Zamknij
REKLAMA

Agnieszka Mrotek: Razem tworzymy przyszłość

14:26, 11.10.2018 | materiał wyborczy
Skomentuj
REKLAMA

Nazywam się Agnieszka Mrotek, jestem mieszkanką Białośliwia. Staram się o uzyskanie mandatu do Rady Powiatu w Pile na drugą kadencję. Kandyduję z Okręgu Wyborczego nr 5 lista nr 2 pozycja nr 1, w skład którego wchodzą Gminy Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie oraz Kaczory.

Mam 34 lata. Ukończyłam Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wydział humanistyczny, kierunek politologia, specjalność dziennikarstwo. Ukończyłam również Studia Podyplomowe o specjalności Organizacja Pomocy Społecznej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem osobą komunikatywną, kreatywną, skuteczną w działaniu, potrafię i lubię słuchać ludzi. Działam na rzecz lokalnej społeczności.

Mandat radnej Rady Powiatu w Pile uzyskałam w listopadzie 2014 roku. Oto inwestycje zrealizowane z mojej inicjatywy na terenie gmin Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie i Kaczory w latach 2015-2018.

 

Gmina Białośliwie

? Remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez Nieżychowo do sołectwa Białośliwie. Długości 1.576 mb. Koszt 663.379,61 zł (w tym Gmina Białośliwie 100.000 zł). W ramach inwestycji przebudowano również chodnik w raz z wjazdami do posesji na powierzchni 2.164,01 m kw.

? Budowa chodnika o długości 201, 30 mb wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w sołectwie Dworzakowo. Koszt 35.000 zł (w tym Gmina Białośliwie 25.000 zł).

? Zmiana nawierzchni na bitumiczną na drodze powiatowej nr 1185P z sołectwa Dębówko Nowe - Dębówko Stare. Inwestycja realizowana w 4 etapach. Łączna długość odcinka 2.030mb. Koszt 703.613,38 zł.

? Budowa chodnika o długości 88,3 mb wraz z zjazdami do posesji przy drodze powiatowej nr 1187P w sołectwie Dworzakowo. Koszt 18.922 zł ( w tym Gmina Białośliwie 9.460 zł).

? Budowa chodnika o długości 20 mb przy przejściu dla pieszych, przy drodze powiatowej nr 1186P w sołectwie Nieżychowo. Koszt 4.400 zł.

? Remont zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1185P w sołectwie Dębówko Nowe. Długość odcinka 40 mb. Koszt 12.000 zł.

? Zmiana nawierzchni na bitumiczną utrwalającą na drodze powiatowej 1186P Białośliwie - Nieżychowo. Długość odcinka 500 mb. Koszt 180.898,65 zł.

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

? Budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji na odcinku 703 mb w sołectwie Brzostowo (III etapy inwestycji). Koszt inwestycji 173.124,19 zł (78.563, 44 zł fundusz sołecki Brzostowa).

? Powierzchniowe utrwalenie na odcinku 800 mb drogi powiatowej nr 1182 Mościska - Grabówno. Koszt 37.617,34 zł.

? Budowa zatoki autobusowej o powierzchni 150 m kw. przy drodze powiatowej nr 1182P w sołectwie Miasteczko Krajeńskie. Koszt 26.250 zł.

? Budowa chodnika o długości 57,2 mb przy drodze powiatowej nr 1180P w sołectwie Brzostowo (Stare). Koszt 8.733 zł.

? Zmiana nawierzchni na odcinku drogi powiatowej nr 1183P Miasteczko Krajeńskie - Wolsko. Długość  remontowanego odcinka 2000 mb. Koszt 134.082 zł.

? Zmiana nawierzchni na bitumiczną na skrzyżowaniu z ul. Szkolną  w Miasteczku Krajeńskim. Długość odcinka 145 mb. Koszt 51.197 zł.

? Remont chodnika na długości 60 mb przy drodze powiatowej 1180P w Miasteczku Krajeńskim. Koszt 25.896,27 zł.

? Budowa chodnika o długości 94 mb przy drodze powiatowej 1180P w sołectwie Grabionna. Koszt inwestycji 67.779,35 zł (w tym fundusz sołecki Grabionnej 32.000 zł).

? Zmiana nawierzchni na bitumiczną utrwalającą na drodze powiatowej 1186P w miejscowości Grabówno. Długość odcinka 500 mb. Koszt 180.898,65 zł.

 

 

Gmina Kaczory
? Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w sołectwie Kaczory. Koszt inwestycji 39.257,24 zł (w tym Gmina Kaczory 19.628, 62 zł).

