant w Lubnicy koło Szczecinka.
10:28, 15.06.2021
W Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica odbyła się narada z dyrektorami jednostek oświatowych, podczas której burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś wręczył nowe akty powierzenia stanowisk dyrektorów szkół.
11:59, 10.06.2021
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łobżenica na lata 2021-2028, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się do mieszkańców o udział w anonimowej ankiecie.
10:33, 09.06.2021
Na zaproszenie burmistrza Łobżenicy Piotra Łososia w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica odbyło się spotkanie z okazji obchodów 40-lecia działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". Uczestniczyli w nim Zbigniew Warpiński, Antoni Kapeja, Jan Pająk, Aleksander Tadych, Zdzisława Bosak-Kawa i Barbara Dubiela. Na spotkanie z osobistych przyczyn nie mogli przybyć Regina Rogacka i Tadeusz Zięciak.
10:14, 08.06.2021
W Oddziałach Przedszkolnych i Szkole Podstawowej w Wiktorówku zorganizowano Dzień Szalonych Fryzur.
REKLAMA
REKLAMA