Zamknij
REKLAMA

Jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami przechowywać chemikalia, środki dezynfekujące lub środki ochrony roślin? Tutaj sprawdzą się szafy na materiały niebezpieczne

10:44, 10.08.2020 | materiały partnera

Składowanie materiałów niebezpiecznych podlega ściśle określonym regulacjom. Ich nieprzestrzeganie grozi nie tylko złamaniem przepisów, ale i narażeniem zdrowia i życia ludzkiego na niebezpieczeństwo. Do tego dochodzi ryzyko związane z zagrożeniem środowiska naturalnego. Stąd też, jeśli przechowujemy jakiekolwiek chemikalia, substancje żrące lub łatwopalne, warto zaopatrzyć się w specjalnie przygotowane do tego szafy.

Szafy na materiały niebezpieczne - wybierz te zgodne z normami

Wybierając szafę dla bezpiecznego składowania niebezpiecznych substancji, koniecznie sprawdź, czy konkretny produkt posiada odpowiednie certyfikaty i jaką gwarancję na konkretną szafę oferuje producent. Dla przykładu, szafy bezpieczeństwa od Hartmann Tresore posiadają certyfikaty m.in. niezależnego organu certyfikacyjnego Europejskiego Stowarzyszenia Systemów Bezpieczeństwa e.V. (ESSA) oraz spełniają odpowiednio konkretne klasy w zakresie bezpieczeństwa, w tym w zakresie odporności ogniowej klasy REI120 oznaczającej najwyższe bezpieczeństwo (ochrona przeciwpożarowa od wewnątrz i z zewnątrz przez 120 minut). To istotne, bowiem jeśli chcemy bezpiecznie składować materiały łatwopalne, warto zwrócić uwagę na spełnianie przez szafy norm w zakresie reakcji na działanie ognia (PN-EN 13501-1) i odporności ogniowej (PN-EN 13501-2). Poza tym zadania, jakim maja sprostać szafy bezpieczeństwa zostały jasno zdefiniowane w normie EN 14470-1 (minimalizacja ryzyka pożaru, minimalizacja oparów odprowadzanych do otoczenia, zatrzymywanie możliwych wycieków wewnątrz szaf).

Jakie substancje należy przechowywać w szafach bezpieczeństwa?

O konieczności przechowywania materiałów łatwopalnych czy substancji żrących w specjalnych warunkach gwarantujących bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i środowiska wie praktycznie każdy z nas. Jednak nie wszyscy wiedzą, że konkretnego sposobu przechowywania wymagają także inne materiały i substancje, np. leki (w aptekach, czy laboratoriach), środki ochrony roślin (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu roślin wskazuje m.in. że pestycydy muszą być przechowywane w sposób, w którym nie będą miały kontaktu z żywnością i paszą, będą niedostępne dla zwierząt i osób trzecich oraz nie będą generować ryzyka skażenia środowiska naturalnego, np. w wyniku wycieku), czy też środki czyszczące oraz preparaty dezynfekujące, stosowane powszechnie w przemyśle, gastronomii oraz w rolnictwie (tutaj dla utrzymania higieny budynków inwentarskich).

Jaką szafę wybrać?

Wybór szafy na materiały niebezpieczne będzie uzależniony przede wszystkim od rodzaju składowanej substancji i tym samym tego, jakie zagrożenie generować będzie jej składowanie (zagrożenia dla wód, czy może zagrożenie pożarem?). W przypadku poszukiwania sposobu przechowywania agresywnych chemikaliów, np. kwasów lub zasad, czy też toksyn znaczenie będzie miało z kolei specjalne wyposażenie szafy, w tym w specjalne systemy wentylacji wraz z elementami filtrującymi toksyczne opary.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA