Zamknij
REKLAMA

Dotrzymanie obietnic jest naszym honorem wobec mieszkańców gminy Białośliwie

16:35, 06.10.2018 | Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW My Dotrzymujemy Słowa
Skomentuj
REKLAMA

- deklaruje Franciszek Tamas, kandydat na Wójta Gminy Białośliwie.
 
Co cztery lata temu skłoniło Pana, by przyjąć propozycję objęcia funkcji starosty pilskiego?
- Lubię wyzwania samorządowe, łącznie z tymi najtrudniejszymi. Otrzymałem wówczas propozycję zaudytowania stanu powiatu, jego finansów, wskazania zagrożeń oraz nakreślenia kierunków działania. To wyzwanie zaciekawiło mnie i skłoniło do podjęcia - jak się potem okazało - sporego ryzyka. Nie jestem politykiem, nie należę do żadnej partii, czy stowarzyszenia, zaś powiat został mocno upolityczniony, a to na pewno nie pomagało w pracy. Poza tym nie odrzuca się propozycji od senatora Henryka Stokłosy, człowieka, którego szanuję i podziwiam za jego dokonania.

A o tym, jakim byłem starostą, najlepiej świadczy pismo od pracowników starostwa i jednostek podległych, które otrzymałem na naszym ostatnim spotkaniu. Życzę każdemu takich słów pożegnania.

Nie żałuje Pan tamtej decyzji? Może trzeba było przystąpić do drugiej tury wyborów na wójta gminy Białośliwie?
- Dzisiaj moje odczucia w stosunku do decyzji sprzed czterech lat nie mają już znaczenia. A co do Białośliwia, być może lepiej, że tak się stało, bo dzięki temu ludzie mieli okazję poznać rządy mojego kontrkandydata, który chciał spojrzeć na gminę "oczami jej mieszkańca". Mnie czekało już kolejne zawodowe doświadczenie oraz zadanie do wykonania, które dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile określił jasno i konkretnie: "Pozyskuj pieniądze i twórz nową jakość do pracy innych".

Co weszło w zakres Pańskich obowiązków?
- To, na czym od wielu lat się znam: pozyskiwanie pieniędzy (z naciskiem na środki unijne) oraz piecza nad realizacją inwestycji - od przetargu po odbiór końcowy. Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego za kwotę blisko 8 mln zł (w tym 6 mln zł pozyskanych w ramach WRPO), budowa Oddziału Nefrologii wraz ze Stacją Dializ za 6,5 mln zł, przygotowanie korespondencji dla pozyskania 2 milionów złotych z budżetu państwa na Pracownię Elektrofizjologii, dzięki czemu na Oddziale Kardiologicznym wykonywane są zabiegi ablacji w ramach kontraktu z NFZ, wdrażanie procesu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów. We wszystkich tych działaniach - i jeszcze w kilku innych - jestem Kierownikiem Projektu, koordynatorem, aktywnie uczestniczę w procesie tworzenia dokumentacji przetargowej, jak też biorę udział w pracach komisji przetargowych.


Franciszek Tamas jako Kierownik Projektu  nowego Oddziału Nefrologii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile

Moja praca w Szpitalu Specjalistycznym w Pile przyniosła wymierne, liczone w milionach złotych, efekty finansowe. Obecnie w obliczu kampanii wyborczej podjąłem decyzję o rezygnacji z części funkcji w szpitalu na rzecz prowadzenia otwartej kampanii i spotkań z wyborcami. Tego wymaga uczciwość zarówno wobec pracodawcy, jak i Mieszkańców gminy Białośliwie, bo nie da się rzetelnie połączyć kampanii z pracą zawodową.

Po 4-letniej przerwie zdecydował się Pan wystartować w wyborach na wójta gminy Białośliwie. Niektórzy powiadają, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki…
- W potocznym rozumieniu słynna sentencja Heraklita z Efezu "panta rhei" ("wszystko płynie") została uproszczona i zasadniczo odbiega od tego, co filozof chciał w niej przekazać. A chodzi w niej o to, że nie można dwukrotnie wstąpić do tej samej rzeki, gdyż woda w rzece, do której weszliśmy kiedyś dawno odpłynęła, a woda do której wejdziemy ponownie jest już inną wodą. A więc – z racji upływu czasu – sytuacja jest inna i my jesteśmy inni. I tylko tyle z tego powiedzenia wynika.  

Jak "płyną" dziś sprawy gminy?
- Uważam, że niemrawo, bez klarownie nakreślonej wizji. Przez cztery lata można było zrobić wiele więcej i dużo lepiej. Począwszy od inwestycji, poprzez współpracę z Radą Gminy, a skończywszy na funkcjonowaniu urzędu.

No właśnie, a propos minionych czterech lat - wójt Rutkowski poinformował, że zadłużenie gminy na koniec grudnia 2014 wynosiło 5,9 mln złotych, czyli 36,35%, a na koniec września 2018 roku wyniesie 2,9 mln złotych, czyli tylko 13%.
- To bardzo jednostronne żonglowanie kwotami. W gminie - jak w gospodarstwie domowym - są takie sytuacje, że aby dokonać większego zakupu czy inwestycji, trzeba posiłkować się pożyczką, zwłaszcza gdy wraz z wkładem własnym tworzy to szansę na pozyskanie dotacji na duże zadanie inwestycyjne. Rzecz w tym, by działać rozważnie, planowo, racjonalnie. I co z tego, że obecny wójt zmniejszył zadłużenie, skoro przez większość tej kadencji panował inwestycyjny marazm? Zresztą niedawno zaproponował, by Rada Gminy podjęła decyzję o zaciągnięciu 3 mln zł długoterminowej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Nieżychowie. A więc aby można było wreszcie zrobić coś kosztownego, dług gminy wzrośnie dokładnie o tyle, o ile pan wójt chwalił się, że go zmniejszył.

Warto tu przypomnieć, że na koniec kadencji 2010-2014 poziom zadłużenia w ościennych gminach był znacznie wyższy: w gminie Łobżenica 49%, w gminie Wyrzysk 54,5%, a w gminie Miasteczko Krajeńskie 76%. Szkoda, że to jakże obrazowe porównanie do naszych sąsiadów pan wójt przemilczał.

Wójt Rutkowski pochwalił się też ponad 7 milionami złotych na inwestycje w kadencji 2014-2018.
- W tej informacji - podobnie jak w tej o zadłużeniu - brakuje jednego, ale zasadniczego elementu: punktu odniesienia. Więc ten punkt odniesienia znów należy przywołać - bo warto mówić prawdę. Otóż w kadencji 2010-2014 zrealizowaliśmy inwestycji na kwotę prawie 14 milionów złotych, a wraz z bieżącymi remontami i odzyskanymi pieniędzmi z Urzędu Skarbowego oraz z Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych było to ponad 18 milionów złotych. Przypomnę najważniejsze: uzbrojenie terenu pod kanalizację sołectwa Pobórka Wielka - blisko 5 mln zł, kanalizacja Dębówko Nowe - Krostkowo, część Białośliwia i Otylin w ramach programu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć" - 5 mln zł, rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich i spichlerza "Wacek" - 1,3 mln zł, budowa kompleksu "Orlik 2012" - prawie 1,2 mln zł, czy utworzenie w Pobórce Wielkiej Regionalnego Centrum Sadownictwa - ponad 1 mln zł. Za każdym razem staraliśmy się pomnożyć pieniądze z podatków naszych mieszkańców o środki zewnętrzne. W ciągu kadencji pozyskaliśmy w ten sposób 6,7 mln złotych w ramach WRPO i PROW.

Podana przez wójta kwota 7 milionów złotych jest - delikatnie mówiąc - bardzo wątpliwa, bo ewidentnie przeczą jej fakty. Wydatki inwestycyjne w obecnej kadencji białośliwskiego samorządu do końca I półrocza 2018 roku wyniosły nieco ponad 4 miliony złotych: w roku 2015 - ok. 1,1 mln zł, w roku 2016 - niecałe 1,2 mln zł, w rok 2017 - ok. 1,8 mln zł. W pierwszym półroczu 2018 roku - tak wynika z informacji wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białośliwie - wydatkowano na inwestycje zaledwie 62.403,90 zł, co stanowi 0,86% zakładanego planu. Jest to nic innego, jak świadome przesunięcie wszystkich środków inwestycyjnych na II półrocze, czyli na okres kampanii wyborczej. Takie działanie jest wybitnie nieefektywnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych przeznaczonych na działalność inwestycyjną, gdyż jest równoznaczne z rezygnacją z wielu zapisanych inwestycji, których nie mają szans na zrealizowanie w krótkim terminie "pod wybory".

Bardzo obrazowy jest ostatni ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2015-2017, przygotowywany corocznie przez czasopismo Wspólnota. Wynika z niego, że gmina Białośliwie jest pod tym względem przedostatnia w naszym powiecie z inwestycjami na poziomie 277,66 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Za 2014 rok ten wskaźnik wynosił 395,66 zł. To są fakty, a nie uprawiana tuż przed wyborami przez mojego konkurenta facebookowa propaganda "sukcesu".

Co byłoby dla Pana priorytetem na kadencję 2018-2023?
- Priorytetem inwestycyjnym będzie budowa w Białośliwiu nowego przedszkola, nowoczesnego obiektu na miarę XXI wieku. Także zlokalizowanego w parku, bo to dobre, bezpieczne miejsce. Są realne możliwości pozyskania na ten cel pieniędzy z programów rządowych. Obecny budynek mógłby wtedy zostać zaadaptowany na żłobek samorządowy w ramach rządowego programu Maluch+.

Drugie przedsięwzięcie - zawsze mi się ono marzyło, a kiedyś z powodzeniem zrealizowałem je w Wyrzysku i świetnie się sprawdza - to basen rekreacyjno-rehabilitacyjny o wymiarach 12 x 6 metrów, usytuowany przy hali sportowej w Białośliwiu. Przeznaczony byłby m.in. do nauki pływania dla dzieci szkolnych oraz rehabilitacji zdrowotnej seniorów. W ten kompleks wkomponowana zostałaby także siłownia i grota solna .

Niezwykle pilną potrzebą jest kanalizacja sanitarna Nieżychowa wraz z częścią byłych Zakładów. Pozostając przy tej miejscowości wstydem jest, że tak duże sołectwo nie posiada miejsca do spotkań i działalności społecznej. Na koniec poprzedniej kadencji pozostawiliśmy dokumentację, lokalizację oraz pieniądze w budżecie, niestety, w tej kadencji plan budowy świetlicy wiejskiej w Nieżychowie został odrzucony. Ja na pewno wrócę do tej realizacji 

Należy wreszcie doprowadzić do ostatecznego zakończenia budowy drogi Dębówko Nowe - Nieżychowo. Musi zostać w pełni - a nie na "raty" - przebudowana ulica Kordeckiego w Białośliwiu, bo dzisiaj mieszkańcy psioczą na wysoki krawężnik, który utrudnia im wjazd na posesje. W Pobórce Wielkiej brakuje chodników, by dzieci mogły chodzić bezpiecznie do przedszkola czy na szkolny autobus. Remontu wymaga chodnik na ulicy Strzeleckiej w Białośliwiu. Warto ułożyć na nowo zabytkową kostkę na Lipowej, co zdecydowanie podkreśli naturalne piękno tej ulicy. Na utwardzoną nawierzchnię drogi czekają mieszkańcy dolnego Dworzakowa. Trzeba kompleksowo zrealizować przebudowę ulicy Kościuszki, bo tam cierpliwość mieszkańców w oczekiwaniu na realne działania gminy od dawna jest już na wyczerpaniu.

Inwestycje pokrewne do dróg i chodników to ścieżki pieszo-rowerowe, temat w naszej gminie jeszcze nietknięty. A dla mnie tym bliższy, iż od dłuższego czasu niemal codziennie pokonuję rowerem - turystycznie i rekreacyjnie - kilkudziesięciokilometrowe trasy. Będę przekonywał radnych do budowy ścieżek Krostkowo Dolne - Białośliwe (przez Dębówko Nowe i Otylin), Białośliwie - Pobórka Wielka (ulicą 3 Maja). Chciałbym wespół z Nadleśnictwem Kaczory podjąć sprawę modernizacji drogi leśnej do Kocika - to niezwykle urokliwy szlak wzdłuż kolejki wąskotorowej, który przy lepszej nawierzchni mógłby być dużo bardziej wykorzystany przez rowerzystów i kijkarzy. Tym bardziej, że na samym Kociku coraz więcej się dzieje za sprawą działalności pana Marcina Gromotki. Tematem wartym rozważenia jest również budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejki wąskotorowej w stronę dawnego portu Notecko, która niewątpliwie byłaby udogodnieniem dla wędkarzy.


Zainicjujemy budowę ścieżek rowerowych w gminie Białośliwie

I jeszcze jeden element pokrewny: parkingi. A szczególnie ten najbardziej potrzebny, w sąsiedztwie kościoła w Białośliwiu, przy drodze wojewódzkiej nr 190. Nie powstał przez cztery lata, choć mówiono o nim od początku tej kadencji. Mam konkretną wizję zagospodarowania tego terenu i zdradzę jedynie, że nie ogranicza się ona tylko do wybudowania parkingu.

Przez ostatnie cztery lata - o tym też wielokrotnie mówiono i na mówieniu się skończyło - nie podjęto decyzji o sposobie modernizacji oświetlenia gminnego. Spychano ten temat tak skutecznie, że będzie musiała go wziąć na barki nowa rada.

Jeśli zostanę wójtem, na pewno powrócę do tematu powołania Gminnej Rady Seniorów jako organu konsultacyjnego i doradczego. Jej założenia były efektem moich rozmów m.in. z panem Tadeuszem Nowakiem, wspaniałym, wieloletnim przewodniczącym koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. To idea ze wszech miar warta wcielenia w życie, albowiem samorząd gminny powinien sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Aktywizacja obywatelska seniorów musi stać się wyzwaniem także dla władz gminy Białośliwie. Postawię też na regularne konsultacje z przedsiębiorcami dla stworzenia przez samorząd jak najbardziej przyjaznego klimatu dla rozwoju miejscowej przedsiębiorczości. Będę wspierał wybitną aktywność mieszkańców naszych najmniejszych sołectw, Pobórki Małej i Tomaszewa, gdzie wiele się dzieje, bo ludzie chcą tam działać nie oglądając się na innych.

Warto ponadto wrócić do przerwanych rozmów na temat koncepcji budowy mariny nad Notecią. Zaproponuję także rozbudowę kompleksu Orlik 2012 - który, przypomnę, także powstał za poprzedniej kadencji naszego samorządu - o obiekty rekreacyjno-sportowe, służące organizacji imprez masowych i sportowych.

Muszą znaleźć się środki na wyremontowanie sali głównej oraz tarasu Gminnego Ośrodka Kultury. Uważam, że sama placówka powinna poszerzyć ofertę także o bardziej ambitne przedsięwzięcia. Lepiej wykorzystany musi być spichlerz "Wacek", który doczekał się kosztownej rewitalizacji w poprzedniej kadencji samorządu. Ten obiekt powinien tętnić życiem poprzez działalność kół zainteresowań (np. plastycznego, fotograficznego) oraz cykliczne, kameralne recitale i koncerty. Wiem, że są mieszkańcy muzykujący amatorsko czy półprofesjonalnie, trzeba im udostępnić miejsce do prób czy jam sessions. Bardziej różnorodna musi być też oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, zarówno w GOK-u, jak i w "Wacku".   

Ważna kwestia to bezpieczeństwo - nasze i naszego mienia. Druhowie z jednostek OSP, ludzie godni naszego najwyższego szacunku za swoją bezinteresowną pracę, mają prawo oczekiwać konkretnego wsparcia, a nie pustych słów. Słyszany niemal codziennie sygnał syreny alarmowej zobowiązuje do złożenia konkretnej deklaracji. A zatem deklaruję już w 2019 roku dofinansowanie zakupu nowego wozu bojowego GBA w kwocie 450.000 zł i pozyskanie reszty kwoty z WFOŚiGW oraz KGPSP i Lasów Państwowych. Wiem jak to zrealizować.


Deklaruję już w 2019 roku dofinansowanie kwotą 450.000 złotych zakupu nowego wozu bojowego GBA dla OSP Białośliwie

Skarbem jest kadra pracownicza - czy to szpitalna, urzędowa, czy oświatowa. Należy zapewniać jej stabilność, mądry proces doskonalenia, a przede wszystkim godne wynagrodzenie. Tak czyniłem zawsze i tak zamierzam postępować dalej.

To tylko zarys przyszłych działań, jakie chciałbym podjąć, jeśli wyborcy obdarzą mnie swoim zaufaniem. Ponadto na stronie komitetu KWW My Dotrzymujemy Słowa przedstawiliśmy do konsultacji listę inwestycji z prośbą o wskazanie przez mieszkańców zadań o znaczeniu priorytetowym. To właśnie one będą realizowane w pierwszej kolejności w przyszłej 5-letniej kadencji białośliwskiego samorządu.


Piknik rodzinny w Kociku Młynie

Dlaczego Komitet złożył wniosek o przedstawienie przez wójta gminy Białośliwie faktur na zakupy w sklepie "Wszystko dla Domu"?
- Ten wniosek jest efektem pojawiających się od dawna pytań i wątpliwości mieszkańców co do celowości wydatkowania środków publicznych przez obecne władze gminy Białośliwie. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi pieniędzmi, musi panować pełna transparentność, a mieszkańcy mają prawo do wyczerpującej informacji w tym zakresie, albowiem chodzi o pieniądze z ich podatków. Tej transparentności w tym przypadku zabrakło. Chcemy zatem poznać, ile było tych zakupów, za jaką kwotę, a także w oparciu o jakie kryteria były realizowane w sklepie należącym obecnie do żony pana wójta, a nie np. w konkurencyjnych sklepach w Białośliwiu handlujących podobnym asortymentem. Niezależnie od kwestii formalnych trudno ustrzec się od uwagi, że taka praktyka ze strony wójta - a więc dokonywanie gminnych zakupów w swoim rodzinnym sklepie -– jest po prostu działaniem nieetycznym.

Niestety, wójt Rutkowski najwyraźniej ucieka od tego tematu. W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy po dwóch tygodniach, wzywa do uzupełnienia braków w postaci… wskazania okresu, za jaki domagamy się udzielenia wnioskowanej informacji, oraz wykazania "przesłanki, dla której żądana informacja publiczna jest szczególnie istotna dla interesu publicznego" (wytłuszczenie i podkreślenie jak w oryginale odpowiedzi). To typowa odpowiedź na czas, na przeczekanie. Co do okresu, we wniosku został on konkretnie określony: od 30.11.2014 r. do 28.12.2014 r., kiedy właścicielem sklepu był Krzysztof Rutkowski, oraz od 29.12.2014 r. do dzisiaj, kiedy właścicielem jest jego żona. Co do interesu publicznego, wójt powinien wiedzieć, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. A także to, że od osoby korzystającej z prawa do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Warto przypomnieć, że kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dlaczego 21 października warto oddać głos na kandydatów z KWW "My Dotrzymujemy Słowa"?
- W naszym komitecie są ludzie z różnych środowisk, reprezentujący całą gminę. Są także osoby, które kiedyś nie były moimi zwolennikami. Ci ludzie widzą teraz, że zarządzanie gminą nie jest takie, jak być powinno, że przez cztery lata można było zrobić dużo więcej. Aby to zmienić, spotkaliśmy się pod hasłem "My Dotrzymujemy Słowa". Jest to nie tylko hasło wyborcze, ale także nasze zobowiązanie na kadencję 2018-2023. Dotrzymanie złożonych obietnic traktujemy jako honor wobec Mieszkańców Gminy Białośliwie. Ja ze swej strony jako kandydat na wójta oferuję Państwu moje doświadczenie i kompetencję, nabyte podczas wielu lat pracy w samorządzie, w tym w gminie w Białośliwie, z którą związałem najdłuższą część mojego zawodowego życia. Uważam, że naszą "małą Ojczyzną" można zarządzać lepiej, mądrzej i bardziej efektywnie. My to gwarantujemy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Mariusz Szalbierz

(Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW My Dotrzymujemy Słowa)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (75)

mieszkaniecmieszkaniec

46 19

Teraz porównajcie to z wywodami Krzycha. Intelektualnie inna liga.
Nie ma już żadnych wątpliwości na kogo głosować w następnych wyborach. 17:21, 06.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WyborcaWyborca

25 15

Świetna wizja na najbliższą kadencję! Ma Pan moje poparcie! 17:34, 06.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Zawsze ciekawskiZawsze ciekawski

9 13

Brakuje mi tu tylko zestawienia cen : ile kosztuje zbudowanie przysłowiowego metra kwadratowego drogi czy chodnika przez obecnego wójta a ile to było za poprzedniej kadencji?

17:34, 06.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Andrzej wAndrzej w

25 13

Ostatecznie mnie pan przekonał ! Kogoś tak kompetentnego potrzebuje nasza gmina ! 17:56, 06.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

EMERYTEMERYT

22 14

Brawo tak być powinno człowiek, który zna się na rzeczy - profesjonalista, przeszedł przez wiele
szczebli kariery samorządowej. Głosujmy na tego właśnie kandydata FRANCISZKA TAMASA. 18:34, 06.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Ja Ja

14 7

Popieram głosuję!!! 18:43, 06.10.2018


i co z tego zostało?i co z tego zostało?

21 8

Rutkowski w wywiadzie sprzed 4 lat: "Mam swoją wizję funkcjonowania urzędu, planuję np. stworzenie odrębnego stanowiska dla osoby, która będzie specjalistą w pozyskiwaniu środków unijnych. (?) Chciałbym by pracownicy byli moimi oczami i rękoma, bo ich wiedza i doświadczenie to prawdziwy skarb. Chcę, by byli usatysfakcjonowani swoją pracą, by mieli moje, a ja ich poszanowanie". Dzisiaj brzmi to jak kiepski żart. Z UG i jednostek podległych ubyło (z różnych przyczyn, jakich głównie powszechnie wiadomo) 18 osób. Kiedy wójt nie ma poszanowania dla pracowników, trudno żeby było odwrotnie.

18:43, 06.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KomentarzKomentarz

14 3

Myślę, że takich przykładów można mnożyć wiele.... 19:07, 06.10.2018


MieszkaniecMieszkaniec

20 17

Bardzo chętnie wysłuchałbym takiego wywiadu przeprowadzonego przez niezależnego dziennikarza. Bo stronniczość Pana Szalbierza jest rzeczą oczywistą. A ten wywiad widać starannie przygotowany pod kampanię i wyborców. 18:56, 06.10.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

HahaHaha

12 6

A pod co miałby być przygotowany? Poza tym liczą się chyba tutaj udzielone odpowiedzi a nie pytania ? 19:01, 06.10.2018


tiwitiwi

16 8

Zamów taki wywiad w Asta TV, to zobaczysz, co Tamas zrobi z Rutka 19:06, 06.10.2018


buhahahabuhahaha

14 1

może taki wywiad przeprowadzi langusta? wszak ma bogate CV 19:09, 06.10.2018


MieszkaniecMieszkaniec

9 7

Jako wyborca wyraziłem tylko swoje zdanie, nie prosiłem o odpowiedź klubu zwolenników Pana Tamasa by obrażała wszystkich wokół bez konstruktywnej dyskusji. A wywiadzie odpowiednio zadane pytania są tak samo ważne jak i odpowiedzi a nawet ważniejsze, wszak bez pytań byłby to tylko monolog a nie wywiad. 19:28, 06.10.2018


BolekBolek

20 16

No pięknie!! Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Nie wiedziałem, że pan redaktor zafundował czytelnikom nową serię z cyklu "bajki na dobranoc". Mam nadzieję, że to będzie cykliczna seria, bo cała rodzinka czytając te bajki miała ubaw po pachy. 19:06, 06.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

......

18 7

To fajnie, że się cieszą. Gorzej jakby płakali słuchając niekompetentnego rutka 19:08, 06.10.2018


OkulistaOkulista

11 3

Gdybyś dokładnie przeczytał, to na samym dole dostrzegł byś to: (Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW My Dotrzymujemy Słowa). Zatem materiał nie został "zafundowany" lecz rzetelnie opłacony przez legalny komitet wyborczy, który z wydatków zostanie po wyborach rozliczony. Kontrkandydat ma takie samo prawo wykupić publikacje w tej lub dowolnie innej gazecie. Na tym polega wolność. 21:25, 06.10.2018


widomywidomy

5 4

,a więc Wyborcy, przyjrzyjcie się kandydatowi jakim jest człowiekiem!
Bo takiego będziecie mieli gospodarza. Pismo wszystko przyjmie! Ze starosty nie bez powodu go wycofano. 12:47, 07.10.2018


Dyskusja Dyskusja

17 10

Myśle- biorąc pod uwagę jak bardzo merytoryczne i dokładne są odpowiedzi Pana Tamasa, że warto by komentarze tez były merytoryczne i odnosiły się do treści wywiadu. Pod poprzednimi postami każdy dał upust emocjom teraz warto porozmawiać serio na temat programów wyborczych obu kandydatów. Chociaż jeszcze drugiego nie widziałem w sumie... śledzę zobowiązania na fb i mimo ze się nie udzielam to jestem pod wrażeniem. Jasno określone cele i co najważniejsze możliwości i źródła finansowania. Póki co głosuje na Kandydata Tamasa i czekam na drugi program! 19:19, 06.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


ZwolnienieZwolnienie

0 1

Chyba masz złego informatora 19:32, 06.10.2018


REKLAMA

z wywiadu z R z wywiadu z R

18 1

z wywiadu z K. Rutkowskim sprzed 4 lat: "Chciałbym doprowadzić do sytuacji, że interesant wchodząc do urzędu będzie poprowadzony ze swoją sprawą, czy problemem od początku do końca. By czas jego oczekiwania na decyzję urzędu był jak najkrótszy". 19:41, 06.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ChochlikChochlik

4 3

Jest takie powiedzenie: dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane 09:33, 07.10.2018


PetentPetent

3 2

I się dziwić, że podpisuje nie czytając. Przecież chce, żeby wszystkie pisma szybko wyszły. 15:08, 07.10.2018


Użytkownik Użytkownik

14 13

Jakże bardzo budujący poczucie uczciwości jest fakt iż administrator portalu blokuje niewygodne komentarze. 19:47, 06.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

lexlex

19 8

tylko takie, za które możesz mieć kłopoty prawne 19:49, 06.10.2018


lexxxlexxx

11 9

Więc komentarze ubliżające kontrkandydatowi są jak najbardziej pożądane ale wyrażanie wątpliwości co do uwielbianego przez FP kandydata to już hejt i bezprawie. 20:19, 06.10.2018


Użytkownik Użytkownik

9 12

Rozumiem że uczciwość ponad miarę ... Masakra bo zostałem zablokowany 19:48, 06.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

......

12 2

Może byś merytorycznie podyskutował nad programem? Bo tu teraz o program chodzi 19:51, 06.10.2018


Użytkownik Użytkownik

7 7

A co Fakty Pilskie skończyły atak na wójta Rutkowskiego bo pojawiły się szemrane zachowania kandydata Tamasa ??? Wolę Czytać Życie Białośliwia przynajmniej są profesjonalni , a nie wazeliniarze jednego płatnika 22:14, 06.10.2018


wyborczyniwyborczyni

22 12

Tamas ma mój głos 19:52, 06.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BiałośliwieBiałośliwie

14 11

Po przeczytaniu tego wywiadu myślę że David Copperfield to mały pikuś i mógłby brać lekcje... 20:13, 06.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

AnniaAnnia

15 9

W poprzednich kadencjach wywiązał
Się w 10O procentach poza tym masz wytłumaczone jak krowie na rowie źródła finansowania itp wiec magii szukaj gdzie indziej 20:17, 06.10.2018


szkoda z takim gadaćszkoda z takim gadać

6 5

Bardzo "merytoryczny" głos. 20:19, 06.10.2018


Do lexxDo lexx

15 13

Jest dużo ubliżających komantarze na obu kandydatów - niestety większość odnośnie rutkowskiego są wyrażane słusznie bo ma sporo za uszami (faktury) i inne natomiast ataki na Tamasa są bezpodstawne 20:28, 06.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Użytkownik Użytkownik

10 4

Taaa Tamas to ideał jak można atakować kogoś tak idealnego , proszę cie. 22:18, 06.10.2018


Taki sobie jaTaki sobie ja

1 0

Ideały nie istnieją. Wolę jednak profesjonalistę z ogromnym doświadczeniem (chociaż i czasami może i swoimi fanaberiami), niż amatora z wiejskiego teatrzyku romantycznych rozmaitości.
Wraz z rodziną zagłosuję na Tamasa. 11:13, 09.10.2018


BiałośliwianinBiałośliwianin

14 0

Czytelnicy, DYSKUTUJECIE MERYTORYCZNIE - a 21.10. każdy zadecyduje jak zechce 20:36, 06.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

........

17 18

Wstyd panie Szalbierz tak wchodzić w 4 litery....przy poprzednich wyborach było to samo i nic nie pomogło 21:03, 06.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Do ...Do ...

16 11

Jakiś ty *%#)!& jakich wyborach ? W tych co Tamas zostawiał konkurentów w tyle przez 16 lat? 4 lata temu tez miał duża przewagę Rutkowski to wojt przypadkowy i nie sprawdził się wogole 21:16, 06.10.2018


xxxxxx

14 4

Masz swojego kandydata - i ok. Jak ktoś ma innego, niż twój, ma do tego prawo. A MSz jest też wyborcą, jak ty. A co do czterech liter, to głęboko siedzi w nich były pcy z osiedla 21:29, 06.10.2018


 Propozycja Propozycja

16 13

Proponuję zmienić nazwę na Fakty Bialosliwskie. Bluzganie do kobiet w gminie nie pomogło a wywołało burze to teraz taki skromny wywiadzik tak na osłodę. Piękne to wszystko ale ja nie wierzę w Pana żaden artykuł bo to jest kampania wyborcza na całego i każdym sposobem. 21:29, 06.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

SerioSerio

10 6

Nie wiesz chyba co to znaczy bluzganie i kto to robi . Najpierw się zorientuj jaka była przyczyna zreszta z tego co podejrzewam GIODO to wyjaśni 21:49, 06.10.2018


do Seriodo Serio

11 6

ale czy w urzędzie i GOPS-ie wiedzą co to RODO i GIODO?? 22:02, 06.10.2018


OdpOdp

7 2

Nie wiedzą, ale się dowiedzą. 00:07, 07.10.2018


langustalangusta

13 2

A co będzie ze mną? 21:30, 06.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

HerkulesHerkules

2 11

langusta zostaje, jest nie do ruszenia 21:39, 06.10.2018


REKLAMA

JJ

22 8

Panie wójcie Rutkowski jak to jest jak daje pan komuś kran za 28 zł a fakturę za 180? 21:52, 06.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

JJ JJ

11 15

Panie Tamas jak to jest przedstawiać zwolnienia lekarskie i brać kasę za urlop chyba większą niż zakupy u taniochy... Wiemy że zostaniemy zablokowani 22:36, 06.10.2018


BBBB

12 7

JJ i słusznie powinni cie zablokować. Najpierw przeczytaj artykuł a potem pomyśl jak wielkim jesteś idiotą, który sieje kłamstwa aby tylko wygrać. Wicek nie znalazł haków? 23:00, 06.10.2018


Tom-cykTom-cyk

12 0

A jak to jest, że poprzedni wicek został przyjęty z urlopem z poprzedniego zakładu, a odchodząc dostał za urlop pieniądze??? 07:55, 07.10.2018


BialosliwianinkaBialosliwianinka

13 3

Życia bialosliwia ... założone pewnie przez rutka albo jego hm ?koleżankę? zanim zaczniecie pisać nieprawdziwe informacje ze Tamas jest na zwolnieniu to się zastanówcie bo w sądzie macie sprawę przegrana od razu za zniesławienie... 600 tys długi w starostwie zostawił ? Eli ma teraz
40 mln ... wiec weź sobie porównaj. 09:44, 07.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JajaJaja

9 9

Baju baju baju nocą. A świstak siedzi i zawija w sreberka. A na tej ścieżce rowerowej bedzie jeździć parka Franek z luba swą i wtedy ktoś przestanie tak tu barwnie pisac. Ze tez on nadal nic nie wie. Buhaha. Wszyscy juz wiedzą!!!! 14:18, 07.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

TalaTala

12 2

Ścieżka by się przydała w sumie dobry pomysł jestem za! 14:24, 07.10.2018


N.N.

12 1

A może mój luby motocykielkiem w białych skarpetkach? 14:42, 07.10.2018


jaja beretyjaja berety

10 3

Lepiej zobacz co twój idol zaproponował. Tak naprawdę NIC !!!!! 19:20, 07.10.2018


BiałośliwianinBiałośliwianin

18 7

Tamas ma mój głos i mojej całej rodziny ,także radny . 15:47, 07.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

cała prawdacała prawda

14 9

Porównajcie konkretny program Tamasa i ulotkę bez konkretów Rutkowskiego. Rutek nie ma żadnej wizji prócz brania pensji i kontynuacji zakupów w rodzinnym sklepie 19:48, 07.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

AlbertAlbert

13 3

Nie ma co porównywać . Z drugiej strony zaczynam sobie myśleć Ze pan Franciszek zasługuje na coś lepszego niż na ten ciemnogród który nie widzi nic złego w oszustwach i przekrętach rutkowskiego 20:55, 07.10.2018


......

14 5

Może zasługuje, ale my, mieszkańcy, nie zasługujemy na kolejne 5 lat takiej nijakości jaką nam zafundował Rutkowski 21:45, 07.10.2018


JaJa

16 10

Ja też głosuje na Pana Tamasa. 20:39, 07.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ty ty ty ty

7 8

Mariusz Sz, nie męczy Cię pisanie na tylu kontach i tu i na fb jednocześnie? 07:54, 08.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Do ty tyDo ty ty

10 4

Co twój komentarz ma w sobie merytorycznego ? Widać że program Rutkowskiego tak tobą wstrząsnął
Ze piszesz *%#)!& 08:07, 08.10.2018


ZnawcaZnawca

10 4

Jak znam Mariusza a znam bardzo dobrze to on się w takie rzeczy nie bawi. Rutkowski wojtowaniem zebrał tylu ,,fanów " mam nadzieję że już wkrótce nad3jdzoe czas pożegnania 10:46, 08.10.2018


