Zamknij
REKLAMA

W Łobżenicy oceniono sytuację w gminie w czasie pandemii

15:28, 21.05.2020 | Burmistrz Piotr Łosoś
Skomentuj
fot. UMiG Łobżenica
REKLAMA

Pod przewodnictwem burmistrza Łobżenicy Piotra Łososia odbyło się pierwsze spotkanie "Zespołu konsultacyjnego do spraw oceny sytuacji i możliwości wsparcia oraz współpracy z podmiotami prowadzącymi aktywność gospodarczą na terenie Gminy Łobżenica".

Burmistrz Piotr Łosoś wskazał, że obowiązkiem gminy jest postawić diagnozę i podjąć działania w czasie zagrożenia dla mieszkańców oraz firm w wyniku wprowadzonego w Polsce stanu pandemii. Obecnie w gminie Łobżenica są prowadzone niezbędne działania wdrażane przez służby zarządzania kryzysowego. Codzienne raporty podpisywane przez burmistrza przedstawiają sytuację w gminie, gdzie nie odnotowano zarażeń koronawirusem. Występują jedynie sytuacje zastosowania kwarantanny dla nielicznych przypadków i środowisk, związane przede wszystkim z powrotami mieszkańców gminy z pracy za granicą. Burmistrz przedstawił także stan zadań opieki społecznej - MGOPS i dyrektora - którzy swoją opiekę poszerzyli o dodatkowe działania - obecnie jest to dostarczanie środków ochrony i pomoc np. w zakupach dla najstarszych i niesamodzielnych mieszkańców gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Kapeja i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Komunalnej Wiesław Bodetko, przedstawili obecną sytuację w rolnictwie, gdzie już obserwuje się spadek cen mięsa wieprzowego oraz cen mleka, co dotyka ekonomicznie wielu rolników z gminy. Wskazali na dodatkowe zagrożenie, jakim jest już postępująca w tym roku susza.

Skarbnik gminy Danuta Dubicka bardzo szczegółowo przedstawiła możliwości uzyskiwania wsparcia w ramach rządowej „Tarczy antykryzysowej”, która - niestety - nie jest automatycznym wsparciem dla wszystkich podmiotów gospodarczych i trzeba spełniać określone warunki, aby otrzymać pomoc finansową. Gmina nie otrzymała żadnych dodatkowych środków na swoje działania, a także na wsparcie podmiotów gospodarczych. Skarbnik poinformowała także, że wszelkie zobowiązania gminy są realizowane terminowo, a sytuacja w dochodach gminy jeszcze nie wykazuje stanu załamania. Wnioski o odroczenia czy też umorzenia, co przedstawiła inspektor Małgorzata Papka, są na bieżąco rozpatrywane. Na dzisiaj nie ma znaczącej skali wydawanych decyzji, które byłyby zagrożeniem dla budżetu gminy i realizacji zadań bieżących, inwestycji i spłaty zobowiązań. Burmistrz wydał zarządzenie o blokowaniu planowanych wydatków bieżących, co znacząco zwiększyło kontrolę realizacji bieżącego budżetu w gminie.

Kierownicy referatów Anna Jankowska i Magdalena Gdaniec poinformowały, że zadania gminy są realizowane terminowo, a inwestycje nie są zagrożone. Szczególnie ważna, największa inwestycja ostatnich lat - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Liszkowie za ponad 13 mln zł - ma tylko nieznaczne opóźnienia wykonawcze, ściśle związane z pandemią, gdzie wykonawca na krótko wstrzymał prace. Gmina zrezygnowała jedynie z modernizacji targowiska miejskiego o wartości ok. 2 mln zł, gdyż po wielu przetargach oferty znacznie przewyższały środki, jakie gmina zabezpieczyła na tę inwestycję. Zadania oświatowe są realizowane zgodnie z wytycznymi MEN, a pracownicy obsługi solidnie pracują przy utrzymaniu, konserwacjach i drobnych remontach we wszystkich jednostkach.

Zastępca burmistrza Józef Lewandowski przedstawił informację o stałym monitorowaniu sytuacji w gminie, o odbytych spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy już dzisiaj wnoszą o zastosowanie zmian do przyszłych umów, uwzględniających zagrożenia dla firm w okresach takich jak pandemia. Przedstawił także korzyści, jakie gmina ma np. z przynależności do stowarzyszeń WOKiSS i SGiPW, skąd otrzymuje wiele opinii prawnych, raportów i np. projektów uchwał w sprawie zastosowania rozwiązań wspierających firmy, które znalazły się dzisiaj w najtrudniejszej sytuacji.

Burmistrz podsumował spotkanie i zaakceptował przedstawione najważniejsze wnioski:

Wskazano na konieczność dalszych spotkań, aby na bieżąco rozmawiać i reagować na zagrożenia dla firm. Następne spotkanie powinno się odbyć w terminie do 15 czerwca 2020 roku.

Prowadzone będą i na bieżąco monitorowane szczegółowe wyliczenia Skarbnika Gminy, które pozwolą wcześniej uzgodnić i wnieść pod obrady sesji Rady Miejskiej projekt uchwały wspierającej firmy na terenie gminy, które poniosły straty w swojej działalności przez skutki COVID-19.

MGOPS w Łobżenicy zbierze szczegółowe informacje o pogorszeniu się sytuacji rodzin w wyniku utraty dochodów i miejsc pracy przez mieszkańców Gminy Łobżenica.

(Burmistrz Piotr Łosoś)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA