Zamknij
REKLAMA

4 lata starosty Eligiusza Komarowskiego

08:59, 01.04.2020 | Starostwo Powiatowe w Pile
Skomentuj
fot. Starostwo Powiatowe w Pile
REKLAMA

31 marca minęły cztery lata, odkąd radni Rady Powiatu w Pile powierzyli mi zaszczytne obowiązki starosty pilskiego. Wprawdzie w Zarządzie Powiatu w Pile zasiadam od 27 listopada 2014 roku, ale dopiero czas, gdy zostałem starostą, pozwolił mi w pełni realizować plany i cele, które sobie obrałem.

Dzięki wsparciu radnych Powiatu Pilskiego, szczególnie moich koleżanek i kolegów z Porozumienia Samorządowego, dzięki naszym koalicjantom, a także posłom ziemi pilskiej Marcie Kubiak, Grzegorzowi Piechowiakowi i Marcinowi Porzuckowi, a ostatnio także Krzysztofowi Czarneckiemu, dzięki wsparciu samorządu wojewódzkiego, wójtów i burmistrzów gmin z powiatu pilskiego, w części również od prezydenta Piły (choć mniejszemu w stosunku do możliwości, jakie dałaby partnerska współpraca), zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, które poprawiły komfort życia mieszkańców i nasze wspólne poczucie bezpieczeństwa. Na swojej drodze napotykałem też wiele życzliwych instytucji państwowych, firm czy - co najważniejsze - zwykłych mieszkańców.

W pewnym momencie musiałem bronić też przed zakusami pewnych polityków jedności terytorialnej Powiatu Pilskiego. Z pewnością niektórzy z Państwa pamiętają pomysł likwidacji naszego powiatu przez eks-senatora Augustyna.

Minione cztery lata to był dobry czas dla Powiatu Pilskiego, jego dynamicznego rozwoju w wielu obszarach, choć jeszcze wiele do zrobienia przed nami.

Wiele inwestycji zrealizowaliśmy dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w kwocie blisko 120 milionów złotych. Dla porównania w kadencji 2010-2014 nasi poprzednicy pozyskali środki na kwotę około 44 milionów złotych.

Pozwólcie, że w telegraficznym skrócie przypomnę najważniejsze inwestycje i wydarzenia.

Służba zdrowia
Przede wszystkim nadrobiliśmy duże zaległości inwestycyjne w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Ich skala w ciągu minionych 4 lat osiągnęła kwotę około 35 mln zł. W tym czasie oddano do użytku dwa całkowicie zmodernizowane oddziały: nefrologii ze stacją dializ i Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zakupiono nowy sprzęt diagnostyczny, karetki, otwarto pracownię elektrofizjologii. Szpital Powiatowy w Wyrzysku otworzył dwa oddziały rehabilitacji neurologicznej oraz Zakład Opieki Leczniczej.

Bezpieczeństwo
Znacząco wzrosło wsparcie materialne dla służb ratowniczych, policji i straży pożarnej. Powiat dokłada się do zakupu sprzętu ratowniczego, samochodów dla straży pożarnej, do zakupu radiowozów, tylko w latach 2017-2019 wsparliśmy zakup 8 policyjnych wozów dla pilskiej komendy, za kwotę około 190 tys. zł.

Podjęliśmy także szereg wspólnych akcji dla mieszkańców, mających na celu wzrost bezpieczeństwa, jak choćby znakowanie rowerów, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W 2018 roku tylko jednego dnia pod budynkiem starostwa policjanci oznakowali ponad 1000 rowerów!

Drogi
Inwestowaliśmy w infrastrukturę drogową, zmodernizowaliśmy ważne drogi powiatowe: Piła-Płotki, Piła-Kalina, Kruszki-Kijaszkowo, Śmiłowo-Kaczory. Drogi te były w opłakanym stanie, a mieszkańcy na ich remont czekali od lat. Obecnie remontujemy kolejną ważna drogę powiatową Zawada-Piła, w czerwcu zaplanowany jest koniec remontu.

Sport
Ogromne inwestycje poczyniliśmy na obiektach sportowych. W 2018 roku uczestniczyłem w otwarciu budynku hali sportowej i boisk w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Śniadeckich w Pile. Inwestycja ta pochłonęła 7,3 mln zł. Osobiście czułem ogromną satysfakcję, ponieważ kilka dni po tym, jak zostałem starostą, udałem się właśnie do tego ośrodka i obiecałem, że zrobię wszystko, by taki obiekt sportowy powstał tam jak najszybciej. Ośrodek istniał ponad 50 lat, a wychowankowie ćwiczyli w małej salce i na korytarzach.

Ponadto w 2019 r. w dwóch szkołach średnich wybudowaliśmy boiska wielofunkcyjne wartości miliona złotych.

Na ukończeniu jest modernizacja historycznego stadionu przy ul. Okrzei (z blisko 100-letnią tradycją). Obiekt ten postanowiliśmy przywrócić do życia widząc, jak dużą popularnością cieszyły się wydarzenia, które dla Państwa tam organizowaliśmy. Pokazaliście nam, jak miejsce to jest ważne i potrzebne. Mam nadzieję, że już niedługo znowu się tam spotkamy.

Na tym nie koniec. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę hali sportowej dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Pile, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy powiatu. Jeszcze w tym roku planujemy jej otwarcie. To wielkie i także długo oczekiwane przedsięwzięcie, zwłaszcza przez uczniów dwóch liceów przy ulicy Wincentego Pola. Poprzednie władze powiatu tylko o budowie hali mówiły i to od blisko 20 lat. Nam udało się to ważne zadanie wcielić w życie.

Pozostałe inwestycje
Ogromne inwestycje poczyniliśmy również w naszych szkołach i placówkach oświatowych. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy modernizację 26 pracowni w 6 szkołach branżowych za kwotę ponad 4 mln zł. Część tych pieniędzy skierowanych zostało na dokształcanie uczniów i kadry, objęliśmy nim blisko 1000 osób. Zadanie to chcemy kontynuować w pozostałych placówkach kształcenia ogólnego i specjalnego.

W ramach rewitalizacji zabytkowych obiektów i przywracania ich mieszkańcom realizujemy modernizację budynku dawnego kina "Iskra" w Pile, które będzie spełniać rolę centrum integracji społecznej. Koniec remont zaplanowany jest jesienią tego roku.

W trakcie minionych 4 lat zrealizowaliśmy również ważne inwestycje dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Powstały dwa nowe domy seniora - w Pile i Róży Wielkiej, w których seniorzy, osoby samotne i niepełnosprawne mają zapewnioną codzienną opiekę i odnalazły drugi dom.

Wyremontowaliśmy także nasze obiekty użyteczności publicznej, jak budynek przy Wojska Polskiego 49b w Pile, w którym mieści się wiele przychodni. W tym roku zamierzamy rozpocząć termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego; to kolejny obiekt, który będzie architektoniczną wizytówką Piły.

Co ważne, większość tych inwestycji i programów udało się zrealizować właśnie dzięki umiejętnemu sięganiu po środki zewnętrzne. Dzięki nim mogliśmy zrealizować więcej potrzebnych inwestycji, a pieniądze z budżetu lepiej wykorzystać na bieżące potrzeby.

Wydarzenia, aktywność mieszkańców
Podsumowując, jestem dumny, że mogę dla Państwa pracować. Z satysfakcją spotykam się z Wami na organizowanych przez Powiat Pilski wydarzeniach, których w ciągu minionych 4 lat także nie brakowało. Cieszę się z waszej aktywności, wpieram wasze pomysły, działalność stowarzyszeń, których tak wiele w naszym powiecie przybyło. Mamy ich już ponad 500. Waszą aktywność staramy się wspierać. Od 2015 roku na działalność stowarzyszeń i organizację wydarzeń rekreacyjnych i sportowych Powiat Pilski przekazał kwotę blisko 3 mln zł.