Prawda Prawda

14 2

Proszę mi wierzyć ze gdyby nie miał pewnych informacji nie ryzykowałby tyloma sprawami o zniesławienie które i pracownicy i wojt mogą mu wytoczyć. Myśle ze bliżej wyborów okaże się więcej i ludzie którzy myślą ze to tylko bezpodstawna nagonka otworzą oczy 12:40, 08.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TrueTrue

10 3

Niektórzy są tak ślepi, że i tak tego nie dostrzegą. Ale masz rację, nie ryzykowałby. Na miejscu wójta już bym sprzątał gabinet. 18:12, 08.10.2018


czytelniczkaczytelniczka

12 0

W TN ukazał się wyproszony przez Rutkowskiego wywiad. Oczywiście, winna rada, a on nie. Zero klasy. Zwijaj żagle, samorządowy nieudaczniku 13:06, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Wyborca świadomyWyborca świadomy

19 2

Ja panu Tamasowi wierzę i zaufam głosując na niego. Napiszę wam dlaczego.
Otóż pomimo tego, że tak wiele zrobił będąc wójtem Białośliwia, nie potrafiliśmy mu okazać uznania oddając na niego tyle głosów aby mógł w poprzednich wyborach wygrać w pierwszej turze. Po pierwszej turze otrzymał ciekawą i zaszczytną propozycje objęcia stanowiska starosty. Są przecież takie propozycje, których się nie odrzuca i ludzie, którym się nie odmawia. Odchodząc oddał bez walki fotel wójta Rutkowskiemu. Tym samym dał też nam i obecnemu włodarzowi szansę abyśmy pokazali jak to dobrze sami potrafimy się rządzić. Co z tego wyszło sami widzimy. Dla zdrowo myślących bilans jest oczywisty.
Pan Tamas jest fachowym samorządowcem, który przekonał się, że samorząd powiatowy to przede wszystkim arena walki politycznej zaś samorządność jest tylko jej tłem.(choćby ostatnia interwencja CBA jasno tego dowodzi).
Bogatszy o doświadczenia z powiatu, szpitala itp, bogatszy o wiedzę na temat funduszy europejskich i nowe znajomości, chce teraz do nas wrócić. Czy wartości, wiedzę i doświadczenie, które nam oferuje, wykorzystamy czy też je odrzucimy, zależy od nas, od naszej dobrze rozumianej wyższości dobra wspólnoty jako mieszkańców tej wsi nad partykularyzmem grup, czy też je zmarnujemy? Oto jest pytanie!
Dla narodów przysłowia są ponoć mądrością ale i przekleństwem, jedno z nich dotyczące nas Polaków, głosi iż "Polak mądry jest po szkodzie". Jeśli to coś Państwu mówi i przemawia do rozsądku, to przemyślcie to i wyciągnijcie wnioski. 10:16, 10.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Wyborca Wyborca

13 1

Bardzo mądry komentarz! Głos rozsądku! Ja również głosuje na Pana Tamasa. Pozdrawiam 14:04, 10.10.2018


MarcinMarcin

13 1

Bardzo ważne słowa szkoda ze nikt nie potrafi ich napisać np na fb gdzie każdy merytoryczny komentarz pozostaje bez odpowiedzi albo zostaje zaatakowany przez świtę rutkowskiego. Fajnie byłoby gdyby pan ich uświadomił. Publiczne komentarze wymagają odwagi ale myśle ze są potrzebne a każdy się czegoś obawia 15:10, 10.10.2018


REKLAMA

Do wyborca świadomy Do wyborca świadomy

15 0

W punkt. Dla myślących twój komentarz będzie bardzo wartościowy ale podejrzewam ze tez pojawia się hejty ludzi ślepo zapatrzonych w dmuchane zamki i festyny. Miejmy nadzieje ze zaczynaja zauważać i rozumieć różnice 14:33, 10.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jaja

16 1

Pan Tamas jak najbardziej odpowiednia osoba na stanowisko wójta, za Jego kadencji pracownicy nie byli tak szykanowani, nie musieli odchodzić z pracy bądź Ich się nie wyrzucało. 10:34, 11.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

SrutekSrutek

10 0

teraz tylko 18 odeszło 17:15, 11.10.2018


Było trzeba siedziećByło trzeba siedzieć

1 4

Ale on miał juz dwój czas, po co znowu tu? Ostatnio przegrał i wyleciał. Wiec niech nie wraca baj baj!!! 14:53, 13.10.2018


kabakaba

1 7

czy będzie pan przyjmował petentów tylko w poniedziałki jak bywalo i tak potem nie informował ze pana nie ma,będzie pan najdroszszym wójtem, cz nanic nie będzie pieniędzy ,czy będzie pan poznawał ludzi na ulicy,czy będzie pan czlowiekiem czy jak to bywalo często wszystko wiedzącym 19:30, 12.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

O co kamanO co kaman

9 2

O co ci chodzi ? Inwestował 5 razu więcej niż Rutkowski, zrobił dużo więcej. Zna się na samorządzie w przeciwieństwie do obecnego. Wole zeby miał 2 razy większa wypłatę z jego wiedza niż Rutkowski z mniejsza wypłata i zerowym pojęciem 21:57, 12.10.2018


REKLAMA
REKLAMA
0%