Zamknij
REKLAMA

czwartek, 26.09, godz. 10.00

Inwest-Park w Pile, sala beżowa

Bilety: Zapisy

Bank Żywności w Pile, realizujący projekt pn. "Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych", współfinansowany przez samorząd województwa wielkopolskiego, zaprasza na bezpłatne szkolenie oraz doradztwo. Program "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności istnieje od 2001 roku i jest administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ciągu osiemnastu lat istnienia programu ponad 3000 projektów uzyskało dofinansowanie.

Celem regionalnego konkursu grantowego "Równać Szanse" jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów. Maksymalna kwota dotacji to 8.500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. Adresatami konkursu są lokalne organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20.000 mieszkańców.