? Zmiana nawierzchni na bitumiczną na drodze powiatowej nr 1177P w miejscowości  Zelgniewo na odcinku o długości 734 mb. Koszt 83.014,55 zł.

? Zmiana nawierzchni na bitumiczną na drodze powiatowej nr 1179P, skrzyżowanie z drogą nr 1180P w sołectwie Równopole. Długości chodnika 250 mb. Koszt 83.538,35 zł.

? Budowa chodnika o długości 215 mb przy drodze powiatowej nr 1177P w sołectwie Krzewina. Koszt 46.991 zł (w tym  Gmina Kaczory 23 543,48 zł).

? Przebudowa chodnika na długości 176 mb przy drodze powiatowej nr 1177P w sołectwie Zelgniewo. Koszt 36. 268,68 zł (w tym Gmina Kaczory 18.224,95 zł).

? Budowa chodnika o długości 340 mb przy drodze powiatowej nr 1177P w sołectwie Śmiłowo przy ul. Zelgniewskiej. Koszt 103.729, 42 zł (w tym Gmina Kaczory 52.077,75 zł).

? Zmiana nawierzchni na bitumiczną na drodze powiatowej nr 1177P na odcinku Krzewina - Milcz. Długość odcinka 1.000 mb. Koszt 273.847 zł.

? Budowa chodnika o długości 110 mb przy drodze powiatowej nr 1180P w sołectwie Byszewice. Koszt 26.126 zł (w tym Gmina Kaczory 13.062,91 zł).
 
? Zmiana nawierzchni na bitumiczną utrwalająca na drodze powiatowej 1179P w sołectwie Równopole. Długość odcinka 600 mb. Koszt 228.953,73 zł.

? Przebudowa drogi powiatowej 1177P w Sołectwie Kaczory - Śmiłowo. Długość odcinka 788 mb. Koszt 1.340.000 zł.

Inwestycje drogowe to nie tylko budowa dróg czy chodników to również remonty dróg powiatowych, powstawanie przejść dla pieszych, wycinka krzaków, podkaszanie drzew, nasady sadzonek drzew, koszenie traw, odchwaszczanie trawników oraz umieszczanie znaków drogowych. Muszę przyznać, że każdy z nas jest indywidualnością, choć żyjemy w wspólnotach. A zatem mamy inne potrzeby - dla niektórych ważna jest budowa chodnika, dla innych zamieszczenie znaku lub podkaszanie drzew.

Moje działania w kończącej się kadencji to nie tylko inwestycje drogowe, ale również praca na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych. Także praca ma rzecz producentów rolnych, w szczególności pomoc w  uzyskiwaniu odszkodowań za skutki występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które coraz częściej występują na naszym terenie.

W 2017 roku wiosenne przymrozki spowodowały duże straty w sadach - wspólne działania z sadownikami doprowadziły do pozytywnego zakończenia sprawy i odszkodowania wypłacono. Również w 2017 roku nawalne deszcze doprowadziły do podtopień łąk przez rzekę Noteć. Tu wspólne działania z rolnikami miały bardzo szeroką skalę, gdyż w tym temacie współpracowałam z rolnikami z dwóch powiatów: z pilskiego i chodzieskiego. 25 września ub.r. odbyliśmy spotkanie w tej sprawie, wypracowaliśmy postulaty, a następnie zbieranie podpisów i przekazanie do posłów, pani premier oraz ministra rolnictwa. Muszę przyznać, że to największe działanie w mojej kadencji, które przyniosło mi dużo satysfakcji, że dopięłam swego. Zjednoczenie rolników z dwóch powiatów i chęć wspólnej walki o swoje przyniosły efekt - odszkodowania zostały wypłacone jeszcze w 2017 roku.

Również obecny rok nie należy dla rolnictwa do udanych - najpierw deszczowa wiosna, wskutek czego nastąpiły wymoknięcia i problemy z zasiewam. Potem od maja wysokie temperatury i brak opadów doprowadziły do bardzo dotkliwej dla upraw suszy. I w tych tematach również działaliśmy z rolnikami i efekty również są pozytywne - obie klęski zgłoszone do premiera i ministra rolnictwa zostały uznane.

Ubiegając się ponownie o mandat radnej Rady Powiatu w Pile chcę skupić swoje działania następujących kwestiach:

- podejmowanie działań zmierzających do równomiernego rozwoju całego powiatu,
- wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie preferencji dla rozwoju firm rodzinnych,
- szybkość decyzji i pomoc inwestorom w procedurach administracyjnych,
- modernizacja i remont dróg powiatowych, starania o budowę dróg ekspresowych i obwodnic,
- wspieranie lokalnego rynku pracy,
- rolnicze i turystyczne wykorzystanie doliny Noteci,
- agroturystyka dodatkowym źródłem dochodu obszarów wiejskich,
- lepszy dostęp do specjalistycznej służby zdrowia,
- szkolnictwo dla potrzeb rynku pracy,
- rozbudowa bazy sportowej na terenie Powiatu Pilskiego,
- promocja odnawialnych źródeł energii.

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, przywołam zapotrzebowanie, jakie złożyłam do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2019. Zostało ono wypracowane wspólnie z mieszkańcami poszczególnych gmin, ponieważ dla mnie liczy się zdanie społeczeństwa, stąd co roku na zebraniach wiejskich wypracowujemy wnioski z mieszkańcami lub wnioski indywidualne zgłaszane przez mieszkańców, które dotyczą inwestycji drogowych bądź poprawy bezpieczeństwa na istniejących drogach. Są na tej liście następujące zadania:

? budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 1180P Kaczory - Miasteczko Krajeńskie - Białośliwie - Osiek nad Notecią z pozyskaniem środków zewnątrz. To ważne zadanie dzięki, któremu poprawiłoby się bezpieczeństwo zarówno uczestników pieszych, jak i kierujących pojazdami. Ponad 30-kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej 1180P przebiegałby przez miejscowości Kaczory, Rzadkowo, Byszewice, Miasteczko-Huby, Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo (Stare), Arentowo, Grabionna, Białośliwie, Dębówko Nowe, Krostkowo i Osiek nad Notecią. Głównym celem starań o tę budowę jest bezpieczeństwo mieszkańców, a także promocja niepowtarzalnych, pięknych widoków na skraju doliny Noteci i wzgórz morenowych, które rozciągają się od Kaczor przez Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie aż do masywu Dębowej Góry koło Osieka nad Notecią.

? wykonanie nakładki bitumicznej utrwalającej na drodze powiatowej nr 1185P Dębówko Nowe - Dębówko Stare. Jest to ponad dwukilometrowy odcinek drogi, która powstała w czterech etapach. Droga ta wymaga powierzchniowego utrwalenia, aby nie uległa zniszczeniu. Oprócz nakładki należy wykonać poszerzenie jezdni od strony Dębówka Nowego, gdyż jezdnia jest zwężona na odcinku około 200 metrów. Istotne jest również wykonanie rowów odwadniających po obu stronach jezdni oraz montaż barier ochronnych przy prawej stronie jezdni od znaku Dębówko Stare na odcinku około 400 metrów w kierunku Dębówka Nowego.

? kontynuacja zadania budowy nakładki bitumicznej utrwalającej na drodze powiatowej nr 1186P od sołectwa Nieżychowo do sołectwa Białośliwie.

? przebudowa drogi powiatowej 1187P wraz z wjazdami do posesji oraz remont chodnika w sołectwie Dworzakowo o długości 700 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką do znaku drogowego obszar zabudowany.

? budowa IV etapu chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w sołectwie Brzostowo. Mieszkańcy przeznaczyli na to zadanie fundusz sołecki na rok 2019 w kwocie 30.756,49 zł.

? budowa II etapu chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w sołectwie Grabionna. Mieszkańcy przeznaczyli na to zadanie fundusz sołecki na rok 2019 w kwocie 20.000 zł.

? budowa I etapu chodnika przy drodze powiatowej 1180P w sołectwie Miasteczko-Huby. Mieszkańcy przeznaczyli na to zadanie fundusz sołecki na rok 2019 w kwocie 14.711,83 zł.

? budowa I etapu chodnika przy drodze powiatowej 1184P w sołectwie Grabówno.

? ulepszenie nawierzchni gruntowej na drodze powiatowej nr 1183P w sołectwie Wolsko.

? kontynuacja budowy nakładki bitumicznej utrwalającej na drodze powiatowej nr 1182P w sołectwie Grabówno.

? kontynuacja budowy nakładki bitumicznej utrwalającej na drodze powiatowej nr 1179P w sołectwie Równopole.

? kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1177P z Kaczor do Śmiłowa.

Przez te cztery lata miałam możliwość dobrze poznać potrzeby mieszkańców poszczególnych gmin. Kiedy w 2015 roku po raz pierwszy uczestniczyłam w zebraniach wiejskich, mieszkańcy nie byli tak otwarci jak obecnie; teraz chętnie mówią o swoich oczekiwaniach. Podkreślałam to na zebraniu wiejskim w Dębówku Nowym 27 września br. Jest to dla mnie sygnał, że macie Państwo do mnie zaufanie, które bardzo sobie cenię. Razem działamy dla naszego wspólnego dobra.

