Zamknij
REKLAMA

Radni jednomyślni - Kaczory chcą być miastem

16:05, 24.02.2021 | fp
Skomentuj
REKLAMA

Na ostatniej sesji Rada Gminy Kaczory - na wniosek wójta - jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory.

Za uzyskaniem przez Kaczory statusu miasta przemawiają: liczba mieszkańców w miejscowości Kaczory wynosząca 2 871; rozwinięta infrastruktura techniczna (ulice, chodniki, wodociąg, kanalizacja, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, selektywna zbiórka odpadów, ścieżki rowerowe); funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (pływalnia, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury); dobrze rozwinięta sfera usług oświatowych (żłobek, przedszkola, szkoła podstawowa) oraz usług sportowych (Orlik, boiska sportowe oraz boiska sportowe przy salach wiejskich, siłownie zewnętrzne, skatepark, boisko do gry w koszykówkę); sfera usług zdrowotnych (przychodnia zdrowia, Podmiot Leczniczy SALVE, dwie apteki), bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa (Posterunek Policji, Ochotnicza Straż Pożarna). Argumenty przemawiające za uzyskaniem praw miejskich to także wzrost rangi i znaczenia całej gminy Kaczory, dostęp do środków z funduszy europejskich zarówno dla miast jak i obszarów wiejskich, przyciąganie nowych inwestorów i związana z tym poprawa sytuacji na rynku pracy, podniesienie atrakcyjności Kaczor w oczach młodych ludzi.

Z uwagi na istniejącą pandemię koronawirusa Covid-19, Rada Gminy postanowiła, że konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie ankiet konsultacyjnych, które zostaną dostarczone mieszkańcom gminy w celu wyrażenia swojej opinii.


Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski wyjaśnia:

Co z podatkiem rolnym?
Nie zmienią się zasady jego uchwalania. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty stanowiące w ewidencji gruntów użytki rolne niezależnie czy położone są na wsi czy w mieście. Rada Gminy ustala stawki na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny żyta.

Czy wzrosną podatki od nieruchomości?
Podatek od nieruchomości uchwalany jest przez Radę Gminy z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podatek ten jest taki sam dla wsi jak i miasta i zależny jest od uchwały określającej jego stawki podjętej przez Radę Gminy.

Czy ulegnie zmianie wysokość opłaty targowej i opłat lokalnych?
Opłata targowa i opłaty lokalne są takie same dla miast, jak i wsi. Jej wysokość zależy od uchwały Rady Gminy, która musi uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, które określa górne granice stawek tych opłat.

Co z opłatami za wodę, kanalizację i śmieci?
Aktualnie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne przedstawia organowi regulacyjnemu tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryfy zawierającej wysokość opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfy zatwierdza w drodze decyzji organ regulacyjny. Wójt Gminy podaje zatwierdzone taryfy do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Opłatę za wywóz śmieci ustala Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na wysokość tej opłaty.

Czy nastąpi automatycznie odrolnienie i odlesienie gruntów?
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miast nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej przy realizacji konkretnej inwestycji inwestor będzie musiał na gruntach I-III uzyskać zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Czy zmienią się stawki za dzierżawę gruntów gminnych oraz opłata adiacencka?
Wysokość stawek za dzierżawę gruntów gminnych nie ulegnie zmianie. Opłatę adiacencką i jej wysokość ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Jeżeli nie podejmie takich uchwał to stawki te nie będą zmieniane.

Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze?
Dopłaty te nie zostaną zlikwidowane. Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego czy gospodarstwo jest na terenie miasta czy wsi?

Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?
Nie ma takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców zarówno wsi, jak i miasta.

Czy nauczyciele stracą dodatki wiejskie?
Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców. Wynika to z Karty Nauczyciela.

Jak będzie ze stypendiami dla dzieci i młodzieży oraz subwencją oświatową?
Nie zmienią się zasady pomocy dla uczniów gdyż są one takie same dla wsi jak i miast. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegną zmianie, gdyż w obecnym stanie prawnym jest ustalana na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tysięcy mieszkańców.

Co z pomocą społeczną?
Pomoc społeczna świadczona jest przez ośrodki pomocy społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i inne ustawy. Zasady jakie obowiązują są takie same dla wsi i miast i zależne są od sytuacji materialnej i życiowej konkretnych mieszkańców tak więc nie będzie tutaj żadnych zmian.

Co z dostępem do środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej?
W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania im środki zewnętrzne przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Kaczory jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy Gminą miejsko-wiejską.

Czy trzeba się będzie przemeldować i wyrobić nowy dowód osobisty?
Meldunki i ulice pozostaną w obecnym kształcie. Dowody osobiste będą ważne do czasu utraty ich terminu ważności. W nowych przypadkach zmieni się nazwa organu wydającego z Wójta Gminy na Burmistrza Miasta i Gminy.

Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy?
Liczba Radnych Rady Gminy nie ulegnie zmianie. Z kodeksu wyborczego wynika, że w gminach do 20 tys. mieszkańców wynosi ona 15. Tak też jest w naszym przypadku i tak pozostanie.