Plany na 2020 rok
Budżet Powiatu Pilskiego na 2020 r. jest rekordowy. Wydatki ustalono na poziomie ponad 200 milionów złotych! Na inwestycje Powiat wyda aż 25 mln zł, o 16 mln więcej niż w ubiegłym roku. Wiele inwestycji dzięki zdobyciu pieniędzy z zewnątrz, w tym środków unijnych. Powiat na realizację projektów unijnych zabezpieczył w budżecie 7 mln zł.

Najważniejsze tegoroczne inwestycje:

1. Ukończenie modernizacji stadionu przy ulicy Okrzei w Pile (3,5 mln zł). Wiosną - wymiana bieżni na dużym stadionie i budowa boiska treningowego ze środków powiatu.

2. W październiku - finał remontu budynku kina "Iskra" (5 mln zł), który podobnie jak stadion przy ulicy Okrzei modernizowany jest w ramach unijnego projektu o wartości 8,3 mln zł.

3. Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile. Koniec budowy - październik br. Koszt zadania prawie 15 mln zł, w tym 6 mln zł Powiat pozyskał z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W marcu br. złożyliśmy wniosek o kolejne zwiększenie wkładu ze środków MSiT.

4. Modernizacja drogi Zawada-Piła, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 mln 275 tys. zł. Koszt całkowity 2,2 mln zł. Koniec remontu - czerwiec br.

5. Utworzenie Oddziału Chemioterapii w pilskim szpitalu. W budżecie zarezerwowano na ten cel ponad 2 mln zł.

6. Rozpoczęcie termomodernizacji budynków A, B i C Starostwa Powiatowego w Pile. Ponad 6 mln zł zabezpieczono w budżecie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Inwestycja zakończy się w 2021 roku.

7. Kontynuacja projektu "Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego II etap- wartość 1 mln 687 tys. zł, dofinansowanie - 1 mln 423 tys. zł. 18 marca br. zawarliśmy umowę o dofinansowanie.

8. Projekty w oświacie - niebawem zawrzemy umowy o dofinansowanie na blisko 3 mln zł dla oświaty. Jesteśmy na etapie negocjacji z UMWW i MEN.

9. Kontynuacja modernizacji pracowni dydaktycznych, szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Finalizujemy etap negocjacji dwóch kolejnych projektów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile oraz Powiatowego Centrum Edukacji w Pile. Niebawem podpiszemy umowy o dofinansowanie ze środków WRPO na ponad 1 mln zł.

10. SOSW otrzyma także dofinansowanie w wysokości ponad pół miliona zł na modernizację pracowni matematycznych, przyrodniczych na doposażenie pracowni i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (projekt złożony do WRPO jest na etapie negocjacji).

11. W powiecie pilskim powstanie pierwsza w regionie szkoła ćwiczeń przy I LO w Pile, która będzie prowadzić kształcenie praktyczne dla studentów kierunków nauczycielskich oraz doskonalenie praktyczne dla nauczycieli, rozwijać i doskonalić metody pracy z uczniami. Na ten cel pozyskaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu POWER kwotę 1,3 mln zł. Zostanie doposażonych 8 pracowni w I LO w Pile na potrzeby szkoły ćwiczeń (pracownie do nauki języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki, geografii) oraz zakupiony zostanie sprzęt w formie pomocy dydaktycznych i pomocy naukowych na łączną wartość ok. 350 tys. zł.

Kontynuacja projektu "Eko-Edukacja w powiecie pilskim" (etap II) - wartość całego projektu to 2,1 miliona zł, a dofinansowanie ponad 1,4 mln zł - zajęliśmy II miejsce w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

12. Kultura
Dla podległych jednostek Powiat złożył 3 wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu "Interwencje" o dofinansowanie w wysokości ponad 300 tys. zł. na realizację wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu pilskiego, w tym dla dzieci i młodzieży.

Zapewniam Państwa, że robimy wszystko, by Powiat Pilski stał się przyjaznym i bezpiecznym miejscem do życia i regularnie się rozwijał. Życzę nam wszystkim, by obecna trudna sytuacja epidemiologiczna szybko minęła i byśmy się jak najszybciej spotkali - choćby na otwarciu stadionu przy ulicy Okrzei - w pełnym zdrowiu. Do zobaczenia!

(Starostwo Powiatowe w Pile)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (14)

Pilanin z PiłyPilanin z Piły

21 4

Pięknie brzmi to podsumowanie. Ja osobiście wolałbym aby zostało przedstawione faktyczne zadłużenie szpitala w Pile i pokazanie jakie konsekwencję zarząd powiatu wyciągnął wobec ludzi odpowiedzialnych za tą sytuację (w tym również siebie). I tak z wszystkimi rzeczami które budzą duże wątpliwości wobec panującego Pana starosty.... 10:17, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

rhrh

22 5

Dlaczego ci pisowcy tak się lubią chwalić. Jak sam przyznaje to większość wykonano za kasę Unii. A flagi unijnej się wstydzi. Precz z kaczyzmem. ! ! ! 10:28, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Materiał chyba reklaMateriał chyba rekla

17 5

Materiał chyba reklamy powinno być a raczej lansik z udziałem PISu 10:32, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

antyPISfanantyPISfan

19 1

Najlepszą "laurkę" wystawiają mu ludzie, którzy się kiedykolwiek się z nim zetknęli. Nie zmienią tu żadne opłacone artykuły. Nigdy nie będzie nikim więcej, bo ludzie go po prostu nie wybiorą (patrz wynik ostatnich wyborów), co najwyżej tylko koledzy z Porozumienia i PIS (i to podkreślił on sam na wstępie artykułu)) 11:29, 01.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

lolalola

5 1

Starosta to ex SLD, a nie PIS ..całuski 23:16, 01.04.2020


AdrainAdrain

2 0

Od SLD do PIS od partii do partii od latarni do latarni 21:27, 03.04.2020


JokerJoker

13 2

Ostatnio sam oddałem głos na Pana Starostę. Człowiek uczy się na błędach. Obiecanki a później w tyłek jesteś bity. Przykre. 17:07, 01.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

realreal

1 1

*%#)!& jesteś wiesz przecież o tym prawda?:) 23:15, 01.04.2020


JokerJoker

2 1

Real mam prośbę. Nie używaj wulgaryzmów. Jesteś Polakiem i korzystaj z pięknej polszczyzny. 06:56, 02.04.2020


kotkot

10 2

kto wierzy rudym? 18:13, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KLKL

1 1

Czy ta złodziejka umierających odda pieniądze? 18:20, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HKHK

9 2

Firmy będą plajtować, ludzie tracić pracę przez koronawirusa, a starosta planuje remont budynku Starostwa, remont stadionu przy Okrzei, kina Iskra... Brawo za bycie ślepym i głuchym na to co się dzieje i brak wsparcia dla mieszkańców. Ważna tylko ilość konferencji o koronawirusie 11:27, 02.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AKAK

1 6

Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Smutne jest to, że bardzo często wydajemy opinie o człowieku, kierując się swoimi prywatnymi pobudkami (i nie mam na myśli Starosty), a także nie oceniamy jego faktycznej pracy. To nic, że ktoś stara się najlepiej jak potrafi. To nie ważne, bo go nie lubię, więc mu dokopię. 09:44, 03.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ankianki

5 1

Chyba ktoś jest ślepy, że tak pisze -trzymaj się tematu Starosty. Zwykli mieszkańcy źle oceniają i to są fakty . Nic nie dadzą piękne reklamowane artykuły, za które powiat płaci przychylnym mediom. 10:25, 03.04.2020


REKLAMA
REKLAMA