Dzięki tej wspólnej pracy "Razem Tworzymy Przyszłość".

(materiał wyborczy)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (20)

wojtek hwojtek h

13 6

Śmieszna jest ta pani. Żenada. 20:55, 11.10.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

półleżąca u wójtapółleżąca u wójta

5 3

Żenada to jest w UG w Białośliwiu 22:41, 11.10.2018


NadiaNadia

2 5

Ty to jestes śmieszny zazdrościsz że ktoś pracuje na rzecz społeczeństwa sam rusz tyłek i zacznij działać. Popieram Panią ma Pani mój głos. 08:22, 12.10.2018


RolnikRolnik

1 5

Do wojtek h zastanow się co piszesz bo my rolnicy za Panią Agnieszką stoimy murem. 09:06, 12.10.2018


Stanisław rolnikStanisław rolnik

1 4

Panie Wojtku niech Pan uważa na słowa które Pan kieruje pod adresem NASZEJ Radnej Powiatu. 13:19, 12.10.2018


politologiapolitologia

13 4

Cyt. ..działania z rolnikami były miały.." słownictwo użyte w tym artykule to jakiś dramat, i Pani ma zamiar reprezentować mieszkańców w powiecie, to chyba żart! 22:19, 11.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KazikKazik

1 5

Do Politologia czepiasz sie zazdrośniku lepij zacznij działać nie masz sie czego czepiać to sie słownictwa czepiasz jesteś żałosny. 08:58, 12.10.2018


Mieszkaniec Dębówka Mieszkaniec Dębówka

2 5

Politologia ty to jesteś żart w pełnym znaczeniu tego słowa po za tym to redaguje redaktor. Zazdrośniku 10:19, 12.10.2018


ObserwatorObserwator

3 7

Wielkie brawa jedyna osoba która działa dla społeczeństwa!!!!! 08:18, 12.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Stefan P.Stefan P.

1 1

A jak konkursik w Dps? Bidulka teraz robisz z siebie 04:28, 16.10.2018


ZnawcaZnawca

2 5

Wielkie brawa jedyna osoba która działa dla społeczeństwa!!!!! 08:28, 12.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BrzostowiakBrzostowiak

2 4

Numer jeden do POWIATU! 09:08, 12.10.2018


MieszkaniecMieszkaniec

5 6

To mi się poboba Pani Agnieszko konkrety. Popieram! 08:32, 12.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec MiasteczMieszkaniec Miastecz

5 6

Popieram Panią potrafi Pani jednoczyć ludzi. Dzięki Pani pracy w naszej Gminie powstało dużo inwestycji drogowych. Ma Pani mój głos. 10:15, 12.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec BiałośliMieszkaniec Białośli

5 7

Pani Agnieszko niech sie Pani nie przejmuje *%#)!& komentarzami. Negatywnie komentują Ci którzy zazdroszczą a sami nic nie zrobią. Popieram Pani Kandydaturę do Rady Powiatu. 10:39, 12.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MichałMichał

5 7

Pracowitość! Skuteczność! Efektywność!
Popieram i na Panią Głosuję. 11:22, 12.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec WolskaMieszkaniec Wolska

5 6

Popieram i Głosuje na Panią! 12:04, 12.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec SzamocinMieszkaniec Szamocin

5 6

Doceniajcie takie osaby jak Pani Agnieszka bo to rzadkość. 12:39, 12.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ZuzaZuza

2 2

Mieszkańcy gminy Białośliwie nie potrafią doceniać ludzi dobrze pracujących dla nich.Pani Agnieszka jest dobrą kandydatką na następną kadencję. 14:02, 13.10.2018


BiałosliwiakBiałosliwiak

2 2

Zuza zgadzam sie z Tobą Pani Agnieszka to dobra kandydatka nie widze innej osoby żeby nas reprezentowała w Powiecie. Pani Agnieszka walczyła o nas cztery lata a teraz my walczmy o nią popierajac ją podczas wyborów. Aby jej praca i inwestycje które zaczeła nie poszły na marne. Mamy w końcu kogoś kto o nas zabiega i dba. Liczy się z naszym zdaniem. Artykuł przedstawia ile rzeczy zrealizowała. Ale to nie wszystko wiem że Pani Agnieszka wiele wiecej zrobiła niż tu jest opisane. 19:58, 13.10.2018


REKLAMA
REKLAMA
0%