Czy będzie potrzeba organizować przedterminowe wybory radnych?
W związku z uzyskaniem praw miejskich nie ma potrzeby przeprowadzania nowych wyborów. Obecnie radni Rady Gminy Kaczory będą pełnić swoją funkcję do końca kadencji, tj. do 2023 roku.

A co z Wójtem Gminy?
Nie będzie wyborów przedterminowych Wójta Gminy. Organ wykonawczy Gminy zmieni nazwę z Wójta Gminy Kaczory na Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory. Nie zmieni się również wynagrodzenie burmistrza; tak samo jak wynagrodzenie wójta ustala je Rada Gminy (Miasta i Gminy) według stawki ustawowej do 15 tysięcy mieszkańców.

Jakie mogą być koszty przedsięwzięcia po nadaniu statusu miasta?
Koszty nie będą wysokie. Niezbędna będzie wymiana pieczęci urzędowych, pieczątek, szyldów na budynkach, papier firmowy, materiały promocyjne itp. Nie będą to koszty przekraczające możliwości finansowe budżetu gminy.

Czy nastąpi zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie oraz wzrost wynagrodzeń urzędników?
Zmiana statutu miejscowości nie wpłynie na zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy, a co za tym idzie wzrostu wynagrodzeń; nie zmienia się ilość zadań do wykonania przez Urząd.

[ZT]15254[/ZT]

(fp)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (20)

oracz i kopaczoracz i kopacz

3 6

Popieram. A Białośliwie zaorać siedmioskibowym. 17:34, 24.02.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BB

2 2

A u was to tylko kaczki i łajno. 10:17, 25.02.2021


hahahaha

11 2

Choćby się Kaczory rozrosły do wielkosci stolicy, to i tak kaczorowikom będzie słoma z butów wystawiać i rozpozna się ich po zachowaniu z daleka. Zwłaszcza na drodzę gdy prowadzą auta. 18:21, 24.02.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

homo politicushomo politicus

2 1

Powinien się wypowiedzieć Kaczyński, czy Kaczory zasłużyły na bycie miastem. 08:48, 25.02.2021


arekarek

13 2

Kaoczry jako miasto... no nie mogę ze śmiechu. Gdzie oni do cywilizacji, hahaaaa..... 18:22, 24.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

obiobi

13 2

A wiecie co by było gdyby Kaczory zaorać i posadzić buraki? To samo co jest obecnie :D 18:26, 24.02.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Twój nickTwój nick

3 0

Obecnie buraki przebywają w urzędzie. Jest dobrze. 08:47, 25.02.2021


TereTere

10 1

Może myślą że jak będą miastem tylko z nazwy to wtedy nie będą się już musieli bać tych strasznych wilków? 18:29, 24.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pilanin75Pilanin75

10 2

Niech zostaną nawet osobnym państwem, byleby przestali do Piły przyjeżdżać. 18:38, 24.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JP24JP24

11 0

Miasto - śmiech -brak połączeń z miastem powiatowym (zero komunikacji PKS ) to będzie pierwsze miasto w Polsce bez połączeń komunikacyjnych z powiatem - brawo "RADNI" a po co nam burmistrz od ponad 500 lat była to wieś a teraz nagle zachcianka i zero realizmu i obiektywizmu .Zobaczycie jak długo będą obowiązywały deklarowane obciążenia !!!!!!! 19:06, 24.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

rhrh

11 0

Zmiany zawsze powinny prowadzić do lepszego. Po co zmieniać, jeżeli nic się nie zmieni. Totalna paranoja, ale im się porobiło. 20:00, 24.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

rykhienrykhien

10 0

Ratusz będą na noc do stodoły chować. Ale *%#)!& głupoty ten wójt wymyśla. 21:33, 24.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

VERSOVERSO

5 2

Ja uważam ,że Kaczory to fajnie rozwijająca się wieś. I to ,że to jest wieś to jest właśnie atut Kaczor. Uważam ,że wielu Pilan którzy się tam przenieśli mają to w poważaniu czy to jest wieś czy miasto. 08:42, 25.02.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

dobredobre

4 4

Jakich wielu pilan tam sie przeniosło? Jak na razie to wielu z Kaczor, tych normalnych uciekło do Piły lub innych sąsiednich wsi. 13:04, 25.02.2021


REKLAMA

Śmiech Śmiech

4 2

VERSO ma rację, sam znam kilku...chyba nie liczysz na to, że da Ci nazwiska 16:11, 25.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

rykhienrykhien

4 0

Oj, gdyby żył Bareja, byłby ubaw! 19:33, 26.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KaczoraninKaczoranin

1 6

Kaczory to jest miasto, a Białośliwie to do końca świata zostanie wiochą. Ha ha ha 22:22, 27.02.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

BiałośliwianinBiałośliwianin

4 2

"Kaczory – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Kaczory." - Wikipedia. Także skończ pier... pokemonie. 09:55, 28.02.2021


Z KaczorZ Kaczor

1 5

Przeczytaj Białośliwianinie artykuł powyżej. Już nie długo będziesz cytował Wikipedię, że Kaczory to miasto w Polsce położone w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim 11:34, 28.02.2021


JMJM

0 1

Brawo
Nadszedł ten czas:) 12:11, 03.03.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%